Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Erikoistilanteet

Täältä osiosta löydät lisätietoa lomautuksesta ja lomautukseen rinnasteisista tilanteista, TE-palveluista, karenssista, apurahasta, ulkomaantyöstä, yrittäjyydestä ja ikääntyvän työttömyysturvasta

Ikääntyvän työttömyysturva

Lisäpäiväoikeus, velvoitetyö ja muutosturvamalli voivat olla ikääntyvää työnhakijaa koskevia asioita.

Lomautus ja lomautukseen rinnastettava tilanne

Lomautus on tilanne, jossa työsuhteen pysyessä muutoin voimassa työnantaja päättää yksipuolisesti lyhentää työaikaasi ja tämän perusteella myös vähentää palkkaasi. Lomautuksen ajalta sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos muut päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Työnhaun voimassaolo TE-toimistossa on edellytys päivärahaoikeudelle myös lomautustilanteessa.

TE-palvelut

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Karenssi

Karenssi on Työ- ja elinkeinotoimiston määräämä korvaukseton määräaika, jonka ajalta ei lähtökohtaisesti ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Apuraha

Apurahan vaikutus ansiopäivärahaoikeuteen tutkitaan tapauskohtaisesti Työ- ja elinkeinotoimistossa. Myönnetystä apurahasta tuleekin välittömästi ilmoittaa TE-toimistoon ja kassalle.

Ulkomaantyö ja työttömyysturva

Ulkomaille siirtymisestä tulee ilmoittaa Opetus ja tiede -työttömyyskassalle ja kysyä neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron osalta.

Yrittäjyys

Työttömyysturvalain mukainen yritystoiminta voi olla pää- tai sivutoimista. Jos jäät työttömäksi tai jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi päätoimista vai sivutoimista. TE-toimiston antama lausunto sitoo työttömyyskassaa.