Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Yrittäjyys

Työttömyysturvalain mukainen yritystoiminta voi olla pää- tai sivutoimista. Jos jäät työttömäksi tai jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi päätoimista vai sivutoimista. TE-toimiston antama lausunto sitoo työttömyyskassaa.

Yrittäjyyden vaikutus ansiopäivärahaoikeuteen

Päätoiminen yrittäjä tai päätoimisesti omassa työssä työllistynyt voi saada ansiopäivärahaa vasta silloin, kun yritystoiminta tai oma työ on lopetettu, se on todisteellisesti keskeytynyt tai työskentely yrityksessä tai omassa työssä on päättynyt. Lisätietoja tästä arvioinnista saat TE-toimistosta.

Sivutoiminen yrittäjyys tai oma työ ei estä ansiopäivärahan maksamista. Tällaisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä saamasi tulo otetaan huomioon soviteltavana tulona ansiopäivärahaa maksettaessa. Tulo huomioidaan pääsääntöisesti viimeisimmän vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella.

Oma työ ja kevytyrittäjyys

Omalla työllä tarkoitetaan sellaisia työskentelyn muotoja, joita ei tehdä yrittäjäasemassa eikä myöskään työ- tai virkasuhteessa. Omaa työtä voi olla esimerkiksi apurahalla työskentely tai omaishoitajana toimiminen. Oma työ ei kerrytä työssäoloehtoa.

Jos teet yli kaksi viikkoa kestävää työtä ilman virka- tai työsuhdetta, tulee siitä ilmoittaa TE-toimistoon. TE-toimisto ratkaisee, millainen työvoimapoliittinen lausunto tilanteessasi Opetus ja tiede -työttömyyskassaan annetaan. Päätoiminen omassa työssä työllistyminen estää ansiopäivärahan maksamisen. Jos omassa työssä työskentely katsotaan sivutoimiseksi, voi oikeus ansiopäivärahaan syntyä. Lisätietoa saat TE-toimistosta.

Laskutusosuuskunnan tai -palvelun kautta työskenteleminen on työttömyysturvassa yritystoimintaa, niin sanottua kevytyrittäjyyttä. Siitä saatu tulo sovitellaan ansiopäivärahassa palkkion maksupäivän mukaisesti. Maksetusta palkasta/palkkiosta pitää toimittaa päivärahahakemuksen liitteenä aina tilityslaskelma/palkkalaskelma. Myös yli kaksi viikkoa kestävästä kevytyrittäjyydestä tulee ilmoittaa TE-toimistoon.

TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloittamasi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan säilyy siten ainakin neljä kuukautta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Sinun tulee kuitenkin olla kokoaikatyön hakijana TE-toimistossa.

Alkava yritystoiminta

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen yritystoiminnan aloittamista. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan aloittamisen ja antaa asiasta lausunnon kassaan. Jos saat yritystoiminnastasi tuloja ensimmäisen neljän kuukauden aikana, ne otetaan huomioon ansiopäivärahassa soviteltavana tulona. Yritystoiminnan kestettyä neljä kuukautta TE-toimisto arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle uuden työvoimapoliittisen lausunnon.

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Enintään kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Lyhytkestoisesta yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan ansiopäivärahassa maksupäivän perusteella.

Jos yritystoiminnan laajuudessa tapahtuu muutoksia, muista ilmoittaa asiasta TE-toimistoon.

Yritystulojen sovittelu

Sivutoimisen yritystoiminnan tulo sovitellaan päivärahaan mahdollisimman pitkäkestoisen tuloselvityksen perusteella. Viimeisin vahvistettu verotus on yleensä lähtökohta silloin, kun yritystoiminta on jatkunut niin kauan, että yritystoiminnan tulo on jo verotettu henkilökohtaisessa verotuksessa. Tulosta sovitellaan se osa, joka on verotettu ansiotulona. Pääomatuloa ei sovitella. Verotuksessa vahvistettu ansiotulo todennetaan verotuspäätöksellä ja sen erittelyosalla. Liitä nämä hakemukseesi, kun haet päivärahaa ensimmäisen kerran ja tämän jälkeen vuosittain verotuksen vahvistamisen jälkeen.

Jos sivutoiminen yritystoiminta on niin uutta, ettei sen tuloa ole vielä verotettu, tai jos tulo on muuttunut olennaisesti verotuksen vahvistamisen jälkeen, perusteena käytetään mahdollisimman pitkän ajan kirjanpitoon perustuvaa tuloa.

Toimintaohjeet, jos sinulla on yritystoimintaa

Jos tulet ansiopäivärahan hakijaksi ja sinulla on yritystoimintaa tai teet työtä ilman työsuhdetta, ilmoita siitä TE-toimistoon, jotta TE-toimisto voi antaa lausunnon yritystoiminnasta kassalle. Kassa ei voi käsitellä hakemustasi ennen kuin se on saanut lausunnon yritystoimintaan liittyen.

Ilmoita yritystoiminnasta myös hakemuksella. Yrittäjäasemassa tehty työ ei täytä palkansaajan työssäoloehtoa, joten yrittäjäasemassa tehtyjä työtunteja ei tule ilmoittaa hakemuksella.

Ansiopäivärahahakemukseen toimitettavat liitteet, jos sinulla on

  • sivutoimista yritystoimintaa tai osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa, jonka tulot on jo vahvistettu verotuksessa: viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös erittelysivuineen
  • sivutoimista yritystoimintaa, jonka tuloja ei ole vielä verotettu: kirjanpitoon perustuva selvitys tuloista ja verovähennyskelpoisista menoista koko yrityksen toiminta-ajalta
  • työttömyyden aikana alkavaa yritystoimintaa, jota ei ole vielä verotettu: kuukausittainen kirjanpitoselvitys tuloista ja verovähennyskelpoisista menoista ensimmäisen 6 kuukauden ajan. Tämän jälkeen sovittelussa käytetään seuraavan 6 kuukauden ajan edellisen kuuden kuukauden keskiarvoa. Kun yritystoiminta on kestänyt vuoden, käytetään 12 kuukauden kirjanpidon keskiarvoa, kunnes yritystoiminnan tulot on vahvistettu verotuksessa.
  • työttömyyden aikana alkavaa osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa: kuukausittainen selvitys yrityksestä saaduista tai nostetuista veronalaisista palkoista, luontoiseduista, palkkioista tai muista vastaavista veronalaisista ansiotuloista sekä ansiotuloina verotettavista osinkotuloista tai vastaavista tuloista.
  • kevytyrittäjyyttä: palkka- tai palkkiolaskelmat sovittelujakson aikana saaduista tuloista

Opetus ja tiede -työttömyyskassa on palkansaajakassa, joten vakuutamme palkansaajia. Jos teet päätyösi yrittäjänä, suosittelemme etenkin silloin jo yrittäjyyden alkuvaiheessa selvittämään mahdollisuutesi liittyä yrittäjätoimintaa vakuuttavaan työttömyyskassaan. Voit lukea lisää yritystoiminnasta ja Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenyydestä alla olevan linkin kautta.

Kassaan tulee myös ilmoittaa, jos aloitat yritystoiminnan. Voit tehdä ilmoituksen yritystoiminnan aloittamisesta täällä: