Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Liity jäseneksi

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä palkkatyöntekijä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, tai joka työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai näiden alojen kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä. Jäseneksi voi liittyä myös palkkatyöntekijä, joka on hyväksytty suorittamaan korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä. Jäseneksi voi liittyä suoraan tai ammattiliiton kautta.

Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Kassan jäsenyys voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on saapunut kassaan. Jäsenmaksun maksaminen on jäsenyyden alkamisen ja säilymisen edellytys.

Hae työttömyyskassan yksilöjäsenyyttä

Jos haluat liittyä vain Opetus ja tiede -työttömyyskassaan, hae kassan yksilöjäsenyyttä alla olevasta linkistä.

Kuinka liittyä sekä ammattiliittoon että Opetus ja tiede -työttömyyskassaan

Jos taas haluat liittyä myös ammattiliittoon, ota yhteyttä suoraan liittoon.

Mikäli olet jo tai olet aikeissa liittyä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n tai Suomen Psykologiliiton jäseneksi etkä vielä kuulu Opetus ja tiede -työttömyyskassaan, hae kassan jäsenyyttä liiton kautta.

Työttömyyskassan jäsenenä jatkaminen

Jos olet jo työttömyyskassamme jäsen ammattiliiton kautta ja haluat erota ammattiliitosta, mutta jatkaa Opetus ja tiede -työttömyyskassan yksilöjäsenenä, ilmoita jatkavasi kassan jäsenenä.

Jäsenyyden edellytykset

Kassan sääntöjen mukaan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

  • työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai;
  • on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai;
  • on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai;
  • on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä tai;
  • tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä.

Työttömyyskassaan voi liittyä jo lyhyen (vaikka yhden tunnin) sijaisuuden tai osa-aikaisen työsuhteen perusteella. Pelkkä työsuhteen voimassaolo ei kuitenkaan riitä, vaan liittymispäivältä tulee myös saada palkkaa. Kassaan ei siis voi liittyä esimerkiksi kokonaan työttömänä, kokoaikaisesti lomautettuna, eikä palkattomalla vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai sairauslomalla. Opinnot tai apurahalla työskentely eivät ole esteitä kassan jäsenyydelle, kunhan edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Jos olet yrittäjä, tutustu ennen jäsenyyden hakemista kohtaan Yritystoiminta ja jäsenyys. Suomen työttömyysturvajärjestelmä jakaantuu palkansaajien ansiopäivärahajärjestelmään ja yrittäjien ansiopäivärahajärjestelmään. Koska Opetus ja tiede -työttömyyskassa vakuuttaa palkansaajia, yrittäjäasemassa päätyökseen työskentelevälle emme ole oikea työttömyyskassa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Työttömyyskassan yksilöjäsen kuuluu työttömyyskassaan suoraan, ilman ammattiliiton jäsenyyttä. Työttömyyskassan maksamat etuudet ja muut palvelut jäsenille ovat aivan samat riippumatta siitä, kuuluuko työttömyyskassaan liiton kautta vai yksilöjäsenenä.

Työttömyyskassa tarjoaa yksilöjäsenyyden perusteella yksinomaan työttömyysturvaan ja vuorottelukorvaukseen liittyvää neuvontaa ja palvelua, ja maksaa nämä etuudet niihin oikeutetuille jäsenilleen. Tämä koskee paitsi Opetus ja tiede -työttömyyskassaa, myös kaikkia muita työttömyyskassoja.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen kuukausimaksu, ja se laskutetaan yksilöjäseniltä kerran vuodessa etukäteen.

Lisäturvaa ammattiliitosta

Moni jäsenemme kuuluu työttömyyskassaan osana ammattiliittojäsenyyttä, jolloin hän saa sekä työttömyyskassan että ammattiliiton jäsenedut.

Ammattiliittojen jäsenilleen tarjoamia palveluita ja etuja ovat muun muassa luottamusmiehen palvelut, ammatillinen edunvalvonta, vakuutusturva, monipuolinen koulutustoiminta, virkistystoiminta, yhteistyökumppaneiden edut ja ammatti-identiteettiä vahvistavat julkaisut. Ammattiliiton jäsenellä on oikeus työpaikan luottamusmiehen palveluihin tai ammattiliiton lakimiesten tai muiden asiantuntijoiden palveluihin, esimerkiksi työtä koskevissa ongelmatilanteissa. Ammattiliitto myös neuvottelee työntekijöitä koskevista sopimuksista ja on vaikuttamassa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja alaa koskevaan lainsäädäntöön.

Ammattiliittoon kuuluvilla jäsenillä työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy ammattiliiton jäsenmaksuun, ja liitto tilittää kassalle sen maksuosuuden.

Toisesta EU-/ETA-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta Suomeen muuttava henkilö voi tietyin edellytyksin liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan työttömänä. Liittymisen suomalaiseen työttömyyskassaan on pääsääntöisesti tapahduttava viimeistään kuukauden kuluessa työttömyysvakuutuksen päättymisestä lähtömaassa.

Jos olet ns. pohjoismainen paluumuuttaja, liittymisen suomalaiseen työttömyyskassaan on tapahduttava viimeistään kahdeksan viikon kuluessa työttömyysvakuutuksen päättymisestä toisessa Pohjoismaassa (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti). Pohjoismaiseksi paluumuuttajaksi katsotaan henkilö, joka on asunut toisessa Pohjoismaassa ja palannut Suomeen sekä on lisäksi työskennellyt Suomessa tai saanut peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana.

Ruotsissa ja Tanskassa on vastaava kassajärjestelmä kuin Suomessa. Näissä maissa henkilön vakuutus päättyy, kun hän eroaa kassan jäsenyydestä. Muissa EU-/ETA-maissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa työttömyysvakuutus päättyy, kun vakuutuksenalainen työ tai työttömyysetuuden maksaminen päättyy.

Muualta kuin EU-/ETA-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta Suomeen muuttava ei voi liittyä työttömyyskassaan työttömänä.

Työttömyyskassasta toiseen on mahdollista siirtyä vain ollessasi työsuhteessa. Kun siirryt kuukauden kuluessa palkansaajakassasta toiseen, voidaan työssäoloaikasi ja vakuutettuna oloaikasi edellisessä kassassa hyväksilukea uudessa kassassa. Tämä edellyttää, että aiemman kassan jäsenmaksut on maksettu jäsenyyden loppuun saakka.

Uuden kassajäsenyyden tulee alkaa viimeistään kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä. Huomaa, että työssäoloaika, jolloin jäsenyys ei ole voimassa, ei ole vakuutuksenalaista eikä kerrytä työssäoloehtoa. Suosittelemmekin varmistamaan kassajäsenyyden jatkumisen katkotta:

  • Lähetä ensin jäsenhakemus uuteen kassaan.
  • Kun olet saanut vahvistuksen uudesta jäsenyydestä, ilmoita eroamisesta kirjallisesti edelliseen kassaan.
  • Maksa jäsenmaksusi aiemman jäsenyyden loppuun asti ja heti uuden jäsenyyden alusta lähtien.

Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät seuraa uuteen kassaan, mikäli sinut on erotettu aiemmasta kassasta.

Kahteen työttömyyskassaan ei voi kuulua samanaikaisesti. Jos olet tilanteessa, jossa olet samanaikaisesti useamman kassan jäsen, sinun katsotaan kuuluvan siihen työttömyyskassaan, johon olet viimeksi liittynyt.