Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ansiopäivärahan hakeminen

Kun jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Muista pitää työnhakusi voimassa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa vain ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.

Ansiopäivärahaa haet sähköisesti Openetti-palvelumme kautta. Paperisen hakemuslomakkeen voit tulostaa Lomakkeet-kohdasta.

Milloin täytän hakemuksen?

Ensimmäisen hakemuksesi voit toimittaa kassalle kahden täyden kalenteriviikon (ma-su) työttömyyden jälkeen. Jos ensimmäinen työttömyyspäiväsi on esim. viikon nro 22 sunnuntai, voit toimittaa ensimmäisen hakemuksesi kassalle kyseisestä sunnuntaista viikon nro 24 sunnuntaihin saakka. Huom! Hakemus täytetään jälkikäteen.

HUOM! Kesällä ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi toimittaa poikkeuksellisesti jo kuuden arkipäivän työttömyyden jälkeen! Jos ensimmäinen työttömyyspäivä on esimerkiksi 4.6.2023, voit lähettää ensimmäisen hakemuksen jo 12.6.2023 ajalta 4.6.2023 – 12.6.2023.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä ja olet hakenut soviteltua päivärahaa työsuhteen ajalta, jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti, vaikka työsuhde päättyisi kesken hakujakson.

Lue lisää kesäajan ansiopäivärahan hakemisesta alla olevasta linkistä!

Jos olet lomautettuna, täytä hakemuksesi vähintään täyden kalenteriviikon ajalle maanantaista sunnuntaihin, vaikka hakisitkin esimerkiksi vain yhdeltä lomautuspäivältä ansiopäivärahaa. Lisätietoja lomautuksesta saat kotisivujemme kohdasta Lomautus ja lomautukseen rinnastettava tilanne.

Jatkohakemuksen voit toimittaa kassalle neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakujaksoilta. Ansiopäivärahaa on haettava 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä josta sitä halutaan maksettavaksi.

Hakemuksen liitteet

Saamme palkka- ja työsuhdetietoja tulorekisteristä. Lähtökohtaisesti palkkalaskelmia ja palkkatodistusta ei enää tarvitse toimittaa kassalle hakemuksen liitteenä. Jos kaikki hakemuksen käsittelyä varten tarvittava tieto ei ole tulorekisterissä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai sinulta itseltäsi. Jos sinulle maksetaan lomarahaa tai lomakorvausta, viimeisimmän palkkalaskelman toimittaminen voi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä huomattavasti. Voit lukea lisää kassan sivuilla olevasta uutisesta, missä tilanteessa joudumme yleensä pyytämään lisätietoja palkastasi.

Yleisimmät ensihakemukseen tarvittavat liitteet:

  • irtisanomis-/lomautusilmoitus tai muu selvitys työajan muutoksesta
  • työsopimus tai virkamääräys. Työsopimuksesta tai virkamääräyksestä, pitää käydä ilmi työsuhteen keskeiset ehdot (sovittu viikkotyöaika, opetusvelvollisuus tai täysi työaika, palkkausperusteet, työsuhteen voimassaoloaika). Jos työsuhteesta ei ole tehty kirjallista työsopimusta, toimita tällöin vastaava selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.
  • samanaikaisen eläkkeen tai muun etuuden päätös sekä viimeisin ilmoitus etuuden suuruudesta
  • selvityslomake puolisolle maksettavasta lasten kotihoidontuesta
  • sivutoimiselta yrittäjältä viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös erittelysivuineen
  • laskutuserittely, jos teet töitä laskutuspalvelun kautta
  • viikkotuntiselvitys, jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana, jolle on maksettu palkka pidettyjen opetustuntien perusteella. Jokaisesta työsuhteesta täytetään erillinen viikkotuntiselvitys.

Yleisimmät jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

  • työsopimus tai virkamääräys osa-aikatyöstä. Työsopimuksesta tai virkamääräyksestä, pitää käydä ilmi työsuhteen keskeiset ehdot (sovittu viikkotyöaika, opetusvelvollisuus tai täysi työaika, palkkausperusteet, työsuhteen voimassaoloaika). Jos työsuhteesta ei ole tehty kirjallista työsopimusta, toimita tällöin vastaava selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.
  • olosuhteiden muuttuessa selvitys kotihoidon tuen ja muiden etuuksien muutoksista
  • laskutuserittely, jos teet töitä laskutuspalvelun kautta

Työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Huomaathan, että puutteellisesti täytetyt hakemukset ja puuttuvat liitteet viivästyttävät sekä yksittäisen hakemuksen, että kaikkien hakemusten käsittelyä!

Työtuntien ilmoittaminen hakemuksessa

Ilmoita hakujaksolla tehdyt työtunnit hakemuksessa, vaikka hakujakson aikana sinulle maksettu työtulo jäisikin alle suojaosan. Osa-aikatyön ja satunnaisen työn (enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö) työtulot huomioidaan ansiopäivärahan maksussa pääsääntöisesti maksuajankohdan mukaisesti eli sen hakujakson aikana, jonka aikana palkka sinulle maksetaan.  Ilmoita hakemukseen työtunnit työntekoajankohdan mukaan myös silloin, kun palkka maksetaan vasta myöhemmin. Näin kassa voi seurata työssäoloehtosi kertymistä. 

Hakemukseen voit ilmoittaa työnantajat eriteltynä työantajittain. Hakemus tarjoaa eri rivit työnantajittain, johon voit merkitä eri työnantajan työt samaltakin päivältä eri riveille.

Jos palkkaa maksetaan kuukautta pidemmältä ajalta, työtulo jaetaan lähtökohtaisesti vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin jolta palkka on ansaittu. Työtulo huomioidaan edelleen ansaintaperusteisesti silloin kun sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja teet osa-aikatyötä tai lyhytkestoista kokoaikatyötä.

Yrittäjäasemassa tehtyjä työtunteja ei ilmoiteta hakemuksella.

Voit lukea lisätietoa työtuntien ilmoittamisesta kohdasta Openetti-ohjeet.(avautuu uuteen ikkunaan)