Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Jäätkö kesällä työttömäksi? Lue tämä!

Kesällä kassaan saapuvien hakemusten määrä moninkertaistuu, mikä väistämättä vaikuttaa myös hakemusten käsittelyaikoihin. Hakemusten huolellinen täyttäminen ja tarvittavien liitteiden toimittaminen kuitenkin nopeuttavat hakemusten käsittelyä. Jos kesätyöttömyys koskee sinua, tutustu näihin ohjeisiin, jotta hakemuksesi käsitteleminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Ennen työttömyyttä

Voit jo ennen työttömyyden alkua huolehtia, että seuraavat asiat ovat kunnossa:

1

Työnhaku voimaan

Työnhaku voimaan viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos kokoaikatyön viimeinen päivä on 3.6.2023, työnhaku voimaan viimeistään 4.6.2023. Työnhaun voi laittaa voimaan myös etukäteen.

2

Yhteystiedot ajan tasalle

Tarkista Openetissä, että kassalla olevat yhteystiedot ovat ajan tasalla (sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot, tilinumero). Tilaa myös halutessasi sähköpostimuistutukset lähetetyistä lisäselvityksistä ja tekstiviesti etuuden maksuilmoituksesta.

3

Liitteiden tarkistaminen

Tutustu jo ennen työttömyyden alkamista, mitä liitteitä hakemukseen yleensä tarvitaan ja onko niitä mahdollista koota jo etukäteen. Joidenkin liitteiden hankkiminen voi hankaloitua, kun lomat ovat jo alkaneet.

Ensimmäinen hakemus

Ensimmäisen hakemuksen voi kesällä toimittaa poikkeuksellisesti jo silloin, kun työttömyyttä on takana 6 arkipäivää (ma-pe).

Työsuhteen viimeinen päivä on 3.6.2023

 • ensimmäinen työttömyyspäivä on 4.6.2023
 • ensimmäisen hakemuksen voi lähettää aikaisintaan 12.6.2023 ajalta 4.6.2023 – 12.6.2023.

A on hakenut osa-aikaisen työsuhteen ajalta soviteltua päivärahaa. Työsuhde päättyy 3.6.2023

 • kokonaan työtön 4.6.2023 alkaen
 • ansiopäivärahan hakemista jatketaan tavallisen hakurytmin mukaisesti myös työsuhteen päätyttyä. Jos hakurytmi on ollut esimerkiksi kalenterikuukausi, toimittaa A hakemuksen normaalisti myös ajalta 1.6.2023 – 30.6.2023, vaikka työsuhde päättyy hakujakson aikana.

Muista tarkistaa Openetissä hakemusta lähettäessäsi, että hakujakson alkupäivä on työttömyyden ensimmäinen päivä!

Jos hakemuslomake ehdottaa väärää alkupäivää, voit muokata päivän oikeaksi ”Muokkaa hakujaksoa” -painikkeesta.

Liitteet

Täysin kattavaa listausta kaikista tarvittavista liitteistä on mahdotonta antaa ennakkoon, koska hakijoidemme tilanteet ovat hyvin erilaisia ja tarvittavat liitteet selviävät usein vasta hakemuskäsittelyn edetessä. Tässä on kuitenkin listaus niistä liitteistä, joita yleisimmin tarvitaan:

 • työsopimus tai virkamääräys päättyneestä työstä. Jos kirjallista työsopimusta ei ole laadittu, toimita työnantajan selvitys työsuhteen yleisistä ehdoista. Kassa tarvitsee esimerkiksi tiedot työsuhteen kestosta, päättymisen syystä (määräaikainen/irtisanominen/irtisanoutuminen), sovitusta viikkotyöajasta, opetusvelvollisuudesta tai täydestä työajasta, palkkausperusteista ja työtehtävästä. Tarkista, että toimittamastasi selvityksestä käyvät ilmi nämä tiedot.
 • jos sinut on irtisanottu, toimita irtisanomisilmoitus. Jos sinut on lomautettu, toimita lomautusilmoitus.
 • jos sinulle maksetaan eläkettä tai muuta ansiopäivärahaan vaikuttavaa etuutta, toimita etuuspäätös ja viimeisin ilmoitus etuuden suuruudesta
 • jos puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, toimita selvityslomake puolisolle maksettavasta lasten kotihoidon tuesta
 • jos olet sivutoiminen yrittäjä, toimita viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös erittelysivuineen
 • jos teet töitä laskutuspalvelun kautta, toimita palkkiolaskelma hakujaksolla maksetusta palkkiosta
 • jos sinulle on maksettu työstäsi tuntipalkkaa tehtyjen työtuntien perusteella, toimita viikkotuntiselvitys tekemistäsi työtunneista. Viikkotuntiselvitys tulee toimittaa vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän viikon ajalta ennen työttömyyttä
 • viimeisimmän palkkalaskelman toimittaminen voi nopeuttaa hakemuksesi käsittelemistä

Käsittelyaika

Kassaan saapuvien hakemusten määrä moninkertaistuu kesällä, joten käsittely usein ruuhkautuu. Olemme varautuneet ruuhkiin muun muassa palkkaamalla lisäresursseja ja muin työaikajärjestelyin.

Kassan ajantasaisen käsittelytilanteen voit tarkistaa kotisivujemme etusivulta(avautuu uuteen ikkunaan), jonne päivitämme tietoa säännöllisesti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Emme valitettavasti pysty arvioimaan hakemuksesi käsittelyajankohtaa, sillä kassaan päivittäin saapuvien hakemusten määrä vaikuttaa väistämättä käsittelyaikoihin. Tämän vuoksi emme puhelinpalvelussa tai viestillä pysty antamaan arviota hakemuksesi käsittelyaikataulusta. Hakemuksesi käsittelemistä ei myöskään pysty kiirehtimään soittamalla kassaan tai lähettämällä meille viestiä.

Tiedotamme käsittelytilanteen etenemisestä myös kassan Instagram-sivuilla (@Opetusjatiedekassa) ja Facebook-sivuilla (Opetus ja tiede työttömyyskassa).

Saat ilmoituksen maksupäivästä tekstiviestillä, kun olemme käsitelleet hakemuksesi. Tämä edellyttää, että olet Openetissä tilannut tekstiviesti-ilmoitukset.

Jatkohakemus

Ensihakemuksen jälkeen ansiopäivärahaa haetaan aina joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakurytmissä (voi olla muukin kuin kalenterikuukauden rytmi, esim. 13.6.2023 – 12.7.2023).

Kullekin hakijalle soveltuva hakurytmi tutkitaan ensihakemuksen käsittelemisen yhteydessä. Kun ensihakemuksesi on käsitelty, sinulle lähetetään infokirje jatkossa olevasta hakurytmistä.

Jos sinulle maksetaan hakujakson aikana palkkaa, joka perustuu kokoaikatyöhön, ei palkanmaksupäivää ilmoiteta hakemuksella! Esimerkiksi OVTES-sopimuksen mukaisen kertaerän maksupäivää ei myöskään ilmoiteta hakemuksella, jos kertaerä on maksettu kokoaikatyön perusteella.

Jos esimerkiksi 3.6.2023 päättyvä työsuhde on ollut kokoaikainen (eli työaika on ollut yli 80% alalla toimivan kokoaikaisen työntekijän työajasta), ei hakemuksella ilmoiteta viimeistä palkanmaksupäivää tai esimerkiksi OVTES-kertakorvauksen maksupäivää, vaikka se osuisi hakujakson ajalle.

Palkanmaksupäivä pitää kuitenkin ilmoittaa hakemuksella, jos palkkaa maksetaan hakujakson aikana osa-aikatyöstä, satunnaisesta työstä tai jos sinulle maksetaan esimerkiksi OVTES kertaerä osa-aikatyön perusteella. Myös laskutuspalveluyrityksen kautta maksetun palkkion maksupäivä tulee ilmoittaa hakemuksella.

Voit tutustua tarkempiin ohjeisiin jatkohakemuksen täyttämisestä alla olevan linkin kautta.

Töihin syksyllä?

Jos aloitat syksyllä uuden kokoaikatyön, hae ansiopäivärahaa työn alkamiseen saakka. Tarkista, mistä päivästä työsuhteen palkanmaksu alkaa ja hae ansiopäivärahaa edelliseen päivään saakka. Muista ilmoittaa työn alkamisesta myös TE-toimistoon.

Jos aloitat syksyllä osa-aikatyön, voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista kesällä olleen hakurytmin mukaisesti. Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Ilmoita osa-aikatyöstä myös TE-toimistoon.

Esimerkki 1: Edellinen ansiopäivärahahakemuksesi on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023

 • aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 9.8.2023, ja myös palkanmaksu alkaa 9.8.2023
 • toimita viimeinen hakemus ajalta 13.7.2023 – 8.8.2023. Hakemuslomake kysyy tällöin syytä tavanomaista lyhyemmälle hakujaksolle, johon vastataan ”yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö”

Esimerkki 2: Edellinen ansiopäivärahahakemus on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023

 • yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö alkaa 9.8.2023, mutta palkanmaksu alkaa jo 1.8.2023
 • toimita viimeinen hakemus ajalta 13.7.2023 – 31.7.2023. Hakemuslomake kysyy tällöin syytä tavanomaista lyhyemmälle hakujaksolle, johon vastataan ”yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö”

Edellinen ansiopäivärahahakemuksesi on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023.

 • aloitat osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 9.8.2023
 • voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti myös työsuhteen alettua. Voit toimittaa seuraava hakemuksesi ajalta 13.7.2023 – 12.8.2023. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta ja muista ilmoittaa työtunnit hakemuksella.