Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hakemukseen tarvittavat liitteet selviävät usein vasta
hakemuksen käsittelyn yhteydessä, koska tilanteet ovat niin tapauskohtaisia.

Työttömyyskassa on saanut 1.1.2020 alkaen käyttöönsä tulorekisterin.
Tulorekisteristä saamme tietoja 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista. 1.1.2021
alkaen olemme saaneet tulorekisteristä tietoja myös ansiopäivärahaan
vaikuttavista etuuksista. Kassa näkee tulorekisterin tulo- ja etuustiedot
vasta, kun hakemus on saapunut kassaan. Palkkojen pitäisi tulla näkyviin
tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Tulorekisteritiedot auttavat käsittelyä monessa tilanteessa,
mutta aina sieltä ei selviä kaikki käsittelyn kannalta tärkeä tieto. Mikäli
tarvittavat tiedot eivät käy tulorekisteristä ilmi, pyydämme lisätietoja joko
palkanlaskijalta tai hakijalta itseltään. Saatamme tarvita palkkalaskelman
hakemuksen liitteeksi, jos palkka sisältää jotain tavanomaisesta poikkeavaa,
kuten jokin seuraavista:

Jos jäät työttömäksi, kannattaa ensimmäisen hakemuksen liitteeksi
toimittaa kopio työsopimuksesta, mikäli työsuhdetiedot eivät käy riittävän
tarkasti ilmi tulorekisteristä. Kassa tarvitsee tiedon esimerkiksi työsuhteen
kestosta, päättymisen syystä, viikkotyöajasta, työtehtävästä ja palkkausperusteista.
Jos teet osa-aikatyötä, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa aina työsopimus.
Alle kaksi viikkoa kestävistä sijaisuuksista ei tarvitse yleensä toimittaa
työsopimusta, mikäli sellaista ei ole laadittu. Ilmoita tällöin hakemuksen
lisätiedoissa, millä ajalla satunnainen työsuhde on ollut voimassa. Muistathan
myös merkata tehdyt työtunnit hakemukselle. Löydät kuvallisia ohjeita
hakemuksen täyttämiseen ja työtuntien ilmoittamiseen nettisivuiltamme kohdasta Hae etuutta.