Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Jäsenyys

Opetus ja tiede -työttömyyskassa on yksi maan suurimmista työttömyyskassoista (105 000 jäsentä). Meidät tunnettiin aiemmin nimellä Opettajien Työttömyyskassa. Olemme paitsi opettajien ja koulutusalan ammattilaisten myös mm. tutkijoiden, psykologien ja muiden korkeakoulutettujen työttömyyskassa.

Työttömyyskassa tarjoaa työttömyysturvaan, vuorottelukorvaukseen ja muutosturvarahaan liittyvää neuvontaa ja palvelua, ja maksaa nämä etuudet niihin oikeutetuille jäsenilleen. Palkkatuloihin perustuvaa työttömyyskorvausta eli ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömyyskassan jäsenille.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä suoraan tai jonkin ammattijärjestön kautta. Vaikka toimimme yhteistyössä ammattiliittojen kanssa, olemme itsenäinen organisaatio.

Valtaosa jäsenistämme (96 %) kuuluu kassaan ammattiliiton kautta. Meillä on yhteisiä jäseniä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n (ja sen eri jäsenjärjestöjen), Tieteentekijöiden liiton, Suomen Psykologiliiton, Professoriliiton sekä Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry:n kanssa.

Liity jäseneksi

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä palkkatyöntekijä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, tai joka työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai näiden alojen kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä. Jäseneksi voi liittyä myös palkkatyöntekijä, joka on hyväksytty suorittamaan korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä. Jäseneksi voi liittyä suoraan tai ammattiliiton kautta.

Ilmoita muutoksista

Ilmoita sähköisillä lomakkeilla jäsenyyteesi vaikuttavista muutoksista kuten erosta, ammattiliittoon liittymisestä, yritystoiminnasta ja muutosta ulkomaille. Tarkista ja päivitä yhteystietosi Openetissä, jotta saat Opetus ja tiede -työttömyyskassan lähettämät viestit oikeaan osoitteeseen.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu. Vuonna 2024 Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenmaksu on 4,50 €/kk (54,00 €/v). Jäsenmaksumme on kaikilta jäseniltä sama.

Yritystoiminta ja jäsenyys

Suomen työttömyysturvajärjestelmä jakaantuu palkansaajien ansiopäivärahajärjestelmään ja yrittäjien ansiopäivärahajärjestelmään. Koska Opetus ja tiede -työttömyyskassa vakuuttaa palkansaajia, yrittäjäasemassa päätyökseen työskentelevälle emme ole oikea työttömyyskassa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa.

Muutto ulkomaille

Ulkomaille siirtymisestä tulee ilmoittaa Opetus ja tiede -työttömyyskassalle. Voit tarvittaessa kysyä neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron osalta.

Jäsenyydestä erottaminen

Työttömyyskassasta erotaan kirjallisella eroilmoituksella. Työttömyyskassa voi myös erottaa jäsenen esimerkiksi maksamattomien jäsenmaksujen tai vilpin vuoksi. Ammattiliitto ei voi erottaa työttömyyskassasta.