Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muut etuudet

Voit hakea kassasta vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. Tässä osiossa kerromme näiden etuuksien saamisen edellytyksistä ja rajoituksista. Jokaisella sivulla on myös ohjeet ,kuinka hakea kyseistä etuutta.

Vuorottelukorvaus

Nykyinen vuorotteluvapaalaki on ollut voimassa vuodesta 2016 lähtien. Vuorotteluvapaasta sovitaan ensisijaisesti työnantajan kanssa mutta vuorottelukorvausta haetaan aina työttömyyskassalta.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen avulla kannustetaan ansiopäivärahan saajia alueelliseen liikkuvuuteen työn perässä.

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on osa muutosturvakokonaisuutta, joka on luotu asteittain poistuvalle lisäpäiväoikeudelle.