Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muutosturvakokonaisuus

Muutosturvaraha on osa muutosturvakokonaisuutta, joka on luotu asteittain poistuvalle lisäpäiväoikeudelle.

Muutosturvaraha on osa muutosturvakokonaisuutta, joka on luotu asteittain poistuvalle lisäpäiväoikeudelle. Kokonaisuus pitää sisällään muutosturvarahan lisäksi muutosturvakoulutuksen sekä muutaman muun pienemmän muutoksen ikääntyvän työttömyysturvaan. Muutosturvaraha on erillinen etuus, jonka maksajana toimii työttömyyskassa.

Muutosturvarahan edellytykset

Muutosturvaoikeuden edellytysten täyttymisen tutkii Te-toimisto ja antaa kassalle lausunnon tästä. Edellytyksenä on, että työnantaja on irtisanonut tuotannollisella tai taloudellisella perusteella henkilön. Ikäedellytyksenä on, että henkilö on viimeistään irtisanomispäivänä täyttänyt 55 vuotta. Palvelussuhteen on pitänyt kestää vähintään 5 vuotta yhdenjaksoisesti tai työsuhteen aikana on ollut keskeytyksiä enintään yhteensä 30 päivää. Henkilön on pitänyt ilmoittautua 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä työnhakijaksi Te-toimistoon.

Muutosturvarahan rajoitukset

Muutosturvarahaan ei ole oikeutta, jos irtisanomisaikana tapahtuu muutoksia. Oikeutta muutosturvaan ei ole, jos:

 • palvelussuhde päättyy työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta.
 • työntekijä irtisanoutuu itse
 • palvelussuhde päättyy työnantajan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai kuolemaan
 • työnantaja peruu irtisanomisen ja työntekijä jatkaa saman työnantajan palveluksessa
 • Muutosturvarahan määrä

  Muutosturvarahan määrä vastaa henkilön laskennallista keskimääräistä kuukausiansiota. Etuuden suuruus määritellään edellisen 12 kalenterikuukauden tuloista. Tulotiedot saadaan tulorekisteristä.

  Muutosturvarahan määrää laskettaessa otetaan huomioon irtisanovan työnantajan maksama palkka ja muu ansiotulona pidettävä vastike. Määrittelyssä huomioidaan mm.lomarahat, lomakorvaukset ja tulospalkkiot.

  Ennakonpidätys muutosturvarahasta toimitetaan palkkaa varten määrätyn lisäprosentin mukaan. Jos haluat pienentää veroprosenttiasi, voit toimittaa kassaan muutosverokortin etuutta varten.

  Muutosturvarahan hakeminen ja maksaminen

  Muutosturvarahaa haetaan siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen on irtisanomispäivänä. Etuutta pitää hakea 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Etuutta voidaan maksaa jo irtisanomisajalta. Täytä hakemus Openetissä. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Muistathan ilmoittaa, jos irtisanomisajalla tilanteessasi tapahtuu muutoksia.

  Tärkeä muistaa muutosturvarahassa!

  Rekisteröidy Te-toimistoon työnhakijaksii 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä! (Huom, irtisanomispäivä on eri asia kuin työsuhteen päättymispäivä).

  Muutosturvarahan hakuprosessin kuvaus

  1. Rekisteröidy Te-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä.
  2. Hae muutosturvarahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet. Täytä hakemus Openetissä. Hae muutosturvarahaa 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
  3. Te-toimisto lähettää kassalle lausunnon oikeudestasi muutosturvarahaan.
  4. Ilmoita kassalle, jos irtisanomisaikana tilanteessasi tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi jos irtisanomisesi perutaan.
  5. Kassa antaa päätöksen muutosturvarahasta ja maksaa korvauksen tai antaa kielteisen päätöksen.