Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muutto ulkomaille

Ulkomaille siirtymisestä tulee ilmoittaa Opetus ja tiede -työttömyyskassalle. Voit tarvittaessa kysyä neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron osalta.

Tutustu myös kohtaan Ulkomaantyö ja työttömyysturva.

Jos työskentelet ulkomailla suomalaisella työnantajalla ns. lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen Suomen työttömyysturvan piiriin ja voit jatkaa Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenenä normaalisti.

Jos muutat Ruotsiin tai Tanskaan ja työskentelet paikallisella työnantajalla, kuulut ko. maan työttömyysturvajärjestelmän piiriin, joten sinun tulee liittyä paikallisen työttömyyskassan jäseneksi ja erota Opetus ja tiede -työttömyyskassasta. Kannattaa olla yhteydessä paikalliseen työttömyyskassaan jo ennen työn aloittamista.

Muissa EU-/ETA-maassa kuin Ruotsissa ja Tanskassa on yleinen työttömyysvakuutus, jonka piiriin siirryt, kun aloitat työskentelyn. Suomesta ulkomaille työhön lähteneeseen henkilöön sovelletaan työskentelymaan lainsäädäntöä, jos henkilö ei ole lähetetty työntekijä. Henkilön ei ole tällöin syytä olla työttömyyskassan jäsen Suomessa ja näin ollen myös jäsenmaksun maksaminen Suomeen on tarpeetonta. Poikkeuksena on erittäin lyhytkestoinen työ tai jos työ vakuutetaan Suomessa tai jos työntekomaan kansallinen lainsäädäntö estää vakuuttautumisen työntekomaassa (harvinaista).

Jos aloitat työskentelyn jossain muussa kuin EU-/ETA-maassa eli ns. kolmannessa maassa, voit halutessasi jatkaa jäsenenä, sillä muuten työttömyyskassan jäseneksi voit päästä takaisin vasta työssä ollessasi. Jäsenyyden ylläpidosta ei kuitenkaan välttämättä ole hyötyä, koska kolmannessa maassa työskentely ei pidennä tarkastelujaksoa. Jos Suomessa ennen ulkomaille lähtöä tekemäsi työ ei mahdu 28 kuukauden tarkastelujaksolle, sitä ei voida huomioida työssäoloehtoon, vaan työssäoloehto täytyy täyttää paluun jälkeen uudelleen.

Jos muutat ulkomaille jostain muusta syystä kuin työskentelyn vuoksi, tarkista itse EU-/ETA-maahan muuttaessasi, oletko oikeutettu pääsemään ko. maan työttömyysturvan piiriin. Jos et pääse, voit jatkaa Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenenä, mutta siitä ei välttämättä ole hyötyä ansiopäivärahaoikeuden syntymisessä. Myöskään jos muutat ns. kolmanteen maahan muun kuin työskentelyn vuoksi, jäsenyyden säilyttämisestä ei ole välttämättä hyötyä.