Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Flytt utomlands

Vid flytt utomlands ska man meddela Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och fråga om råd när det gäller att fortsätta medlemskapet och att överföra försäkrings- och arbetsperioder.

Se även Internationella situationer.

Om du arbetar utomlands för en finsk arbetsgivare som s.k. utsänd arbetstagare omfattas du fortfarande av det finska utkomstskyddet, och du kan fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap på normalt sätt.

Om du flyttar till Sverige eller Danmark och arbetar för en lokal arbetsgivare, omfattas du av utkomstskyddet i landet i fråga, och därför ska du ansluta dig som medlem till en lokal a-kassa och utträda ur Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Det lönar sig att kontakta den lokala a-kassan redan innan du börjar arbeta.

Andra EU-/EES-länder än Sverige och Danmark har en allmän arbetslöshetsförsäkring, vilken du kommer att omfattas av när du börjar arbeta. Du kan då inte fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Ett undantag är mycket kortvarigt arbete eller om arbetet försäkras i Finland eller om den nationella lagstiftningen i det det land där arbetet utförs gör att du inte kan försäkra dig i landet i fråga (sällsynt).

Om du börjar arbeta i något annat land än ett EU-/EES-land, dvs. i ett s.k. tredje land, kan du om du vill forsätta som medlem, för annars kan du bli på nytt bli medlem av a-kassan först när du är i arbete. Att behålla medlemskapet är emellertid inte nödvändigtvis till någon nytta, eftersom arbete i tredje land inte förlänger granskningsperioden. Om det arbete som du utfört i Finland innan du flyttade utomlands inte ryms inom granskningsperioden på 28 månader, kan det inte beaktas i arbetsvillkoret, utan arbetsvillkoret måste uppfyllas på nytt efter återkomsten.

Om du flyttar utomlands av någon annan orsak än arbete, ska du om du flyttar till ett EU- eller EES-land kontrollera om du har rätt till utkomstskydd i landet i fråga. Om du inte har det, kan du fortsätta som medlem av Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, med det leder inte nödvändigtvis till rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om du flyttar till ett s.k. tredje land av någon annan orsak än arbete, är det inte heller nödvändigtvis till nytta att behålla medlemskapet.