Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Inkomstrelaterad dagpenning

För rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning krävs, bland annat, att du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor, att du har uppfyllt arbetsvillkoret under din tid som medlem och att du har anmält dig som arbetslös heltidsarbetssökande.

I avsnitten nedan hittar du mer information om till exempel rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, beloppet av inkomstrelaterad dagpenning, ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, jämkad dagpenning, vissa specialsituationer samt ändringssökande och återkrav.

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Om du blir arbetslös, tillfälligt permitterad eller endast är delvis sysselsatt eftersom arbetsgivaren inte har mer arbete att erbjuda, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning

Dagpenningen beräknas utifrån dina löner före arbetslösheten. Din löneinkomst beaktas för de kalenderveckor som har ackumulerat arbetsvillkoret på 26 veckor.

Ansökan om dagpenning

När du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) på din hemort senast den första dagen av din arbetslöshet. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Arbetslöshetskassan kan betala dagpenning endast för den tid din arbetsansökan är i kraft.

Jämkad och reducerad dagpenning

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas jämkad om du arbetar deltid eller ibland, eller om du har företagsverksamhet på deltid. Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning betalas minskat om du får sociala förmåner som dras av från inkomstrelaterad dagpenning.

Särskilda situationer

Här hittar du mer information om permitteringar och situationer som kan jämföras med permitteringar, sysselsättningsfrämjande tjänster, karensperioder, stipendier, internationella situationer, företagarverksamhet och utkomstskydd för äldre.

Ändringssökande och återkrav

Om du är missnöjd med ett beslut av arbetslöshetskassan kan du ansöka om ändring hos besvärsnämnden för social trygghet.

Openetti är den snabbaste kommunikationskanalen för medlemmar

  • skicka meddelanden, frågor, ansökningar och bilagor säkert
  • kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter
  • anmäla oss om ändringar
Openetti

Vanliga frågor och svar

Du kan få svar ännu snabbare via vår omfattande sida med vanliga frågor – så ta en titt för att se om vi redan har svarat på din fråga.

Vanliga frågor och svar