Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är den månatliga medlemsavgift i euro som Finansinspektionen årligen fastställer. År 2024 är medlemsavgiften i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap 4,50 €/mån. (54,00 €/år). Vår medlemsavgift är densamma för alla medlemmar.

Om du hör till Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via en fackförening inkluderas medlemsavgiften till arbetslöshetskassan i medlemsavgiften till föreningen. Om du har frågor om dina medlemsavgifter, kontakta medlemstjänsten för din fackorganisation.

Betalning av medlemsavgiften som individmedlem

Arbetslöshetskassan skickar fakturan på medlemsavgiften till sina individmedlemmar per post varje vår. Avgiften för hela innevarande år betalas på en gång. När du betalar fakturan kan du beställa en e-faktura från din nätbank.

Individmedlemmarnas medlemsavgiftsfakturor för 2024 skickades den 15 februari 2024. För dem som har beställt en e-faktura skickades medlemsavgiftsfakturan till nätbanken, till andra skickades fakturan per post. Om du är individmedlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och inte får fakturan senast 8.3.2024, kontakta oss via Openetti. Logga först in på Openetti och klicka sedan på knappen Skriv ett nytt meddelande på startsidan.

Håll dina uppgifter uppdaterade

Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Openetti-tjänsten för att i fortsättningen få meddelanden från Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap till rätt adress.

Medlemsavgiften måste betalas för varje månad av medlemskapet

Det är inte möjligt att under medlemskapet befrias från medlemsavgiften av någon orsak. Medlemsavgiften betalas också under exempelvis arbetslöshet, alterneringsledighet, studier och familjeledigheter. Medlemmarna i en fackförening får instruktioner om betalningen av medlemsavgiften från sin egen fackförening(du flyttar till en annan tjänst). Medlemsavgiften tas inte ut direkt från arbetslöshetsförmånen eller alterneringsersättningen. Ta vid behov reda på hur medlemsavgiften betalas för oavlönade tidsperioder från din fackförening.

Underlåtenhet att betala medlemsavgiften är inte ett meddelande om utträde. Utträdet måste alltid tillkännages skriftligen(du flyttar till en annan tjänst).

Medlemsavgifter måste betalas senast sex (6) månader efter början av den medlemsmånad som betalningen görs till.

Medlemsavgiften ska också betalas för hela månaden i de situationer där du går med i en arbetslöshetskassa, utträder eller utesluts ur kassan mitt i en kalendermånad. En medlem som har utträtt eller som uteslutits har inte rätt att få tillbaka de medlemsavgifter som han eller hon betalat till kassan, och som gäller tiden före utträdet eller uteslutningen.

Medlemsavgiften för Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap är avdragsgill i beskattningen. Arbetslöshetskassan eller fackföreningen meddelar uppgiften om betalad medlemsavgift automatiskt till skattemyndigheten.