Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Kommer du att bli arbetslös?

Om du är på väg att bli arbetslös eller om du blir permitterad, läs anvisningarna nedan.

Villkor i korthet

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att

 • du är 18–64 år. I vissa situationer kan inkomstrelaterad dagpenning också betalas till 65–68-åringar och 17-åringar. Du kan läsa mer om dessa villkor på sidan Rätt till inkomstrelaterad dagpenning
 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån och du söker heltidsarbete
 • du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor
 • har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap i arbetslöshetkassan

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan endast uppkomma för den tid då jobbsökningen gäller. Jobbsökning kan inte göras retroaktivt. Det är alltså viktigt att komma ihåg att anmäla sig som arbetslös sökande av heltidsarbete senast den första arbetslöshetsdagen!

Anvisningar

 1. Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första dagen som arbetslös eller permitterad.
 2. Läs på förhand vilka bilagor som ska bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
 3. Skicka in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning tidigast när du har varit arbetslös två hela kalenderveckor (mån–sön). Det snabbaste sättet att skicka in en ansökan är i Openetti. Fyll i ansökan noggrant och bifoga nödvändiga bilagor till din ansökan.
 4. Du kan följa den allmänna behandlingssituationen på framsidan till kassans hemsidor. Om din ansökan redan borde ha behandlats kan du kontrollera situationen för din ansökan vid punkten uppföljning av ansökan i Openetti. Observera att ett skickat brev med begäran om ytterligare redogörelse syns i Openetti först dagen efter sändningen. Om din ansökan har status väntar på ytterligare redogörelse och du inte kan hitta brevet med begäran om ytterligare redogörelse, kontrollera punkten Senaste brev i Openetti på nytt nästa dag.

Bilagor

Bilagor som krävs för ansökan är fallspecifika, eftersom de sökandes situation varierar mycket. Vanligtvis bifogas följande till ansökan:

 • arbetsavtal eller tjänsteförordnande som ska ange de centrala villkoren i anställningsförhållandet (avtalad arbetstid per vecka, undervisningsskyldighet eller full arbetstid, löneunderlag, anställningsförhållandets varaktighet)
 • meddelande om uppsägning eller permittering eller annan redogörelse för förändringar i arbetstid
 • beslut om samtidig pension eller annan förmån samt den senaste uppgiften om förmånsbeloppet
 • en blankett för redogörelse av hemvårdsstödet som betalas ut till make
 • senast fastställt personligt skattebeslut inklusive specifikationer av företagare i bisyssla. Företagsverksamhet ska också anmälas till TE-byrån.
 • redogörelse för veckotimmar om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt arbetade undervisningstimmar. För varje anställningsförhållande ifylls en separat redogörelse av veckotimmar.

Läs mer om rätt till inkomstrelaterad dagpenning och ansökan om dagpenning via länken nedan.