Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Särskilda situationer

Här hittar du mer information om permitteringar och situationer som kan jämföras med permitteringar, sysselsättningsfrämjande tjänster, karensperioder, stipendier, internationella situationer, företagarverksamhet och utkomstskydd för äldre.

Företagsverksamhet

Företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vara huvud- eller bisyssla. Om du blir arbetslös eller inleder företagsverksamhet under arbetslösheten undersöker TE-byrån om din företagsverksamhet är en huvudsyssla eller bisyssla. Det utlåtande som TE-byrån ger binder arbetslöshetskassan.

Permittering

Permittering är en situation där arbetsgivaren ensidigt bestämmer att förkorta din arbetstid och utgående från det också minskar din lön, medan anställningsförhållandet är i kraft. Under den tiden som du är permitterad kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om de andra villkoren för utbetalning av dagpenning uppfylls.

Internationella situationer

Vid flytt utomlands ska man meddela Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap och fråga om råd när det gäller att fortsätta medlemskapet och att överföra försäkrings- och arbetsperioder.

Karens

Karens är en period utan ersättning som fastställs av Arbets-och näringsbyrån och som i princip inte berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.

Stipendium

Stipendiets inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen undersöks från fall till fall. För beviljat stipendium bör det alltid meddelas till TE-byrån samt kassan

Sysselsättningsfrämjande tjänster

TE-byrån kan hänvisa en arbetssökande till tjänster som främjar sysselsättning. För den tiden utbetalas inkomstrelaterad dagpenning. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalar arbetslöshetskassan den inkomstrelaterade dagpenningen som du är berättigad till som arbetslös. Dessutom kan man vara berättigad till förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för tiden då man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Utkomstskydd för äldre

Rätt till tilläggsdagar, garanterat arbete och omställningsskydd kan vara ärenden som rör äldre arbetssökande.