Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Karens

Karens är en period utan ersättning som fastställs av Arbets-och näringsbyrån och som i princip inte berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.

För karenstiden kan man inte heller ställa en självrisktid. I och med den nordiska modellen för arbetskraftsservice förkortas karenstiderna från och med 2.5.2022. Längden på karensen är 7, 14, 30 eller 45 dagar beroende på situationen. Tidigare var karensen från 15 till 90 dagar. Ytterligare information om karens får du på TE-byrån(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Observera att karensen som TE-byrån har fastställt skiljer sig från den självrisktid som arbetslöshetskassan fastställer. Ytterligare information om självrisktiden finns på vår webbplats under Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning.(Öppnas i nytt fönster)

Överklagande av beslut om karens

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för karenstiden, då kassan utfärdar ett beslut som du kan överklaga om du vill. Man kan inte överklaga utlåtande från TE-byrån, så överklagandet görs på beslutet från kassan. Mer information om hur du överklagar finns under Ändringssökande och återkrav(Öppnas i nytt fönster) på vår webbplats.

Ansökan om dagpenning när karenstiden löpt ut

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning efter att karenstiden löpt ut, skicka in din första ansökan när två hela kalenderveckor (mån–sön) har gått sedan karenstiden upphörde. Ange i ansökan vad du har gjort under karensen. Om du har haft lönearbete, lämna in en redogörelse för ditt arbete under karenstiden (anställningsavtal och redogörelse för veckotimmar om lön har utbetalats på basis av arbetade timmar).