Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Omställningsskydd

Omställningspenning är en del av helheten omställningsskydd som har skapats för att ersätta rätten till tilläggsdagar som gradvis försvinner.

Helheten omfattar utöver omställningspenning även utbildning i omställningsskydd samt vissa andra mindre ändringar i utkomstskyddet för äldre arbetslösa. Omställningspenningen är en separat förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan.

Villkor för omställningspenning

TE-byrån utreder om villkoren för rätten omställningsskydd uppfylls och ger kassan ett utlåtande om detta. Förutsättningen är att arbetsgivaren har sagt upp personen av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl. Ålderskravet är att personen har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen. Anställningsförhållandet ska ha varat i minst 5 år oavbrutet eller eventuella avbrott uppgår till totalt högst 30 dagar. Personen ska ha anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar från uppsägningsdagen.

Begränsningar för förändring av omställningspenning

Du har inte rätt till ändringsskyddsersättning om det sker förändringar under uppsägningstiden.

Det finns ingen rätt att ändra skydd om:

  • Uppsägning av tjänsten genom ömsesidig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • arbetstagaren säger upp sig själv,
  • Uppsägning av tjänsten i händelse av att arbetsgivaren går i konkurs, omstruktureras eller avlider.
  • Arbetsgivaren drar tillbaka uppsägningen och arbetstagaren fortsätter att arbeta för samma arbetsgivare.

Belopp för omställningspenning

Beloppet för omställningspenning motsvarar personens kalkylerade genomsnittliga månadslön. Förmånsbeloppet fastställs enligt inkomsten under de föregående 12 månaderna. Inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret.

Vid beräkningen av omställningspenning beaktas löner som betalats av arbetsgivaren som säger upp och annan ersättning som betraktas som förvärvsinkomst. När beloppet fastställs beaktas bland annat semesterpenning, semesterersättning och resultatpremier.

Skatt dras av från omställningsskydd enligt den tilläggsprocenten som fastställts för lönen. Om du vill sänka din skattesats kan du skicka in ett ändringsskattekort för förmånen.

Ansökan om och utbetalning av omställningspenning

Ansökan om omställningspenning lämnas till arbetslöshetskassan där man är medlem på uppsägningsdagen. Ansökan om förmånen ska lämnas inom 3 månader från det att anställiningsförhållandet upphörde. Förmånen kan betalas ut redan under uppsägningstiden. Fyll i ansökan i Openetti.

Ansökan kräver inga bilagor. Kom ihåg att meddela oss om din situation förändras under uppsägningstiden.

Viktigt att komma ihåg!

Anmäl dig på TE-byrån som arbetssökande inom 60 dagarfrån uppsägningsdagen! (Observera att datumet för uppsägning skiljer sig från änställningsförhållandets slutdatum).

Beskrivning av ansökningsprocessen för omställningspenning

  1. Anmäl dig hos TE-byrån som arbetssökande inom 60 dagarfrån uppsägningsdagen.
  2. Ansök om omställningspenning hos arbetslöshetskassan som du är medlem i. Fyll i ansökan i Openetti. Lämna in ansökan inom tre månader från det att anställningsförhållandet upphörde.
  3. TE-byrån skickar ett utlåtande till kassan om din rätt till omställningspenning.
  4. Meddela kassan om din situation förändras under uppsägningstiden. Till exempel om din uppsägning återkallas.
  5. Kassan utfärdar ett beslut om omställningspenningen och betalar ersättning eller fattar ett negativt beslut.

Du kan läsa mer om utkomstskydd för äldre via länken nedan.