Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Utkomstskydd för äldre

Rätt till tilläggsdagar, garanterat arbete och omställningsskydd kan vara ärenden som rör äldre arbetssökande.

Rätt till tilläggsdagar

Äldre arbetssökande kan ha rätt till den inkomstrelaterade dagpenningens tilläggsdagar. Dagpenning kan betalas för tilläggsdagar efter att din normala maximibetalningstid är uppfylld, till slutet av den kalendermånad när du fyller 65 år. Om du går i pension före utgången av 65 års ålder kommer rätten till dagpenning att upphöra i och med pensionen.

Rätten till tilläggsdagar beror på ditt födelseår samt när din maximibetalningstid uppfylls.

Rätten till tilläggsdagar uppstår om:

  • du är född 1957–1960 och har fyllt 61 år innan maximibetalningstiden har uppfyllts,
  • du är född 1961–1962 och har fyllt 62 år innan maximibetalningstiden har uppfyllts,
  • du är född 1963 och har fyllt 63 är innan maximibetalningstiden har uppfyllts,
  • du är född 1964 och har fyllt 64 är innan maximibetalningstiden har uppfyllts,

och har varit anställd i minst 5 år under de senaste 20 åren när maximibetalningstiden löper ut.

Rätten till tilläggsdagar avskaffas gradvis. De som är födda 1965 och senare har inte längre rätt till tilläggsdagar.

Kassan undersöker din ansökan om rätt till tilläggsdagar i samband med handläggningen av din vanliga ansökan. Det finns därför inget behov av att ansöka separat om rätt till tilläggsdagar med andra blanketter.

Intyg om tilläggsdagar till din pensionansökan

Arbetslöshetskassan deltar i behandlingen av pensionsärendet endast genom att skriva intyget om tilläggsdagar som behövs i din pensionsansökan. Intyg utfärdas på begäran och det kan skrivas endast om du har erhållit tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning, dvs. att dagpenning har betalats ut efter att den normala maximibetalningstiden har uppfyllts.

Intyg om tilläggsdagar kan utfärdas efter att arbetslöshetskassan har betalat inkomstrelaterad dagpenning för minst en dag under månaden före pensionen. Om du t.ex. ansöker om ålderspension fr.o.m. 1.10, kan arbetslöshetskassan utfärda ett intyg om att dagpenning har betalats ut i september. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för den föregående månaden kan i detta fall skickas in i två delar, t.ex. först för perioden 1–9.9 då intyget kan utfärdas och sedan ytterligare för perioden 10–30.9.

Om det betalas jämkad dagpenning till dig, kan din ansökan handläggas och intyget för tilläggsdagarna skrivas ut först, när jämkningsperioden är slut. Om ansöknings- och jämkningsperioden till exempel är en kalendermånad, kan en ansökan för tiden 1.9-30.9 handläggas och intyget skrivs först, när jämkningsperioden är slut, alltså tidigast 30.9.

Sysselsättningsskyldighet

Om en arbetssökande som fyllt 60 år har inlett en TE-tjänst där hen har anställts på grund av skyldighet enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice 11 kapitlet 1 § 3 mom., kan tiden i tjänsten räknas till arbetsvillkoret och inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas under tjänsten utan att maximal tid hindrar detta.

Även arbetssökande som fyllt 57 år kan få inkomstrelaterad dagpenning under sysselsättningsskyldigheten utan att maximitiden hindrar detta, men sysselsättningsskyldighet kan räknas till arbetsvillkoret endast för en sökande som har fyllt 60 år.

Modell för omställningsskydd

Modellen för omställningsskydd införs för personer som fyllt 55 år i början av år 2023. En person som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och vissa andra mindre förbättringar. Omställningsskyddet gäller alla personer som sagts upp av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker, och lagen tillämpas om uppsägningsdagen har varit 1.1.2023 eller senare.

Läs mer om omställningsskydd från länken nedan.