Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Medlemskap

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap är en av landets största arbetslöshetskassor (105 000 medlemmar). Vi hette tidigare Lärarnas Arbetslöshetskassa. Vi är en arbetslöshetskassa inte bara för lärare och proffs på utbildningsområdet, utan också för forskare, psykologer och andra högutbildade.

Arbetslöshetskassan tillhandahåller rådgivning och tjänster i anslutning till utkomstskydd, alterneringsersättning och omställningsskydd och betalar ut dessa till de medlemmar som är berättigade till dem. Arbetslöshetsersättning baserad på löneinkomster, dvs. inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas till medlemmar i arbetslöshetskassan.

Du kan bli medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap antingen direkt eller via en fackorganisation. Även om vi samarbetar med fackföreningar är vi en oberoende organisation.

Majoriteten av våra medlemmar (96 %) är medlemmar i kassan via en fackförening. Vi har en gemensam medlemsbas med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ (och dess olika medlemsorganisationer), Forskarförbundet, Finlands Psykologförbund, Professorsförbundet och Ledare för yrkesutbildningen i Finland rf.

Bli medlem

En löntagare som har avlagt en högskoleexamen, eller som arbetar inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning, eller bedriver utvecklings- eller intressebevakningsarbete inom dessa områden kan bli medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. En studerande som har antagits för att avlägga en högskoleexamen och samtidigt utför avlönat arbete med anknytning till sina studier kan också gå med som medlem. Du kan bli medlem antingen direkt eller via en fackorganisation.

Håll oss informerade

Använd elektroniska blanketter för att anmäla ändringar som påverkar ditt medlemskap, såsom utträde, anslutning till en fackförening, företagsverksamhet och flytt utomlands. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Openetti för att få meddelanden från Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap till rätt adress.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är den månatliga medlemsavgift i euro som Finansinspektionen årligen fastställer. År 2024 är medlemsavgiften i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap 4,50 €/mån. (54,00 €/år). Vår medlemsavgift är densamma för alla medlemmar.

Företagsverksamhet och medlemskap

Finlands system för utkomstskydd för arbetslösa indelas i systemet för inkomstrelaterad dagpenning för löntagare och systemet för inkomstrelaterad dagpenning för företagare. Eftersom Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap försäkrar löntagare, är vi inte rätt a-kassa för dem som arbetar som företagare som huvudsyssla. En företagare kan försäkra sig själv för arbetslöshet i Företagarkassan.

Flytt utomlands

Vid flytt utomlands ska man meddela Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och fråga om råd när det gäller att fortsätta medlemskapet och att överföra försäkrings- och arbetsperioder.

Uteslutning ur kassan

Utträde ur arbetslöshetskassan sker genom en skriftlig utträdesanmälan. Arbetslöshetskassan kan också utesluta en medlem på grund av till exempel obetalda medlemsavgifterna eller bedrägeri. Fackföreningen kan inte utesluta någon ur arbetslöshetskassan.