Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Funderar du på alterneringsledighet?

Om du funderar på alterneringsledighet eller redan har kommit överens med din arbetsgivare om att ta elterneringsledighet, läs instruktionerna nedan. På hemsindan presenterar vi också kortfattat kraven på alterneringsersättning.

OBS! I regeringsprogrammet föreslås att alterneringsledigheten slopas från och med 1.8.2024. Läs mer om detta i det separata avsnittet Lagändringar 2024 på vår webbplats, som du kommer till via knappen nedan.

Alterneringsledighet avtalas med arbetsgivaren, men alterneringsersättning söks hos kassan. TE-byrån ger kassan ett utlåtande om din rätt till alterneringsledighet.

Hur går jag tillväga

1. Ta reda på om alternerginsledighet är möjligt för dig

För att få alterneringsledighet krävs bland annat att:

  • du arbetar permanent heltid och att din arbetstid är minst 75 % av den heltidsarbetandes arbetstid
  •  du har arbetat för samma arbetsgivare i minst 13 månader innan du tog ut alterneringsledighet
  • obetald frånvaro inte överstiger 30 kalenderdagar under de föregående 13 månaderna

Arbets- och näringsbyrån granskar om de ovan nämnda arbetsvillkoren uppfylls. Arbets- och näringsbyrån utreder också andra arbetsmarknadspolitiska krav, såsom den övre åldersgränsen för alterneringsledighet, alterneringsledighetens längd, om ersättaren uppfyller kraven och den alterneringsledigas företagsverksamhet. Du får mer information om dessa krav från TE-byrån.

Ytterligare är en förutsättning för alterneringsledighet att du har minst 20 års arbetshistoria.

Arbetslöshetskassan utreder om kravet på 20-årig arbetshistoria uppfylls. Du kan kontrollera tillräckligheten av arbetshistoriken i förväg från kassan. Skicka en skriftlig begäran via Openett,  om en genomgång av din arbetshistorik och ange det planerade startdatumet för alterneringsledigheten samt en giltig hemadress i meddelandet.

2. Kom överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare

Alterneringsledighet är i första hand en avtalsfråga mellan dig och din arbetsgivare. Kom överens om ledigheten skriftligt med arbetsgivaren genom att fylla i ett alterneringsavtal. Blanketten hittar du på TE-byråns Jobbmarknaden -webbplats(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

3. Kontakta TE-byrån

Kontakta TE-byrån i god tid gällande alterneringsledigheten. Arbets- och näringsbyrån utreder din rätt till alterneringsledighet och ger ett utlåtande till kassan. Se till vilka bilagor som ska lämnas till TE-byrån för att utlåtande ska kunna ges. Se också till att alla nödvändiga bilagor finns hos TE-byrån ett par dagar innan alterneringsledigheten börjar.

Kom ihåg att meddela TE-byrån om du eller din make/maka har någon företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån ska i sitt utlåtande kommentera företagsverksamheten. Om TE-byrån anser att verksamheten är heltidsarbete har man inte rätt till alterneringsersättning.

4. Skicka in en ansökan till kassan

En ansökan om alterneringsersättning kan lämnas in till kassan redan innan alterneringsledigheten börjar. Skicka dock in ansökan senast inom tre månader från det att alterneringsledigheten började. Det snabbaste sättet att skicka in en ansökan är i Openetti.

Ansökan måste åtföljas av ett alterneringsavtal. Om du eller din make har ett företag, bifoga också ditt senaste bekräftade personliga skattebeslut. I regel är det inte nödvändigt att lämna in ett lönebesked till kassan, eftersom vi får inkomstuppgifter från inkomstregistret. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna in lönebesked eller intyg om lönebesked, om inkomstregistret inte innehåller alla nödvändiga uppgifter.

5. Vänta på beslut

En ansökan om alterneringsersättning behandlas tidigast när alterneringsledigheten har pågått i två kalenderveckor. Beslut om alterneringsersättning kommer att utfärdas i samband med behandlingen av ansökan. Beslut om alterneringsersättning kan inte ges i förväg.

Om det sker några förändringar i din situation under alterneringsledigheten, meddela kassan utan dröjsmål, till exempel genom att skicka ett meddelande eller ansökningsändringsförfrågan i Openetti.

Du kan uppskatta storleken på alterneringsersättningen med hjälp av tabellen på TYJ:s webbplats(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Läs mer på länken nedan.