Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Lagändringar 2024

Det kommande året för med sig många förändringar inom utkomstskyddet för arbetslösa. På dessa sidor hittar du information om kommande ändringar och ändringarnas tidtabell. Detta är den nuvarande tidsplanen för förändringarna. Vi uppdaterar sidan när lagberedningen framskrider. Listan uppdaterad 22.2.2024.

Hur framskrider beredningen av lagstiftningen?

Regeringspropositionerna bereds alltid av ministerierna. Utlåtanden ges om förslagen, varefter riksdagen vid två behandlingar kommer att överväga om ändringarna kommer att godkännas.  

Efter den parlamentariska processen fastställer presidenten lagen och dess ikraftträdande. 

Lagändringar fr.o.m. 01.01.2024

Ingen ersättning betalas för den tid man fått semesterersättning från heltidsarbete. Riksdagen har godkänt ändringen.

Du kan läsa mer om periodisering av semesterersättning på vår webbplats under Rätt till inkomstrelaterad dagpenning, som du kommer till via knappen nedan.

Självrisken är 7 dagar istället för 5 dagar. Riksdagen har godkänt ändringen.

Du kan läsa mer om självrisktiden på vår webbplats under Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning, som du kommer till via knappen nedan.

Arbetslöshetsförmånen höjs inte vid årsskiftet. Riksdagen har godkänt ändringen.

Regeringens proposition är under behandling RP 73/2023(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Här ingår periodisering av semestererpenning och förlängning av självrisktiden.Lagändringen godkändes av riksdagen.

Beloppet för barnförhöjninget sänks från och med 1.1.2024

Tabell över ändringar i barntillägget år 2024

Lagändringar fr.o.m. 01.04.2024

Barntillägg betalas för högst tre underhållsberättigade barn under 18 år (1 barn 7,01 €/dag, 2 barn 10,29 €/dag och 3 barn eller fler 13,26 €/dag). Dessa höjningar tas bort från och med 01.04.2024. Riksdagen har godkänt ändringen.

Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen har en skyddsdel. Då en person får jämkad dagpenning påverkar inkomsterna den inkomstrelaterade dagpenningen först då skyddsdelen överskrids. Skyddsdelen är 300 euro för ansökningsperioder på en månad och 279 euro för ansökningsperioder på 4 veckor.

Skyddsdelen kommer att avskaffas från och med 01.04.2024. Efter att skyddsdelen har avskaffats hälften av arbetsinkomsten av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Riksdagen har godkänt ändringen.

Nedan följer ett exempel på hur slopandet av skyddsdelen inverkar på den fulla dagpenningens belopp.

Situationen före lagändringen

Annas fulla inkomstrelaterade dagpenning är 75,00 euro per dag. Anna ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för perioden 1.3.2024 – 31.3.2024. Anna får sammanlagt 1000,00 euro i deltidslön den 15.3.2024. Hälften av den inkomst som överstiger skyddsdelen minskar den fulla inkomstrelaterade dagpenningen, dvs.

(1000e – 300e) *0,5 = 350,00 e/mån minskar den fulla dagpenningen, som är 350,00e / 21,5 = 16,28 e / dag

Den jämkade dagpenningens belopp är 75,00e – 16,28e = 58,72 e/dag (brutto).

Situationen efter lagändringen

Anna har full inkomstrelaterad dagpenning på 75,00 euro per dag. Anna ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för perioden 1.5.2024 – 31.5.2024. Anna får sammanlagt 1000,00 euro i deltidslön den 15.5.2024. Skyddsdelen finns inte längre, vilket innebär att hälften av arbetsinkomsten minskar den fulla inkomstrelaterade dagpenningen, dvs.

1000 e * 0,5 = 500 e/mån minskar den fulla dagpenningen, dvs.

500,00 e / 21,5 = 23,26 e / dag

Den jämkade dagpenningens belopp är 75,00 e – 23,26 e = 51,74 e/dag (brutto).

I det här exemplet är skillnaden 6,98 e/dag, vilket ger ett genomsnitt på 150e per månad.

Med räknaren på TYJ webbplats kan du uppskatta hur slopandet av skyddsdelen påverkar dina inkomster. Du kan komma åt kalkylatorn från länken nedan.

Regeringens proposition är under behandling RP 73/2023(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Här ingår lagändringar från och med den 01.04.24, såsom avskaffandet av barntillägg och avskaffandet av skyddsdelen.

Lagändringar fr.o.m. 01.08.2024

Alterneringsledigheten slopas på grund av en lagändring.

Enligt regeringens proposition kan alterneringsledigheten ännu börja 31.7.2024. Då kan alterneringsledigheten fortsätta i hela den maximala perioden på 180 kalenderdagar. För att alterneringsledigheten ska anses ha börjat senast 31.7.2024 ska alterneringsavtalet lämnas in till TE-byrån senast 31.7.2024. Också arbetsavtalet för alterneringsvikarier ska börja senast 31.7.2024.

Ovanstående information är dock fortfarande preliminär och kan komma att ändras under riksdagsbehandlingen. Den parlamentariska behandlingen av lagändringen pågår fortfarande.

Regeringens proposition är under behandling RP 8/2024(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Lagändringar fr.o.m. 01.09.2024

Euroiseringen innebär att det arbete som ackumulerar arbetsvillkoret i fortsättningen ska bedömas på basis av lönen. Rätten till dagpenning förutsätter nu ett visst antal timmar under en period på 6 månader.

I och med euroiseringen måste den som ansöker om dagpenning ha tjänat en viss minimilön per månad. Enligt den framtida lagen kommer denna minimilön att vara 930,00 euro per månad.

Det eurobaserade arbetsvillkoret tillämpas på lön som intjänats och betalats från och med 2.9.2024.

Riksdagen har godkänt ändringen.

För tillfället är nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen densamma under hela maximitiden. Graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen minskar enligt lagändringen enligt följande:

  • 80% efter 40 ersättningsdagar (ca 2 månader)
  • 75 % efter 170 ersättningsdagar (ca 8 månader)

Den inkomstrelaterade dagpenningen ska dock vara minst lika stor som grunddagpenningen.

Enligt utkastet till regeringsproposition ska lagändringen träda i kraft så att den inte inverkar på den dagpenningsperiod som redan har börjat. Graderingen ska tillämpas när dagpenning betalas på basis av arbete som utförts 2.9.2024 eller senare.

Den parlamentariska behandlingen av lagändringen har ännu inte påbörjats. Observera att innehållet i lagändringen eller informationen om dess ikraftträdande kan ändras innan eller under den parlamentariska behandlingen inleds.

Avsikten är att avskaffa godkännandet av lönesubventionerat arbete till arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. För tillfället godkänns 75% av tiden för lönesubventionerat arbete till arbetsvillkoret.  

Lagändringens behandling i riksdagen har ännu inte påbörjats.

Inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas om du har arbetat i ett år under ditt medlemskap i kassan. För tillfället har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du arbetat i 6 månader. Riksdagen har godkänt ändringen.

Åldern påverkar flera olika faktorer inom utkomstskyddet för arbetslösa. Vi kommer att uppdatera listan över ändringar när regeringen ger ytterligare information gällande ändringarna. 

Lagändringens behandling i riksdagen har ännu inte påbörjats.

Regeringens proposition är under behandling RP 73/2023(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Gäller höjningen av arbetsvillkoret till ett år och euroiseringen av arbetsvillkoret.

Andra ändringar

Arbetslöshetskassorna kunde i fortsättningen erbjuda medlemmarna tjänster som främjar sysselsättningen. För närvarande får kassorna inte erbjuda tjänster som främjar eller stöder sysselsättningen. 

 Regeringen arbetar också med att bereda en kombinationsförsäkring för personer som samtidigt är företagare och löntagare. En universell inkomstrelaterad modell planeras också.