Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Effekter av lagändringar

En del av lagändringarna som gäller utkomstskyddet för arbetslösa trädde i kraft 1.1.2024. I den här nyhetsartikeln kommer vi att diskutera effekterna av dessa lagändringar.

Riksdagen har godkänt en del av lagändringarna som gäller utkomstskyddet för arbetslösa. En del av de ändringar som regeringen föreslagit väntar fortfarande på behandling och godkännande i riksdagen. I den här artikeln går vi igenom vilka lagändringar som har trätt i kraft fr.o.m. 1.1.2024 och hurdana praktiska konsekvenser ändringarna kommer att få.

Periodisering av semesterersättning

Semesterersättningen periodiseras om den betalas för ett heltidsarbete som varat mer än två veckor och som upphör 1.1.2024 eller senare. Periodiseringen av semesterersättningen skjuter upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Om arbetsgivaren betalar semesterersättning för semester som inte tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varat mer än två veckor, periodiseras semesterersättning, varvid inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas ut under periodiseringsriden.

Periodiseringstiden av semesterersättningen börjar i regel när anställningsförhållandet upphör. Periodiseringen baseras på en beräknad dagslön. Periodiseringstiden beräknas genom att dividera semesterersättningens belopp med dagslönen för att få fram antalet periodiseringsdagar. Endast vardagar (mån-fre) beaktas i periodiseringen.

Periodiseringen av semesterersättning och självrisktiden kan inte pågå samtidigt, så en självrisktid kan åläggas efter periodiseringen, under vilken ingen dagpenning betalas ut. Karenstiden som TE-byrån fastställt och periodiseringen av semesterersättning kan dock löpa samtidigt.

Semesterersättning för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor periodiseras inte, utan jämkas i dagpenningen enligt betalningsdagen.

Ett exempel på hur utbetalningen av semesterersättning påverkar inträdet av rätten till inkomstrelaterad dagpenning
Exempel på effekter om du får semesterersättning för heltidsarbete

Självrisktiden förlängs

Självrisktiden kan åläggas när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom kan självrisktid åläggas om arbetsvillkoret uppfylls på nytt. I och med lagändringen motsvarar självrisktiden sju arbetsdagar, medan den före lagändringen var motsvarande period på fem vardagar. Självrisktiden är den period som motsvarar sju dagars arbetslöshet, om självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i regel inte ut för självrisktiden. I praktiken innebär den förlängda självrisktiden att utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar senare.

Ett exempel på hur en förlängning av självrisktiden till 7 dagar påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning
Exempel på effekter när självrisktiden förlängs

Du kan läsa mer om självrisktiden via knappen nedan.

Frysning av folkpensionsindexet

Vanligtvis görs en indexjustering för förmåner vid årsskiftet på grund av stigande konsumentpriser. Riksdagen har beslutat att indexhöjningarna ska frysas mellan 2024 och 2027, vilket innebär att inga årliga höjningar av arbetslöshetsförmånerna ska göras.

Ett exempel på hur det påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen när ingen indexhöjning görs
Exempel på effekter när ingen indexhöjning görs

Andra ändringar fr.o.m. 1.1.2024

År 2023 höjdes barnförhöjningen med ytterligare 20 procent utöver indexhöjningen. Denna tilläggsförhöjning har varit i kraft fram till 31.12.2023, vilket innebär att från och med 1.1.2024 kommer nivån på barnförhöjningarna att minska. Från och med 1.4.2024 slopas barnförhöjningarna helt.

Esimerkki lapsikorotusten määrästä vuonna 2023, ajalla 1.1.2024 - 31.3.2024 ja 1.4.2024 alkaen
Exempel på effekter om du får barntillägg

Vi uppdaterar också informationen om hur lagändringarna framskrider i ett separat avsnitt på vår webbplats med titeln Lagändringar 2024. Du kommer till sidan för lagändringar via knappen nedan.

Läs nästa