Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Lakimuutosten vaikutuksia

Osa työttömyysturvaa koskevista lakimuutoksista astui voimaan 1.1.2024 alkaen. Käymme tässä uutisessa läpi, millaisia vaikutuksia näillä lakimuutoksilla käytännössä on.

Eduskunta on hyväksynyt osan työttömyysturvaa koskevista lakimuutoksista. Osa hallituksen esittämistä muutoksista odottaa vielä eduskunnan käsittelyä ja hyväksymistä. Käymme tässä uutisessa läpi, mitkä lakimuutokset ovat astuneet voimaan 1.1.2024 alkaen ja millaisia käytännön vaikutuksia muutoksilla on.

Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan sellaisesta yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä, joka päättyy 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Lomakorvauksen jaksotus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Jos työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä lomakorvausta pitämättömistä vuosilomista, jaksotetaan lomakorvaus, jolloin ansiopäivärahan maksaminen estyy jaksotusajalta.

Lomakorvauksen jaksotusaika alkaa yleensä työsuhteen päättymisestä. Jaksotus tapahtuu laskennallisen päiväpalkan perusteella. Jaksotusaika lasketaan jakamalla lomakorvauksen määrä päiväpalkalla, jolloin saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotuksessa huomioidaan vain arkipäivät (ma-pe).

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät voi kulua yhtä aikaa, joten jaksotusajan jälkeen voi tulla vielä asetettavaksi omavastuuaika, jonka ajalta päivärahaa ei makseta. TE-toimiston asettama karenssi ja lomakorvauksen jaksotus voivat sen sijaan kulua yhtä aikaa.

Osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan päivärahassa maksupäivän perusteeella.

Esimerkki siitä, miten lomakorvauksen maksaminen vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen
Esimerkki lomakorvauksen jaksotuksesta

Omavastuuajan piteneminen

Omavastuuaika voi tulla asetettavaksi, kun tulet ansiopäivärahan hakijaksi. Lisäksi omavastuuaika voidaan asettaa, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika on seitsemän arkipäivän työttömyyttä vastaava aika, kun ennen lakimuutosta se oli viiden arkipäivän työttömyyttä vastaava aika. Omavastuuaika on seitsemän päivän työttömyyttä vastaava aika, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Omavastuuajalta ei lähtökohtaisesti makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuajan piteneminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiopäivärahaa aletaan maksaa myöhemmin.

Esimerkki siitä, miten omavastuuajan piteneminen 7 päivään vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen
Esimerkki omavastuuajasta, kun se pitenee 7 päivään

Lisätietoa omavastuuajasta voit lukea alla olevan painikkeen kautta.

Indeksikorotusten jäädyttäminen

Yleensä etuuksiin tehdään kuluttajahintojen nousun myötä indeksitarkistus vuoden vaihteessa. Eduskunta on päättänyt, että indeksikorotukset jäädytetään vuosina 2024 – 2027, minkä myötä työttömyysetuuksiin ei tehdä vuosittaisia korotuksia.

Esimerkki, mitä vaikutuksia sillä on ansiopäivärahaan, kun indeksikorotusta ei tehdä
Esimerkki vaikutuksista, kun indeksikorotusta ei tehdä

Muita muutoksia 1.1.2024 alkaen

Vuonna 2023 lapsikorotuksiin tehtiin indeksikorotuksen lisäksi ylimääräinen 20% korotus. Tämä ylimääräinen korotus on ollut voimassa 31.12.2023 saakka, joten 1.1.2024 alkaen lapsikorotusten taso laskee. 1.4.2024 alkaen lapsikorotukset poistuvat kokonaan.

Esimerkki lapsikorotusten määrästä vuonna 2023, ajalla 1.1.2024 - 31.3.2024 ja 1.4.2024 alkaen
Esimerkki lapsikorotusten muutoksista

Päivitämme tietoa lakimuutosten etenemisestä myös kotisivuillamme olevaan erilliseen Lakimuutokset 2024 -osioon. Lakimuutossivulle pääset alla olevasta painikkeesta.

Lue seuraavaksi