Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysaika joulun aikaan

Alla on tietoa, kuinka voit toimia, jos sinulla on työttömyysjakso tai palkanmaksun keskeytys joulunaikaan. Työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahaoikeudelle. On siis tärkeää muistaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä tai lomautukseen rinnasteisena päivänä.

Päättyykö työsuhteesi joulun alla ja uusi työsuhteesi alkaa tammikuussa?

Jos kokoaikainen työsuhteesi päättyy joulun alla ja uusi työsuhde alkaa tammikuussa, toimita ansiopäivärahahakemus, kun työttömyyttä on takana vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa (esim. jos työttömyys alkaa 11.12.2023, voit toimittaa hakemuksen aikaisintaan 24.12.2022). Tarvittaessa pyydämme hakemusta lisää hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos työttömyysaikasi kestää alle kaksi viikkoa, toimita hakemus kerralla koko työttömyysajalta.

Jos päättyvä työsuhde on ollut osa-aikainen ja olet hakenut ansiopäivärahaa työsuhteen ajalta, toimita hakemus normaalin hakurytmisi mukaisesti. Jos aloitat tammikuussa uuden työn, toimita kyseisen työn työsopimus.

Onko työsuhteessasi palkatonta aikaa?

Jos työsopimukseen on kirjattu työsopimusta tehtäessä palkattomat lomajaksot (ns. lomautukseen rinnasteiset ajat), voi sinulla olla oikeus ansiopäivärahaan palkattomalta lomajaksolta.

Jos työsuhteesi on osa-aikainen ja olet hakenut soviteltua ansiopäivärahaa työsuhteen ajalta, toimita hakemus normaalin hakurytmin mukaisesti, vaikka hakujakso sisältäisi palkattoman lomajakson. Edellytysten täyttyessä ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna koko hakujaksolta, eli hakujaksolla maksettu ansiotulo sovitellaan normaalisti maksupäivän mukaisesti koko hakujaksolle.

Jos työsuhteesi on kokoaikainen, voit toimittaa ansiopäivärahahakemuksen, kun lomautukseen rinnasteista aikaa on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa. Tarvittaessa pyydämme hakemusta lisää hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta, jossa lomautukseen rinnasteiset ajat on mainittu.

On siis tärkeää muistaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä/lomautukseen rinnasteisena päivänä..

Mitä liitteitä ja selvityksiä tarvitaan?

Tarvittavat liitteet selviävät usein vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä, joten on mahdoton sanoa ennakkoon, mitä kaikkia liitteitä hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan.  Yleisimmin hakemuksen käsittelemiseksi tarvirtaan työsopimus. Jos et ole hakenut työsuhteen ajalta soviteltua ansiopäivärahaa ja sinulle on maksettu tuntipalkkaa tehtyjen tuntien perusteella, tarvitaan myös viikkotuntiselvitys. Löydät viikkotuntiselvityslomakkeen kotisivuiltamme kohdasta Lomakkeet.

Löydät listauksen muista yleisimmistä tarvittavista liitteistä kotisivuiltamme kohdasta Ansiopäivärahan hakeminen.

Oletko epävarma etuusoikeudestasi?

Jos et ole varma, onko sinulla oikeutta ansiopäivärahaan palkanmaksun keskeytyksen tai työttömyysjakson ajalta, suosittelemme toimittamaan meille hakemuksen ansiopäivärahaoikeuden tarkistamiseksi. Tällöin myös työnhaku kannattaa laittaa voimaan, sillä työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahaoikeudelle.

Muista yleisistä ansiopäivärahaoikeuden edellytyksistä voit lukea kotisivuiltamme kohdasta Oikeus ansiopäivärahaan.

Lue seuraavaksi