Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Jäsenyydestä erottaminen

Työttömyyskassasta erotaan kirjallisella eroilmoituksella. Työttömyyskassa voi myös erottaa jäsenen esimerkiksi maksamattomien jäsenmaksujen tai vilpin vuoksi. Ammattiliitto ei voi erottaa työttömyyskassasta.

Kassan sääntöjen mukaan työttömyyskassan hallitus ja sen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen

  1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
  2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan toimialaan kuuluvan etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä sen
  3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, erotetaan hänet siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee kassanjohtaja.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Erottamispäätöksen tekee työttömyyskassan hallitus tai hallituksen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö.

Työttömyysturvalain mukaiseksi päätoimiseksi yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää kassan jäsenyyden korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Tämän jälkeen hänen katsotaan pysyvästi siirtyneen pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin ja hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä. Erottamispäätöksen tekee hallituksen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö.

Ammattiliitto ei voi erottaa työttömyyskassasta

Jos olet kuulunut Opetus ja tiede -työttömyyskassaan ammattiliiton kautta ja sinut on erotettu ammattiliitosta puuttuvien jäsenmaksujen takia, on sinulla silti halutessasi mahdollisuus säilyttää työttömyyskassan jäsenyys. Työttömyyskassan jäsenyyden säilyttäminen edellyttää puuttuvien jäsenmaksujen maksamista.

  • Mikäli haluat, että jäsenyytesi ammattiliitossa palautetaan, ole pikimmiten yhteydessä entiseen ammattiliittoosi. Ilmoita asiasta myös meille. Jos saat sovittua jäsenyyden palauttamisen ammattiliiton kanssa, tulee puuttuvat jäsenmaksut maksaa ammattiliitolle.
  • Jos haluat jatkaa ainoastaan Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenenä (ilman ammattiliittojäsenyyttä), ilmoita asiasta meille.
  • Ilmoita meille myös, jos et aio maksaa puuttuvia jäsenmaksujasi.

Työttömyyskassasta erottaminen maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi

Opetus ja tiede -työttömyyskassalla on kuukausijäsenmaksu, joka tulee maksaa jokaiselta kuukaudelta, jolloin jäsenyys on voimassa. Jäsenmaksu vaihtelee vuosittain (4,50 €/kk vuonna 2024; 5,00 €/kk vuosina 2022-2023; 4,50 €/kk vuonna 2021; 4,00 €/kk vuonna 2020; 5,00 €/kk vuonna 2019; 6,20 €/kk vuonna 2018; 7,70 €/kk vuosina 2015–2017).

Jos laiminlyöt jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden kuukauden ajan, erotetaan sinut siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.

Ennen erottamispäätöstä sinua kuullaan asiassa ja annetaan tilaisuus maksaa puuttuvat jäsenmaksut. Kuuleminen tapahtuu lähettämällä sinulle jäsenmaksua koskeva maksumuistutus tai erillinen kuulemiskirje, jossa on ohjeet puuttuvien jäsenmaksujen maksamiseksi.

Jollet maksa puuttuvia jäsenmaksuja, lähetämme sinulle erottamispäätöksen. Sinulla on vielä tässäkin vaiheessa mahdollisuus maksaa puuttuvat jäsenmaksut, kunhan se tapahtuu ennen kuin erottamispäätös tulee lainvoimaiseksi. Puuttuvien jäsenmaksujen on siten oltava työttömyyskassan tilillä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen päätöksen seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun se on kassalta postitettu.

Kun erottamispäätös on lainvoimainen, ei puuttuvien jäsenmaksujen maksaminen kassalle enää palauta jäsenyyttäsi.

Mitä työttömyyskassasta erottamisesta seuraa?

  • Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenyys päättyy. Jos erottaminen tapahtuu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, päättyy jäsenyys takautuvasti (erotetaan siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta).
  • Kassan maksamat etuudet peritään takaisin kassasta erottamispäivästä lukien.
  • Menetät ennen erottamista mahdollisesti alkaneen ansiopäivärahakauden sekä kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet.
  • Kassanvaihtotilanteissa jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät seuraa uuteen kassaan, mikäli sinut on erotettu aiemmasta kassasta.

Työttömyyskassasta erottaminen saattaa siis johtaa aiemmin maksettujen etuuksien (kuten ansiopäivärahan) takaisinperintään sekä päivärahaoikeuden menettämiseen siinäkin tapauksessa, että olet jo toisen työttömyyskassan jäsen.

Jos liityt erottamisen jälkeen uudelleen työttömyyskassan jäseneksi, voi kassa maksaa päivärahaa vasta, kun jäsenyys- ja työssäoloehto ovat täyttyneet uudelleen.