Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Yritystoiminta ja jäsenyys

Suomen työttömyysturvajärjestelmä jakaantuu palkansaajien ansiopäivärahajärjestelmään ja yrittäjien ansiopäivärahajärjestelmään. Koska Opetus ja tiede -työttömyyskassa vakuuttaa palkansaajia, yrittäjäasemassa päätyökseen työskentelevälle emme ole oikea työttömyyskassa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa.

Jos olet jo Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsen ja aloitat yritystoiminnan, sinun ei välttämättä tarvitse erota kassasta aivan heti, sillä yritystoiminnan aloittavaan henkilöön sovelletaan niin sanottua jälkisuoja-aikaa. Ilmoita kuitenkin meille yritystoiminnan aloittamisesta alla olevan linkin kautta.

Suosittelemme jo yrittäjyyden alkuvaiheessa selvittämään mahdollisuutesi liittyä yrittäjätoimintaa vakuuttavaan työttömyyskassaan sekä oikeutesi mahdolliseen jälkisuojaan Yrittäjäkassasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Tee tämä erityisesti silloin, jos olet aloittanut yritystoimintasi siinä tarkoituksessa, että se on päätoimista.

Jos jäät työttömäksi, ilmoita TE-toimistoon(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) yritystoiminnastasi samalla kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Mikäli olet jo työnhakijana, ole yhteydessä TE-toimistoon ennen yritystoiminnan aloittamista. TE-toimisto selvittää yrittäjäasemasi ja arvioi onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle työvoimapoliittisen lausunnon.

Tietoa yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahan maksamiseen löydät kohdasta Yrittäjyys.

Yrittäjä työttömyysturvassa

Olet työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjä, jos olet yrittäjän eläkelain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (1272/2006) 3 §:ssä tai maatalousyrittäjän eläkelain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (1280/2006) 3-5 §:ssä tarkoitettu henkilö. Yrittäjällä tarkoitetaankin yrittäjän eläkelain mukaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa.

Lisäksi olet työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjä TyEL-eläkevakuutukseen kuulumisesta huolimatta, jos olet yrityksessä työskentelevä ns. osaomistaja. Osaomistajaksi sinut katsotaan, jos

  • toimit johtavassa asemassa ja omistat yksin vähintään 15 % tai perheelläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on omistuksessa vähintään 30 % yhtiöstä; tai
  • sinä, perheesi tai sinä yhdessä perheesi kanssa omistat vähintään 50 % yhtiöstä; tai
  • sinä, perheesi tai sinä yhdessä perheesi kanssa hallitset yllä olevissa kohdissa sanottua vastaavaa määräämisvaltaa (esim. Ay, Ky, yksityinen elinkeinoharjoittaja, osuuskunnan jäsen) yrityksessä.

Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso tai avopuoliso, lapset ja omat vanhemmat.

Yrittäjyyden vaikutuksia

Työ, jonka teet yrittäjänä tai omana työnä, ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Ansiopäivärahaoikeutesi Opetus ja tiede -työttömyyskassasta ei siis voi perustua yrittäjänä ansaittuun tuloon tai ns. omasta työstä ansaittuun tuloon. Yritystoiminnan alkaessa (mukaan lukien perheyrityksessä työskentelyn alkaminen) kannattaa tarkistaa, onko Opetus ja tiede -työttömyyskassa sinulle edelleen oikea työttömyyskassa.

  • Jos siirryt yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan yritystoimintasi alkuvaiheissa, voit siirtää mukanasi aiemmin kerryttämäsi päivärahaoikeuden. Jos siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta lukien, on sinulla mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan Yrittäjäkassasta. Uuteen kassaan tulee liittyä yhden kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut entisestä kassastasi.
  • Jos jäisit työttömäksi ennen kuin olet Yrittäjäkassan jäsenenä ehtinyt kerryttää yrittäjän työssäoloehdon ja toimittuasi yrittäjänä alle 18 kuukautta, saisit yrittäjyyttä edeltäneeseen palkkatuloon perustuvaa työttömyyspäivärahaa.
  • Jos et siirrä jäsenyyttäsi yrittäjiä vakuuttavaan kassaan, ja päätoiminen yritystoiminnassa työllistyminen kestää yli 18 kuukautta, menetät oikeutesi ansiopäivärahaan palkansaajana kerryttämäsi päivärahaoikeuden perusteella.

Yrittäjän perheenjäsen

Työttömyysturvassa katsotaan palkansaajaksi yrittäjän perheenjäsen, joka työskentelee perheyrityksessä, mutta jolla ei ole omistusta, äänimäärää, eikä määräysvaltaa yrityksessä. Hänen eläkevakuutuksensa tulee olla työntekijän eläkelain mukainen.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto on pidempi kuin muilla palkansaajilla. Työssäoloehto on 52 viikkoa palkansaajakassan jäsenenä viimeisen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla ei ole työssäoloehdon täyttyessä ollut omistusta eikä määräysvaltaa yrityksessä edelliseen 12 kuukauteen.

Jos henkilö on kuulunut Yrittäjäkassaan, voi sieltä tuoda kokonaan täyttyneen työssäoloehdon nk. jälkisuojan perusteella mukana palkansaajakassaan. Edellytyksenä on, että liittyy uuteen kassaan yhden kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta.

Sekä palkansaajana että yrittäjänä toimiminen

Yhä useamman työllistyminen muodostuu sekä palkansaajana että yrittäjänä työskentelystä. Samaan aikaan palkansaajana ja yrittäjänä työskentelevän on itse ratkaistava, kumpi toiminta muodostaa suuremman osan työllistymisestä. Valinta on tehtävä tämän oman arvioinnin perusteella. Jos työskentely palkansaajana ja yrittäjänä ei ole samanaikaista, vaan toisiaan seuraavilla jaksoilla, vakuutus kannattaa aina siirtää siihen järjestelmään, jossa kulloinkin työllistyy. Kassajäsenyyttä voi vaihtaa palkansaajakassan ja Yrittäjäkassan välillä. Näin kaikki työskentely kerryttää vakuutuskausia mahdollisen työttömyyden varalle.

Jälkisuoja

Yritystoiminnan aloittavaan henkilöön sovelletaan niin sanottua jälkisuoja-aikaa, jonka pituus on 18 kuukautta.

  • Jos yritystoiminta päättyy mainitun ajan kuluessa, päiväraha maksetaan saamisedellytysten täyttyessä samansuuruisena kuin ennen yrittäjäksi ryhtymistäsi.
  • Jos 18 kuukauden jälkisuoja-aika on ylittynyt, päivärahaoikeutta ei ole ennen kuin uusi palkansaajan työssäoloehto (26 viikkoa) on täyttynyt.
  • Jos yritystoimintasi jatkuu yli 18 kuukauden jälkisuoja-ajan, voidaan katsoa, että olet siirtynyt pysyvästi pois toimialaltamme. Työttömyyskassalain mukaan näissä tilanteissa kassan tulisi erottaa sinut, ellet itse ole eronnut tai siirtynyt yrittäjäkassan jäseneksi.