Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Oletko jäämässä työttömäksi?

Jos olet jäämässä työttömäksi tai jos sinut lomautetaan, tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin.

Edellytykset lyhyesti

Oikeus ansiopäivärahaan edellyttää, että

 • olet iältäsi 18-64 vuotias. Tietyissä tilanteissa ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 65-68 vuotiaille sekä 17-vuotiaille. Näistä edellytyksistä voit lukea lisää Oikeus ansiopäivärahaan -sivulta.
 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja haet kokoaikatyötä
 • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
 • olet työttömyyskassan jäsenenä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä vain ajalta, jona työnhaku on voimassa. Työnhakua ei saa voimaan takautuen. On siis tärkeää muistaa ilmoittautua työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä!

Toimintaohjeet

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi.
 2. Tutustu ennakkoon, mitä liiteitä ansiopäivärahahakemukseen tulee toimittaa.
 3. Lähetä ensimmäinen ansiopäivärahahakemus aikaisintaan, kun työttömyyttä on takana kaksi täyttä kalenteriviikkoa (ma-su). Hakemuksen lähettäminen onnistuu nopeiten Openetissä. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä tarvittavat liitteet hakemukseesi.
 4. Voit seurata yleistä käsittelytilannetta kassan kotisivujen etusivulta. Jos hakemuksesi olisi pitänyt tulla jo käsittelyyn, voit tarkistaa oman hakemuksesi tilanteen Openetin hakemusseuranta -kohdasta. Huomioithan, että lähetetty lisäselvityspyyntökirje näkyy Openetissä vasta lähettämistä seuraavana päivänä. Jos hakemuksesi on odottaa lisäselvitystä -tilassa etkä löydä lisäselvityspyyntökirjettä, käy tarkistamassa seuraavana päivänä Openetin Uusimmat kirjeet -kohta uudelleen.

Liitteet

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat tapauskohtaisia, koska hakijoiden tilanteet vaihtelevat paljon. Yleisimmin hakemuksen liitteeksi tarvitaan

 • työsopimus tai virkamääräys, josta tulee ilmetä työsuhteen keskeiset ehdot (sovittu viikkotyöaika, opetusvelvollisuus tai täysi työaika, palkkausperusteet, työsuhteen voimassaoloaika)
 • irtisanomis- tai lomautusilmoitus, tai muu selvitys työajan muutoksesta
 • samanaikaisen eläkkeen tai muun etuuden päätös sekä viimeisin ilmoitus etuuden suuruudesta
 • selvityslomake puolisolle maksettavasta lasten kotihoidon tuesta
 • sivutoimiselta yrittäjältä viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös erittelysivuineen. Yritystoiminnasta on ilmoitettava myös TE-toimistoon.
 • viikkotuntiselvitys, jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana, jolle on maksettu tuntipalkkaa pidettyjen opetustuntien perusteella. Jokaisesta työsuhteesta täytetään erillinen viikkotuntiselvitys.

Lue tarkemmin ansiopäivärahaoikeudesta ja päivärahan hakemisesta alla olevien linkkien kautta.