Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Lakimuutokset 2024

Tuleva vuosi lupailee paljon muutoksia työttömyysturvan saralle. Näiltä sivuilta löydät jatkossa tietoa tulevista muutoksista ja niiden aikatauluista. Tämä on tämänhetkinen suunnitelma muutoksien aikataulusta. Päivitämme sivua aina, kun lainvalmistelu etenee. Listausta päivitetty 23.04.2024.

Kuinka lainvalmistelu etenee?

Hallituksen esitykset valmistellaan aina ministeriöissä. Esityksistä annetaan lausuntoja, jonka jälkeen eduskunta käsittelee kahdessa käsittelyssä, hyväksytäänkö lakimuutokset.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen presidentti vahvistaa lain ja sen voimaantulon.

Lakimuutokset 01.01.2024 alkaen

Kokoaikatyöstä ansaitun lomakorvauksen ajalta ei makseta etuutta. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Lisätietoa lomakorvauksen jaksotuksesta voit lukea kotisivujemme kohdasta Oikeus ansiopäivärahaan, jonne pääset alla olevasta painikkeesta.

Omavastuu on 5 päivän sijasta 7 päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Lisää omavastuuajasta voit lukea kotisivujemme kohdasta Ansiopäivärahan määrä, jonne pääset alla olevasta painikkeesta.

Työttömyysetuus ei nouse vuodenvaihteessa. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Hallituksen esitys käsittelyssä HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Pitää sisällään lomakorvauksen jaksotuksen ja omavastuuajan pidentymisen. Hallituksen esitys käsittelyssä HE 75/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Tämä hallituksen esitys koskee indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024-2027. Muutokset on hyväksytty.

Muutos lapsikorotukseen vuoden 2024 aikana

Taulukko lapsikorotuksen muutoksista vuonna 2024.

Lakimuutokset 01.04.2024 alkaen

Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta ( 1 lapsi 5,84 €/päivä, 2 lasta 8,57 €/päivä ja 3 lasta tai enemmän 11,05 €/päivä). Nämä korotukset poistuvat 01.04.2024 alkaen. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Vaikutus päivärahaan kuukaudessa voi siten olla:

  • 1 lapsen kohdalla keskimäärin 125,56 e/kk
  • 2 lapsen kohdalla keskimäärin 184,26 e/kk
  • 3 lapsen tai enemmän kohdalla 237,58 e/kk

Sovitellussa ansiopäivärahassa on suojaosa. Tämä tarkoittaa, että henkilön palkkatuloilla tai sivutoimisen yritystoiminnan tuloilla on vaikutusta päivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja 4 viikon hakujaksolla 279 euroa.

Suojaosa poistuu 01.04.24 alkaen. Suojaosan poiston jälkeen puolet soviteltavasta tulosta vähennetään ansiopäivärahasta. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Alla on esimerkki, miten suojaosan poistuminen vaikuttaa täyden päivärahan määrään.

Tilanne ennen lakimuutosta

Annan täyden ansiopäivärahan määrä 75,00 euroa päivässä. Anna hakee ansiopäivärahaa ajalta 1.3.2024 – 31.3.2024. Annalle maksetaan osa-aikatyön palkkaa 15.3.2024 yhteensä 1000,00 euroa. Puolet suojaosan ylittävästä tulosta vähentää täyden ansiopäivärahan määrää, eli

(1000e – 300e) *0,5 = 350,00 e/kk vähentää täyden päivärahan määrää, mikä on

350,00e / 21,5 = 16,28 e/pv

Sovitellun päivärahan määräksi tulee: 75,00e – 16,28e = 58,72 e/pv (brutto).

Tilanne lakimuutoksen jälkeen

Annalla on täyden ansiopäivärahan määrä 75,00 euroa päivässä. Anna hakee ansiopäivärahaa ajalta 1.5.2024 – 31.5.2024. Annalle maksetaan osa-aikatyön palkkaa 15.5.2024 yhteensä 1000,00 euroa. Suojaosaa ei enää ole, joten puolet soviteltavasta tulosta vähentää täyden ansiopäivärahan määrää, eli

1000e * 0,5 = 500 e/kk vähentää täyden päivärahan määrää, mikä on

500,00 e / 21,5 = 23,26 e/pv

Sovitellun päivärahan määräksi tulee: 75,00e – 23,26e = 51,74 e/pv (brutto).

Tässä esimerkissä ero on 6,98 e/pv, mikä tekee kuukaudessa keskimäärin 150e.

Voit arvioida Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla olevalla laskurilla, miten suojaosan poistuminen vaikuttaa tuloihisi. Laskuriin pääset alla olevasta linkistä.

Hallituksen esitys käsittelyssä HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Pitää sisällään 01.04.24 alkavat lakimuutokset kuten lapsikorotusten poistumisen ja suojaosuuden poistumisen.

Lakimuutos 01.08.2024 alkaen

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan säädösmuutoksen takia.

Hallituksen esityksen mukaan vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31.7.2024. Tällöin vuorotteluvapaa voisi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäiskeston. Jotta vuorotteluvapaa katsottaisiin alkaneen 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus olisi toimitettava TE-toimistoon viimeistään 31.7.2024. Myös vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulisi olla viimeistään 31.7.2024.

Yllä olevat tiedot ovat kuitenkin vielä alustavia ja niihin voi tulla muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana. Muutoksen eduskuntakäsittely on kesken.

Hallituksen esitys HE 8/2024(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) käsittelyssä. Pitää sisällään 1.8.2024 alkavat lakimuutokset, kuten vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen.

Lakimuutokset 01.09.2024 alkaen

Euroistaminen tarkoittaa, että riittävää työskentelyä ennen työttömyyttä arvioitaisiin jatkossa palkan perusteella. Nyt päivärahaoikeus edellyttää tiettyä tuntimäärää 6 kuukauden ajalta.

Euroistamisen myötä edellytetään, että päivärahan hakija on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Tulevan lain mukaan kyseinen minimipalkka on 930,00 euroa kuukaudessa.

Euroistettua työssäoloehtoa sovelletaan niihin palkkoihin, jotka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Tällä hetkellä ansiopäiväraha on samansuuruinen koko enimmäiskeston ajan. Ansiopäivärahan porrastaminen tarkoittaa, että lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha laskee seuraavalla tavalla:

  • 80 % tasolle 40 etuuspäivän jälkeen (n.2kk jälkeen)
  • 75 % tasolle 170 etuuspäivän jälkeen (n. 8kk jälkeen)

Ansiopäivärahan määrä olisi kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan muutos tulisi voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen. Porrastusta sovellettaisiin, kun päivärahaa maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Muutoksen eduskuntakäsittely on vielä kesken. Huomioithan, että lakimuutoksen sisältö tai voimaantuloa koskevat tiedot voivat muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.

Voit arvioida ansiopäivärahan määrää porrastuksen jälkeen Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n (TYJ) kotisivuilla olevalla laskurilla.

Palkkatuettu työ ei enää jatkossa kerrytä työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Nykyään palkkatuetusta työstä on huomioitu 75 % työssäoloehtoon ansiopäivärahaoikeutta varten.

Muutoksen eduskuntakäsittely on vielä kesken. Huomioithan, että lakimuutoksen sisältö tai voimaantuloa koskevat tiedot voivat muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.

Tällä hetkellä 6 kuukauden työskentely jäsenyysaikana oikeuttaa ansiopäivärahaan. Jatkossa ansiopäivärahaa voi saada, kun on kassan jäsenyyden aikana työskennellyt vuoden, eli työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu.

12 kuukauden työssäoloehtoa sovelletaan, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan huomioida työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

12 kuukauden työssäoloehtoa ei kuitenkaan sovelleta, jos työssäoloehto on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa, ja kyseinen työ tai palvelu on alkanut viimeistään 1.9.2024.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Ikä vaikuttaa useaan työttömyysturvan eri osa-alueeseen. Hallitus on esittänyt, että seuraavat työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistettaisiin laista:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Tämä takrkoittaa, että jos olet täyttänyt 58 vuotta silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkkasi ole noussut.
  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiopäivärahan työssäoloehtoa TE-palvelussa.

58 vuotta täyttäneen päivärahan tason suojausta ei esityksen mukaan enää sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite sen sijaan lakkaa, jos velvoite alkaisi 2.9.2024 tai sen jälkeen. Velvoitteeseen liittyviä päivärahan tason suojia sovellettaisiin, jos työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Muutoksen eduskuntakäsittely on vielä kesken. Huomioithan, että lakimuutoksen sisältö tai voimaantuloa koskevat tiedot voivat muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.

Hallituksen esitys käsitelty HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Koskee työskentelyedellytyksen nostoa vuoteen ja työssäoloehdon euroistamista. Hallituksen esitys HE 13/2024(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) käsittelyssä. Koskee ansiopäivärahan tason porrastusta, palkkatukityön työssäoloehdon kerryttämisestä luopumista sekä eräistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luopumista.

Muut muutokset

Työttömyyskassat voisivat jatkossa tarjota jäsenilleen palveluita työllistymisen edistämiseksi. Nykyisin kassat eivät saa tarjota työllistymistä edistäviä tai tukevia palveluita. Hallituksen esitys HE 40/ 2024(siirryt toiseen palveluun) on käsittelyssä.

Hallitus pyrkii myös valmistelemaan yhdistelmävakuutusta henkilöille, jotka ovat yrittäjiä ja palkansaajia samanaikaisesti. Myös universaalia ansiosidonnaisen mallia suunnitellaan.