Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Lakimuutokset 2024

Tuleva vuosi lupailee paljon muutoksia työttömyysturvan saralle. Näiltä sivuilta löydät jatkossa tietoa tulevista muutoksista ja niiden aikatauluista. Tämä on tämänhetkinen suunnitelma muutoksien aikataulusta. Päivitämme sivua aina, kun lainvalmistelu etenee. Listausta päivitetty 01.12.23

Kuinka lainvalmistelu etenee?

Hallituksen esitykset valmistellaan aina ministeriöissä. Esityksistä annetaan lausuntoja, jonka jälkeen eduskunta käsittelee kahdessa käsittelyssä, hyväksytäänkö lakimuutokset.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen presidentti vahvistaa lain ja sen voimaantulon.

Lakimuutokset 01.01.2024 alkaen

Kokoaikatyöstä ansaitun lomakorvauksen ajalta ei makseta etuutta.

Omavastuu on 5 päivän sijasta 7 päivää.

Työttömyysetuus ei nouse vuodenvaihteessa

Hallituksen esitys käsittelyssä HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Pitää sisällään lomakorvauksen jaksotuksen ja omavastuuajan pidentymisen. Hallituksen esitys käsittelyssä HE 75/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Tämä hallituksen esitys koskee indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024-2027.

Lakimuutokset 01.04.2024 alkaen

Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta ( 1 lapsi 7,01 €/päivä, 2 lasta 10,29 €/päivä ja 3 lasta tai enemmän 13,26 €/päivä). Nämä korotukset poistuvat 01.04.2024 alkaen.

Sovitellusta ansiopäivärahassa on suojaosa. Tämä tarkoittaa, että henkilön palkkatuloilla tai sivutoimisen yritystoiminnan tuloilla on vaikutusta päivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja 4 viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosa poistuu 01.04.24 alkaen.

Voit arvioida Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla olevalla laskurilla, miten suojaosan poistuminen vaikuttaa tuloihisi. Laskuriin pääset alla olevasta linkistä.

Hallituksen esitys käsittelyssä HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Pitää sisällään 01.04.24 alkavat lakimuutokset kuten lapsikorotusten poistumisen ja suojaosuuden poistumisen.

Lakimuutos 01.08.2024 alkaen

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan säädösmuutoksen takia.

Lakimuutokset 01.09.2024 alkaen

Euroistaminen tarkoittaa, että riittävää työskentelyä ennen työttömyyttä arvioitaisiin jatkossa palkan perusteella. Nyt päivärahaoikeus edellyttää tiettyä tuntimäärää 6 kuukauden ajalta.

Ansiopäivärahan porrastaminen tarkoittaa, että päiväraha laskee seuraavalla tavalla:

  • 80 % tasolle kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen
  • 75 % tasolle 34 työttömyysviikon jälkeen

Tällä hetkellä ansiopäiväraha on samansuuruinen koko enimmäiskeston ajan.

Palkkatuettu työ ei enää jatkossa kerrytä työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Nykyään palkkatuetusta työstä on huomioitu 75 % työssäoloehtoon ansiopäivärahaoikeutta varten.

Ansiopäivärahaa voi saada, kun on kassan jäsenyyden aikana työskennellyt vuoden. Tällä hetkellä 6 kuukauden työskentely oikeuttaa ansiopäivärahaan.

Ikä vaikuttaa useaan työttömyysturvan eri osa-alueeseen. Päivitämme listauksen muutoksista, kun hallitus tiedottaa näistä lisää.

Hallituksen esitys käsittelyssä HE 73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Koskee työskentelyedellytyksen nostoa vuoteen ja työssäoloehdon euroistamista.

Muut muutokset

Työttömyyskassat voisivat jatkossa tarjota jäsenilleen palveluita työllistymisen edistämiseksi. Nykyisin kassat eivät saa tarjota työllistymistä edistäviä tai tukevia palveluita.

Hallitus pyrkii myös valmistelemaan yhdistelmävakuutusta henkilöille, jotka ovat yrittäjiä ja palkansaajia samanaikaisesti. Myös universaalia ansiosidonnaisen mallia suunnitellaan.