Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturva murroksessa

Lue seuraavaksi

Maan hallituksen vaihtuessa työttömyysturva nousee aina yhdeksi keskeiseksi neuvottelukohteeksi hallitusohjelman laatimisessa. Työttömyysturvalla on suuri merkitys jäsentemme toimeentulolle, ja sen muutokset heijastuvat suoraan arkeemme kassassa.  

Työttömyysturva auttaa jäseniämme ylläpitämään toimeentuloa työn päättyessä määräaikaisuuteen tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Vuorotteluvapaakorvauksen saajien määrä on suhteutettuna jäsenmäärään meillä kassakentän suurin. 

Työttömyyskassojen maksatus on elänyt voimakkaasti työllisyystilanteen muutosten mukana, erityisesti pandemian vaikutuksesta. Vuonna 2020 maksettiin lähes 2,7 miljardia euroa etuuksia, kun taas viime vuonna maksatus laski reiluun 1,8 miljardiin euroon. Vertailuna vuosien 2014-2022 keskimääräinen maksatus oli 2,4 miljardia euroa, joten viime vuoden maksatus jäi lähes 600 miljoonaa euroa keskimääräistä alemmaksi. Vuoden 2023 maksatus on edelleen vuotta 2022 alemmalla tasolla. 

Tämän vuoden hallituspohjan vaihtuessa oli selvää, että säästötoimet tulisivat koskettamaan myös työttömyysturvaa. Säästäminen on kuitenkin enemmän kuin pelkkää taloutta tasapainottavaa toimenpidettä – se on myös arvovalinta.

Säästäminen on kuitenkin enemmän kuin pelkkää taloutta tasapainottavaa toimenpidettä – se on myös arvovalinta.

Hallituksen on punnittava, millainen etuusjärjestelmä edistää parhaiten työllisyyttä ja yhteiskunnan kokonaishyvinvointia. 

Nyt toteutettavilla hallitusohjelmaan kirjatuilla muutoksilla työttömyysturvaan tähdätään (viite: Hallitusohjelma, liite B. Taulukot taloudellisista päätöksistä(siirryt toiseen palveluun)) vuositasolla noin 550 miljoonan säästöihin julkiseen talouteen (tämä pitää sisällään työttömyysetuuksista syntyneet säästöt ja toisaalta esimerkiksi toimeentulotuen lisääntyneet kustannukset).  

Näillä muutoksilla on väistämättä suuria vaikutuksia jäsentemme toimeentuloon.

Lue lisää tulevista muutoksista kotisivuiltamme ”Lakimuutokset 2024”.

Sami Aapro

va. kassanjohtaja / lakiasiainpäällikkö

sami.aapro@opetusjatiede.fi.

Lue seuraavaksi