Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Utkomstskydd för arbetslösa i en övergångsperiod  

Lue seuraavaksi

Vid regeringsskiftet blir utkomstskyddet för arbetslösa alltid ett av de centrala förhandlingsmålen i beredningen av regeringsprogrammet. Utkomstskyddet för arbetslösa har en stor betydelse för våra medlemmars utkomst och förändringarna i utkomstskyddet återspeglas direkt i kassans vardag. 

Utkomstskyddet för arbetslösa hjälper våra medlemmar att upprätthålla sin utkomst när deras arbete upphör för viss tid eller av produktionsrelaterade och ekonomiska orsaker. I förhållande till antalet medlemmar är antalet alterneringsledighetsmottagare det största inom kassafältet.

Arbetslöshetskassornas utbetalningar har levt starkt med förändringar i sysselsättningssituationen, särskilt på grund av pandemins inverkan. År 2020 betalades nästan 2,7 miljarder euro i förmåner, medan betalningarna i fjol sjönk till drygt 1,8 miljarder euro. Som jämförelse var den genomsnittliga utbetalningen 2014–2022 2,4 miljarder euro, vilket innebär att förra årets betalningar var nästan 600 miljoner euro lägre än genomsnittet. Utbetalningarna för 2023 kommer ytterligare att vara lägre än 2022.

När årets regeringsunderlag ändrades stod det klart att åtstramningsåtgärderna också skulle påverka utkomstskyddet för arbetslösa. Sparande är dock mer än bara en balansåtgärd för ekonomin – det är också ett värdeval.

Sparande är dock mer än bara en balansåtgärd för ekonomin – det är också ett värdeval.

Regeringen ska fundera över hurdant förmånssystem som bäst främjar sysselsättningen och välfärden i samhället.

De ändringar som nu genomförs i regeringsprogrammet syftar till årliga besparingar på cirka 550 miljoner euro i de offentliga finanserna (detta inkluderar bl.a. besparingar i arbetslöshetsförmånerna och å andra sidan ökade kostnader för utkomststödet). 

Dessa förändringar kommer oundvikligen att ha en stor inverkan på våra medlemmars försörjning.

Läs mer om kommande ändringar på vår webbplats ”Lagändringar 2024”.

Sami Aapro

tf. Direktör för Arbetslöshetskassan / Chef för juridiska ärenden

sami.aapro@opetusjatiede.fi.

Lue seuraavaksi