Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan om dagpenning

När du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) på din hemort senast den första dagen av din arbetslöshet. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Arbetslöshetskassan kan betala dagpenning endast för den tid din arbetsansökan är i kraft.

Sök inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt på Openetti-tjänsten(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Pappersblanketten kan du skriva ut under punkten Blanketter(Öppnas i nytt fönster).

Vi behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Observera att ofullständiga ansökningar och saknade bilagor kommer att försena både den enskilda ansökan och behandlingen av alla ansökningar!

När skickar jag in min första ansökan?

OBS! Om du blir arbetslös sommaren 2024, läs de separata instruktionerna för att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under sommaren på våra särskilda sommarsidor. Du kan komma åt sidorna via knappen nedan.

Du kan lämna in din första ansökan till kassan efter två fulla veckors (må.-sön.) arbetslöshet. Om din första arbetslöshetsdag är t.ex. torsdag vecka 22, kan du lämna in din ansökan till kassan för nämnda torsdag till söndag vecka 24.

Om du är permitterad, fyll i din ansökan åtminstone för en hel kalendervecka från måndag till söndag, även i fall du till exempel endast ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för en permitteringsdag. Mer info om permitteringar får du Permitteringar och situationer jämförbara med perimtteringar.

Du bör ansöka om dagpenning senast inom tre månader från den dag då du vill att utbetalningen ska börja.

Bilagor till första ansökan

Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020. I allmänhet behöver du inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från löneräknare eller från dig. Om du får semesterpenning eller semestersättning för sommaren, kan det påskynda behandlingen av din ansökan betydligt om du skickar in lönebesked. Du kan läsa mer på kassans hemsida, när vi behöver mer information om lön.

De vanligaste bilagorna till första ansökan

  • iuppsägnings-/permitteringsvarsel eller annan redogörelse för förändringar i arbetstid, t.ex. deltid
  • anställningsavtal eller förordnande. Om du lämnar in förordnandet, lämna då också in en lärarinformationsblankett eller annat arbetsgivarintyg som anger de allmänna villkoren för anställningsförhållandet (överenskommen veckoarbetstid, undervisningsskyldighet, lönekriterier, anställningsförhållandets giltighetstid). Om inget skriftligt anställningsavtal har ingåtts för anställningsförhållandet, lämna också ett motsvarande intyg om de allmänna villkoren för anställningsförhållandet.
  • beslut om samtidig pension eller annan förmån samt den senaste uppgiften om förmånsbeloppet
  • redogörelseblankett(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) för familjens hemvårdsstöd för barn
  • det senaste skattebeslutet för deltidsföretagare
  • fakturaspecifikation, om du arbetar via en faktureringstjänst
  • arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka (utredning över veckotimmar, kan skrivas ut under Blanketter(du flyttar till en annan tjänst)) om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje anställningsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar.

När fyller jag i en uppföljningsansökan?

Inkomstrelaterade dagpenning söks antingen i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad. Perioden i en månad kan vara en annan än en kalendermånad, till exempel den 13:e dagen i månaden till sen 12:e i följande månad.

Din framtida ansökningsrytm bestäms när den första ansökan behandlas. När din första ansökan har behandlats får du ett e-brev som förklarar i vilken rytm uppföljningsansökningar ska lämnas in.

Närmare anvisningar för ifyllande av uppföljningsansökan hittar du via länken nedan.

Bilagor till uppföljningsansökan

I många fall behöver bilagor inte lämnas in till uppföljningsansökan. Nedan beskrivs dock exempel på bilagor som kan krävas för en uppföljningsansökan.

De vanligaste bilagorna till uppföljningsansökan

  • anställningsavtal eller förordnande för deltids eller tillfälligt arbete. Om du lämnar in förordnandet, lämna då också in en lärarinformationsblankett eller annat arbetsgivarintyg som anger de allmänna villkoren för anställningsförhållandet (överenskommen veckoarbetstid, undervisningsskyldighet, lönekriterier, anställningsförhållandets giltighetstid). Om inget skriftligt anställningsavtal har ingåtts för anställningsförhållandet, lämna också ett motsvarande intyg om de allmänna villkoren för anställningsförhållandet..
  • redogörelse för förändringar i omständigheterna gällande hemvårdsstöd och andra förmåner
  • fakturaspecifikation, om du arbetar via en faktureringstjänst

Anmälan av arbetstimmar i ansökan

Anmäla alla arbetstimmar som utförs under ansökningsperioden på ansökningen, även om lönen som erhålls understiger skyddsdelen.  Inkomster från deltidsarbete och tillfälligt arbete (heltidsarbete som fortlöper högst två veckor) beaktas i dagpenningen huvudsakligen enligt betalningstid. Antalet arbetade timmar ska ändå anges på ansökningen enligt arbetstidpunkten för oss att kontrollera arbetsvillkoret, även om lönen utbetalas senare. Du kan ange alla arbetsgivare separat specificerade i ansökan. Ansökan tilldelar olika rader per arbetsgivare. Då kan du anteckna arbetena för olika arbetsgivare på olika rader, även om du utfört arbetena samma dag.

Om lön utbetalas för en längre tid än en månad, delas arbetsinkomsten huvudsakligen att inverka på utbetalningsmånaden och lika många där på följande månader som lönen är införtjänad. Inkomstbaserat jämkas fortfarande situationer där du är permitterad på förkortad arbetsvecka och arbetar deltid eller kortvarigt heltidsarbete.

Timmar för arbete som näringsidkare anges inte alls i ansökningen.

Du kan läsa mer om att fylla i ansökan via länken nedan.