Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Blir du arbetslös i sommar? Läs det här!

På sommaren mångdubblas antalet ansökningar som kommer in, vilket oundvikligen påverkar handläggningstiderna. Den i början av året införda periodiseringen av semesterersättningar kan också påverka handläggningstiderna. En noggrann ifyllning av ansökningarna och inlämning av nödvändiga bilagor påskyndar dock handläggningen. Om sommararbetslöshet berör dig, bekanta dig med dessa anvisningar för att din ansökan ska behandlas så smidigt som möjligt.

Före arbetslösheten

Redan innan arbetslösheten börjar, kan du se till att följande saker är i ordning:

1

Giltig jobbsökning

Anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån. Jobbsökningen ska vara giltig senast på den första arbetslösa dagen. Om den sista dagen för heltidsarbete är 1.6.2024, ska jobbsökningen vara giltig senast 2.6.2024. Jobbsökningen kan också göras giltig på förhand, men det kan inte ske retroaktivt!

2

Uppdaterade kontaktuppgifter

Kontrollera i Openetti att kassan har uppdaterade kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, adressuppgifter, kontonummer). Om du vill kan du också beställa påminnelser per e-post om tilläggsutredningar som skickats och textmeddelande om utbetalning av förmån.

3

Kontroll av bilagor

Ta reda på vilka bilagor som i allmänhet behövs för ansökan redan innan arbetslösheten börjar, och om det är möjligt att sammanställa dem på förhand. Det kan bli svårare att få vissa bilagor när semestertiden har börjat.

Vad ändras sommaren 2024?

Under året har flera lagändringar trätt i kraft som också påverkar ansökning av dagpenning under sommaren. Speciellt under sommaren påverkar följande förändringar:

 • självrisktiden har ökat till 7 arbetsdagar
 • semesterersättning för heltidsarbete periodiseras
 • barntillägg har slopats
 • skyddsdelen för jämkad dagpenning har slopats

Alla lagändringar finns på vår lagändringssida. Du kan komma till sidorna med hjälp av knappen nedan.

Vad betyder semesterersättning?

Semesterersättning är ersättning som betalas om du inte har tagit ut ackumulerad semester under anställningen. Semesterersättning kan också kallas för ledighetsersättning.

Observera att semesterersättning är något annat än semesterpenning! Semesterpenning som betalas för heltidsarbete påverkar inte dagpenningen.

Semesterersättningens periodisering

Under tiden då semesterersättning för heltidsarbete periodiseras betalas ingen förmån. Periodiseringen skjuter upp början av rätten till arbetslöshetsdagpenning. Periodiseringstiden för semesterersättning börjar normalt sett från och med avslutet av anställningen. Periodiseringen av semesterersättning och självrisktiden kan inte pågå samtidigt, så efter periodiseringstiden kan det fortfarande införas en självrisktid under vilken ingen dagpenning betalas ut.

Semesterersättningen periodiseras om den betalas för ett heltidsarbete som har pågått i över två veckor och som avslutas den 1 januari 2024 eller senare.

Det här medför också förändringar i instruktioner för sommaren eftersom betalningsdagen för semesterersättning påverkar när ansökan kan behandlas. Ansök om dagpenning enligt när du får din semesterersättning.

Om du inte får semesterersättning, meddela om detta i Openetti i samband med att du fyller i ansökan.

Du kan läsa mer om periodisering av semesterersättning genom att klicka på knappen nedan.

Första ansökan när heltidsarbetet upphör

Skicka in din första ansökan enligt när du får din semesterersättning. Observera att dagpenning bör ansökas inom tre månader!

Sista anställningsdag är 1.6.2024

 • första arbetslösa dagen är 2.6.2024
 • första ansökan kan skickas tidigast 16.6.2024 för perioden 2.6.2024–16.6.2024.
 • vi kommer att ge instruktioner för att skicka in din fortsatta ansökan separat via meddelande i Openetti när din första ansökan har behandlats.

Sista anställningsdag är 1.6.2024

 • första arbetslösa dagen är 2.6.2024
 • första ansökan kan skickas tidigast 30.6.2024 för perioden 2.6.2024–30.6.2024.
 • vi kommer att ge instruktioner för att skicka in din fortsatta ansökan separat via meddelande i Openetti när din första ansökan har behandlats.

Sista anställningsdag är 1.6.2024

 • första arbetslösa dagen är 2.6.2024
 • första ansökan kan skickas tidigast 16.6.2024 för perioden 2.6.2024–16.6.2024.
 • vi kommer att ge instruktioner för att skicka in din fortsatta ansökan separat via meddelande i Openetti när din första ansökan har behandlats.

När du fyller i ansökan, kom ihåg att ange eventuella strejkdagar förutom andra obetalda frånvarodagar! Strejkdagar ska anges i avsnittet i ansökan där det frågas om obetalda frånvarodagar (Arbetsuppgifter -> Jag har haft oavlönade perioder under de ovannämnda anställningarna -> Ja. Ange orsaken som strejk).

Du kan läsa fler instruktioner om hur du fyller i ansökan om dagpenning på vår webbplats under avsnittet ”Ansökan om dagpenning,” som du kan komma åt via knappen nedan.

Första ansökan när deltidsarbetet upphör

Semesterersättning och semesterpenning för deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen. Dessa periodiseras inte som semesterersättning för heltidsarbete.

Anna har ansökt om jämkad dagpenning under deltidsanställning. Deltidsanställningen avslutas den 1 juni 2024.

 • Hon är helt arbetslös från och med den 2 juni 2024
 • ansökan om dagpenning fortsätter enligt den vanliga ansökningsrytmen även efter att anställningen har avslutats. Om ansökningsrytmen har varit till exempel kalendermånad, ska Anna lämna in ansökan som vanligt också för tiden 1 juni 2024 – 30 juni 2024, även om anställningen avslutas under ansökningsperioden.

Kom ihåg att kontrollera att ansökningsperiodens första dag är den första arbetslösa dagen när du skickar in ansökan i Openetti!

Om ansökningsblanketten föreslår ett felaktigt datum kan du korrigera datumet genom att klicka på knappen ”Ändra ansökningsperiod”.

Bilagor

Det är omöjligt att på förhand ge en fullständig lista över alla nödvändiga bilagor, eftersom situationen för våra sökande är mycket olika och bilagorna som behövs ofta framgår först när handläggningen av ansökningen fortskrider. Här är ändå en lista över bilagor som oftast behövs:

 • anställningsavtal för arbete som upphört. Om ett skriftligt anställningsavtal inte har upprättats, skicka arbetsgivarens redogörelse för de allmänna villkoren för anställningsförhållandet. Kassan behöver till exempel uppgifter om anställningsförhållandets längd, orsak till uppsägningen (visstidsanställning/uppsägning), avtalad veckoarbetstid, lönegrunder och arbetsuppgift. Kontrollera att redogörelsen du skickar innehåller dessa uppgifter.
 • om du har blivit uppsagd, skicka uppsägningsmeddelandet. Om du har blivit permitterad, skicka meddelandet om permittering.
 • om du får pension eller annan förmån som inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen, skicka förmånsbeslutet samt den senaste uppgiften om förmånsbeloppet
 • om maken/makan får hemvårdsstöd, skicka blanketten som redogör för hemvårdsstödet som betalas
 • Om du är företagare i bisyssla, skicka senast fastställt personligt skattebeslut inklusive specifikationer
 • om du utför arbete via en faktureringstjänst, skicka en arvodesberäkning av arvode som betalats under sökperioden
 • om du har fått timlön på basis av arbetade timmar, skicka en redogörelse för arbetade veckotimmar. Redogörelsen för arbetade veckotimmar ska skickas för minst 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret före arbetslösheten
 • Att skicka in din senaste lönespecifikation samt en lönespecifikation som inkluderar semesterersättningen kan påskynda behandlingen av din ansökan!

Om vi upptäcker att ytterligare bilagor behövs under behandlingen av din ansökan kommer du att få ett meddelande i Openetti. Du kommer också att få ett SMS-meddelande som informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande i Openetti. Se därför till att ditt telefonnummer är uppdaterat och att det inte finns gamla arbetsnummer i kassans register.

Fortsättningsansökan

Efter den första ansökan ansöks dagpenning alltid antingen var fjärde kalendervecka eller månad (kan vara annan än kalendermånad, t.ex. 17.6.2024 – 16.7.2024).

Den lämpliga ansökningstakten för varje sökande undersöks vid behandlingen av den första ansökan. När din första ansökan har behandlats kommer du att få ett informationsmeddelande i Openetti om den framtida ansökningsrytmen.

Du kan bekanta dig med detaljerade instruktioner om hur du fyller i den fortsatta ansökan genom länken nedan.

Jobb i höst?

Om du börjar ett nytt jobb på heltid i höst, ansök om inkomstrelaterad dagpenning tills jobbet börjar. Kontrollera när anställningens löneutbetalning börjar och ansök om inkomstrelaterad dagpenning fram till föregående dag. Kom ihåg att också meddela TE-byrån att du börjar arbeta.

Om du börjar arbeta deltid i höst kan du fortsätta ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt sommarens ansökningsrytm. Bifoga arbetsavtalet till ansökan.

Exempel 1: Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 17.6.2024–14.7.2024

 • du börjar arbeta heltid i över två veckor den 8.8.2024 och även utbetalning av lön börjar den 8.8.2024
 • skicka sista ansökan för perioden 15.7.2024 – 7.8.2024. Ansökningsblanketten frågar då om orsaken till en kortare sökperiod än vanligt, då svaret är ”heltidsarbete som varar över två veckor”.

Exempel 2: Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 17.6.2024 – 14.7.2024

 • heltidsarbete som varar över två veckor börjar 8.8.2024, men löneutbetalningen börjar redan 1.8.2024
 • skicka sista ansökan för perioden 15.7.2024–31.7.2024. Ansökningsblanketten frågar då om orsaken till en kortare sökperiod än vanligt, då svaret är ”heltidsarbete som varar över två veckor”

Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 17.6.2024 –14.7.2024.

 • du börjar ett deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i högst två veckor 8.8.2024
 • du kan fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din normala ansökningsrytm även när anställningsförhållandet har börjat. Skicka nästa ansökan för perioden 15.7.2024 – 11.8.2024. Bifoga en kopia av arbetsavtalet till ansökan och kom ihåg att ange arbetade timmar i ansökan.

Handläggningstid

Antalet ansökningar som inkommer till kassan mångdubblas på sommaren, så handläggningen överbelastas ofta. Vi har beredskap för köer bland annat genom att anställa extra resurser samt genom övriga arrangemang av arbetstiden.

Du kan kontrollera aktuell status för kassans handläggningar på vår webbplats förstasida på adressen www.opetusjatiede.fi, där vi uppdaterar informationen regelbundet. Tyvärr kan vi inte uppskatta när din ansökan kommer att behandlas, eftersom antalet ansökningar som inkommer till kassan oundvikligen påverkar handläggningstiderna. Därför kan vi inte heller uppskatta tiderna för handläggning i telefontjänsten eller med meddelande.

Vi informerar hur situationen för handläggning framskrider även på kassans Instagram- och Facebook-sidor.

Du får ett textmeddelande om betalningsdatum när vi har behandlat din ansökan. Detta förutsätter att du har beställt textmeddelanden på Openetti.