Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beskattning av förmåner i slutet av 2023 och början av 2024

Årsinkomstgränsen på skattekortet kan vara uppnådd för en del av våra medlemmar, varvid skattekortets tilläggsprocent används. Många har också börjat fundera på hur förmånen ska beskattas efter årsskiftet

En del av våra medlemmar kan i slutet av året råka ut för en situation där årsinkomstgränsen på skattekortet överskrids. Då används skattekortets tilläggsprocent för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd.

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap använder en funktion där roboten i vårt system beräknar den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen för våra medlemmar under resten av året. Om det på basis av denna bedömning visar sig att årsinkomstgränsen på skattekortet är på väg att överskridas, skickas automatiskt ett brev från kassan till medlemmen. I brevet instrueras medlemmen att kontrollera sin egen skattesats för resten av året och, om så önskas, lämna in ett nytt ändringsskattekort till förmån till kassan.

Även om roboten kontrollerar skatteinformationen, kom ihåg att själv övervaka periodiseringen av inkomstgränsen. Du kan enkelt kontrollera skattekortet och periodiseringsinformationen i kassan på Openetti under Inkomster och skatter > Skatteuppgifter.

Beskattning av förmåner i början av 2024

I januari 2024 använder vi samma procentsatser på utbetalning av förmåner som i december 2023. Den årliga ackumuleringen kommer ändå att nollas, vilket innebär att grundprocenten används i betalningen.

Skattemyndigheten överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter för löneinkomster för 2024 direkt till oss och dessa procentsatser träder i kraft 1.2.2024. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan. Baserat på löneskattekortet erhålls skatt minst 25%, även om skatteprocenten är under den på skattekortet.

Om du vill kan du lämna in ett separat ändringsskattekort för förmån till kassan, i vilket fall skatten kommer att ehållas i enlighet därmed.

Baserat på löneskattekortet erhålls skatt minst 25%, även om skatteprocenten är under den på skattekortet.

Om du vill kan du lämna in ett separat ändringsskattekort för förmån till kassan, i vilket fall skatten kommer att ehållas i enlighet därmed.

Snabbast får du ditt nya skattekort om du beställer det genom Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt på adressen www.skatt.fi. Vid beställning av skattekort välj ”Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap” som förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev.

Bekanta dig med MinSkatt och dess anvisningar. Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi betalar ut får du på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Läs nästa