Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Aktuellt i oktober

I oktober har diskussionerna handlat om bland annat revideringen av årsinkomstgränsen för skattekort, regeringens proposition med förslag till ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa, ansökan om dagpenning under oavlönat höstlov och ändringar i barntillägget 2024.

I oktober har utkomstskyddet för arbetslösa varit på agendan på grund av de ändringar som regeringen föreslagit. I den här artikeln kommer vi, förutom lagändringar, att lyfta fram några andra ämnen som har varit aktuella i oktober.

Revideringen av årsinkomstgränsen för skattekort

I slutet av året kan en del av våra medlemmar ha en situation där inkomstgränsen på skattekortet överskrids. I detta fall används skattekortets tilläggsprocent för utbetalningen av förmåner som kassan betalar.

Därför rekommenderar vi att du kontrollerar uppgifterna på ditt eget skattekort. Du kan enkelt kontrollera skattekortet och periodiseringsinformationen i kassan på Openetti under Inkomster och skatter > Skatteuppgifter.

Om du vill kan du lämna in ett nytt ändringsskattekort för förmån till kassan.

Regeringens proposition till riksdagen

Regeringen lämnade 12.10.2023 en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar (RP73/2023(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)). Regeringens proposition innehåller en del av förslagen till reform av utkomstskyddet för arbetslösa i enlighet med regeringsprogrammet. I propositionen föreslås ändringar som gäller en utvidgning och euroisering av arbetsvillkoret för arbetstagare, slopande av skyddsdelen, periodisering av semesterpenningen, förlängning av självrisktiden och slopande av barntillägg som betalas till arbetslöshetsförmånen.

Regeringen har också lämnat en proposition till riksdagen (RP75/2023(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)) enligt vilken folkpensionsindexet ska frysas så att indexhöjning inte görs för vissa förmåner, såsom inkomstrelaterad dagpenning, för åren 2024–2027.

De propositioner som baserar sig på regeringsprogrammet och som gäller gradering av den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, slopande av arbetsvillkoret för lönesubventionsarbete och slopande av vissa åldersrelaterade undantag överlämnas till riksdagen i en separat regeringsproposition 2024. Senare kommer också en lagändring om slopandet av alterneringsledigheten att läggas fram för riksdagen.

Oavlönat höstlov och dagpenning

I oktober hade en del av våra medlemmar en oavlönad semester som ingår i deras anställningsförhållande, det vill säga en period som kan jämställas med permittering. En heltidsanställd kan under vissa förutsättningar ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning även under oavlönat höstlov.

Vi har publicerat en artikel om ämnet på vår hemsida, som du kan läsa via knappen nedan.

Barntillägg 2024

År 2023 gjordes en tilläggshöjning av barntilläggen inom utkomstskyddet för arbetslösa, som slopas vid ingången av 2024. Barntillägget kommer därför att minska med 25-48 euro per månad, beroende på antalet barn.

Riksdagen behandlar också två lagändringar som, om de genomförs, kommer att påverka barntillägg nästa år. Regeringen har föreslagit att indexhöjningarna ska frysas för perioden 2024–2027, vilket innebär att den vanliga höjningen av barntillägg inte görs vid årsskiftet på basis av folkpensionsindexet.

Dessutom har regeringen föreslagit att utbetalningen av barntillägg till utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med 1.4.2024.

Beredningen av lagstiftningen om indexhöjning och slopandet av barntillägget pågår dock fortfarande.

Läs mer om de föreslagna lagändringarna för 2024 i en separat del av vår webbplats.

Läs nästa