Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Oavlönat höstlov och inkomstrelaterad dagpenning

Anställningsförhållandet kan omfatta perioder då arbete och lönebetalning tillfälligt avbryts under skolloven. Inom utkomstskyddet för arbetslösa kallas denna perioder för perioder jämförbara med permittering.

En person som arbetar heltid kan också ansöka om arbetslöshetsförmån för perioder som är jämförbara med permittering. Oavlönade semesterperioder ska dock avtalas redan när anställningsförhållandet inleds, och oavlönade perioder ska nämnas i arbetsavtalet. Om dessa oavlönade perioder inte nämns i anställningsavtalet kan arbetslöshetsersättning inte betalas ut för skolans semesterperioder.

Ansökan och utbetalning av dagpenning

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas för den tid som denna s.k. permitteringsliknande orsak gäller, antingen helt eller jämkat, beroende på anställningsförhållandets heltids- eller deltidskaraktär. Observera att jämkad ersättning kan betalas också om du har ett deltidsanställningsförhållande vid sidan av heltidsarbete eller om du har företagsverksamhet på deltid.

Om du är osäker på om du har rätt till förmånen rekommenderar vi att du skickar in en ansökan till kassan. På så sätt kan vi kontrollera din rätt till dagpenning. Observera att jobbsökningens giltighet är en absolut förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Observera att jobbsökningens giltighet är en absolut förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Oavlönat höstlov i deltidsarbete

Om ditt anställningsförhållande är på deltid, har du antagligen ansökt om jämkad inkomstrelaterad dagpenning redan från början av anställningsförhållandet. I så fall ska du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din normala ansökningsrytm (fyra veckor eller en månad).

Den lön du får beaktas vid utbetalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för hela ansöknings- och jämkningsperioden. Om du ansöker om dagpenning endast för höstlovet beaktas dock lönen under hela jämkningsperioden vid utbetalningen av dagpenningen. Jämkningsperioden är alltid fyra kalenderveckor eller en månad och lönen som betalas under jämkningsperioden jämkas.

Om du vill kan du läsa mer om ansökningsperiod, jämkningsperiod och betalningsperiod i artikeln på vår hemsida:

Oavlönat höstlov i heltidsarbete

Rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan endast uppstå under en period som kan jämföras med permittering, så du kan bara lämna in en ansökan för den oavlönade höstlovsveckan. Skicka in ansökan för hela kalenderveckan (mån-sön). Till exempel om den oavlönade höstlovet enligt arbetsavtalet är mellan 16.-20.10.2023, lämna in ansökan för hela kalenderveckan 16-22.10.2023.

En förutsättning för rätt till dagpenning är att oavlönade perioder nämns i arbetsavtalet. Vi behöver ditt anställningsavtal och en utredning över veckotimmar som en bilaga till ansökan. Utredningen över veckotimmar ska lämnas in för de 26 veckor som föregår den ansökningsperiod som uppfyller anställningsvillkoren eller, om anställningsförhållandet har varat kortare tid, lämna in utredningen från anställningsförhållandets början.

Du kan lämna in utredningen som skrivits av arbetsgivaren, eller så kan du själv fylla i utredningen. Du hittar utredning över veckotimmar på vår webbplats under Blanketter(Öppnas i nytt fönster). Fyll i utredningen noggrant så att de timmar du har rapporterat matchar de utbetalda lönerna.

Om du har ett deltidsjobb vid sidan av ett heltidsanställningsförhållande, lämna in ett arbetsavtal även för det deltidsjobbet. Lönen för deltidsarbete beaktas i jämkningen, dvs. dagpenningen för en obetald semestervecka betalas i allmänhet jämkad.

Läs nästa