Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Palkaton syysloma ja ansiopäivärahan hakeminen

Työsuhteeseen voi sisältyä aikaa, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti koulujen loma-aikojen vuoksi. Työttömyysturvassa näitä jaksoja kutsutaan lomautukseen rinnastettaviksi ajoiksi.

Lomautukseen rinnastettavalta ajalta voi olla oikeus ansiopäivärahaan myös silloin, kun työsuhde on kokoaikainen. Palkattomista lomajaksoista tulee kuitenkin olla sovittuna jo työsuhteen alkaessa ja niistä tulee olla maininta työsopimuksessa. Jos mainintaa ei ole, ei oikeutta ansiopäivärahaan voi syntyä lomautukseen rinnastettavilta ajoilta.

Päivärahan hakeminen ja maksaminen

Lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa joko täytenä tai soviteltuna riippuen työsuhteen kokoaikaisuudesta tai osa-aikaisuudesta. Huomioithan, että etuutta voidaan maksaa soviteltuna myös silloin, jos sinulla on kokoaikatyön rinnalla osa-aikainen työsuhde tai jos sinulla on esimerkiksi sivutoimista yritystoimintaa.

Jos olet epävarma etuusoikeudestasi, suosittelemme lähettämään kassalle hakemuksen, jotta voimme tarkistaa oikeutesi päivärahaan. Huomioithan, että työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahan maksamiselle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa!

Huomioithan, että työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahan maksamiselle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa!

Palkaton syysloma osa-aikaisessa työsuhteessa

Jos työsuhteesi on osa-aikainen, olet todennäköisesti hakenut soviteltua päivärahaa jo työsuhteen alusta alkaen. Jatka tällöin ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Sovittelujaksolla maksettu palkka huomioidaan tavalliseen tapaan koko haku- ja sovittelujaksolle.

Jos haet päivärahaa vain syysloman ajalta, huomioidaan kuitenkin sovittelujakson aikana (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) maksettu palkka päivärahan maksussa. Päivärahaa ei siis yleensä makseta täytenä, vaikka hakisit päivärahaa vain palkattomalta lomaviikolta ja vaikka palkanmaksupäivä ei osuisi lomaviikolle. Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja sovittelujakson aikana maksettava palkka sovitellaan.

Voit halutessasi lukea lisää hakujaksosta, sovittelujaksosta ja maksujaksosta kotisivuillamme olevasta artikkelista:

Palkaton syysloma kokoaikaisessa työsuhteessa

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä vain lomautukseen rinnasteiselta ajalta, joten voit toimittaa hakemuksen vain palkattoman syyslomaviikon ajalta. Toimita hakemus koko kalenteriviikon ajalta (ma-su). Jos esimerkiksi työsopimuksen mukaan palkaton syysloma on ajalla 16.-20.10.2023, toimita kuitenkin hakemus koko kalenteriviikon ajalta 16-22.10.2023.

Edellytyksenä päivärahaoikeudelle on, että palkattomista jaksoista on maininta työsopimuksessa. Tarvitsemme hakemuksen liitteeksi työsopimuksesi sekä viikkotuntiselvityksen tekemistäsi työtunneista palkatonta lomaa edeltävältä ajalta. Voit toimittaa työnantajan täyttämän viikkotuntiselvityksen tai voit täyttää selvityksen itse. Viikkotuntiselvityslomakkeita löydät kotisivujemme kohdasta Lomakkeet(avautuu uuteen ikkunaan).

Täytäthän viikkotuntiselvityksen tarkasti. Ilmoitettujen tuntien tulee täsmätä maksettujen palkkojen kanssa. Jos ilmoitettujen tuntien ja maksettujen tuntien välillä on ristiriitaa, saatamme joutua pyytämään lisäselvityksiä asian selvittämiseksi.

Jos sinulla on kokoaikaisen työsuhteen rinnalla osa-aikatyö, toimita työsopimus myös kyseisestä osa-aikatyöstä. Osa-aikatyön palkat huomioidaan sovittelussa, eli päiväraha palkattomalta lomaviikolta maksetaan tällöin yleensä soviteltuna.

Lue seuraavaksi