Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hakujakso, sovittelujakso ja maksujakso – mitä eroa niillä on?

Jäsenemme saattavat törmätä etuutta hakiessaan hankalalta kuulostaviin termeihin. Hakujakso, maksujakso ja sovittelujakso ovat esimerkkejä termeistä, jotka ovat voivat helposti mennä keskenään sekaisin, ja joiden merkitys voi olla vaikeaa hahmottaa. Avaamme tässä artikkelissa näiden termien merkitystä ja käymme läpi esimerkkejä haku-, sovittelu- ja maksujaksoista.

Hakujakso

Hakujakso on ajanjakso, jolta etuutta haetaan. Kun työttömyys alkaa, on ensimmäisen hakemuksen hakujakso yleensä kaksi täyttä kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen hakujakso on aina joko neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi. Kuukauden hakujakso voi olla muukin kuin kalenterikuukauden hakujakso, esimerkiksi 19.8.2023 – 18.9.2023.

Ensihakemuksen käsittelijä tutkii, mikä on hakijan tilanteeseen soveltuva hakurytmi, eli onko hakujakso jatkossa neljä kalenteriviikkoa vai kuukausi. Hakujakson määräytymiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi osa-aikatyön palkanmaksukausi ja -päivä, mahdollinen sivutoiminen yritystoiminta tai päivärahaan vaikuttavat sosiaalietuudet. Tuleva hakurytmi voidaan vahvistaa vasta ensihakemuksen käsittelemisen yhteydessä, ja hakemuksen käsittelijä lähettää hakijalle infokirjeen tulevasta hakurytmistä.

Jos hakijan työttömyys päättyy kesken tavanomaisen hakujakson, voi viimeisen hakemuksen hakujakso olla normaalista poikkeavalta ajalta. Tällöin hakemuksen voi lähettää työttömyyden päättymiseen saakka, ja hakujakso voi olla tavanomaista lyhyempi.

Hakijan ensimmäinen työttömyyspäivä on 19.9.2023. Ensimmäisen hakemuksen hakujakso voi olla kahdelta täydeltä kalenteriviikolta, joten hakija voi lähettää ensimmäisen hakemuksen aikaisintaan 8.10.2023 ajalta 19.9.2023 – 8.10.2023.

Hakijalle maksetaan lisäksi kotihoidontukea, joka on ansiopäivärahasta vähennettävä etuus ja jota maksetaan kuukauden rytmissä. Tämän vuoksi myös ansiopäivän hakurytmiksi määräytyy kuukauden rytmi. Jatkohakemuksen hakija voi tässä tapauksessa toimittaa kuukauden ajalta 9.10.2023 – 8.11.2023, ja jatkossa myös samassa kuukauden rytmissä. Tästä hakujaksosta voidaan yleensä poiketa vasta siinä vaiheessa, kun työttömyys päättyy. 

Hakijan viimeinen työttömyyspäivä on 30.9.2023. Hakijan hakurytmi on ollut neljä kalenteriviikkoa, ja edellinen hakujakso on ollut ajalta 14.8.2023 – 10.9.2023. Hakija voi lähettää viimeisen hakemuksen tavanomaista lyhyemmältä hakujaksolta, eli ajalta 11.9.2023 – 30.9.2023.

Sovittelujakso

Sovittelujaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikaiset tapahtumat vaikuttavat maksettavaan etuuteen ja sen määrään. Esimerkiksi sovittelujakson aikana maksettu osa-aikatyön palkka vaikuttaa päivärahan määrään sovittelujakson aikana. Se, milloin työ on tehty, ei siten vaikuta sovitteluun, vaan se, mille sovittelujaksolle palkanmaksupäivä osuu.

Usein sovittelujakso on sama kuin hakujaksokin, mutta esimerkiksi ensimmäisen hakemuksen kohdalla haku- ja sovittelujaksot voivat olla eripituiset. Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, myös esimerkiksi silloin, kun hakujakso on lyhyempi työttömyyden alkaessa tai päättyessä.

Hakijan kokoaikatyö päättyy 3.9.2023, joten hän tulee ansiopäivärahan hakijaksi 4.9.2023 alkaen. Hakijalla on myös osa-aikainen työsuhde, joka jatkuu edelleen.

Osa-aikatyön säännöllinen palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Hakija lähettää ensimmäisen hakemuksensa kahden täyden kalenteriviikon ajalta, eli ajalta 4.9.2023 – 17.9.2023. Työttömyysturva-asiantuntija tutkii hakijan kokonaistilanteen, ja tässä tapauksessa sovittelujaksoksi määräytyy 18.8.2023 – 17.9.2023.

Ensimmäisen hakemuksen hakujaksolla 4.9.2023 – 17.9.2023 tulee tällöin soviteltavaksi sovittelujakson 18.8.2023 – 17.9.2023 aikana maksettu palkka, eli palkka, joka on maksettu 31.8.2023. Ansiopäivärahassa voi siten tulla soviteltavaksi sellainen osa-aikatyön tai satunnaisen työn tulo, joka on maksettu ennen varsinaisen työttömyyden alkua, jos palkan maksupäivä osuu hakijan sovittelujaksolle.

Hakija aloittaa kokoaikatyön 19.9.2023, jolloin hänen työttömyytensä päättyy. Hakijalla on lisäksi osa-aikainen työsuhde, jonka ajalta on hakenut soviteltua päivärahaa kalenterikuukauden hakujaksoissa, eli edellinen hakemus on ollut hakujaksolta 1.8.2023 – 31.8.2023.

Osa-aikatyön säännöllinen palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä. Hakija lähettää hakemuksen ajalta 1.9.2023 – 18.9.2023. Hakijan sovittelujakso on kalenterikuukausi. Hakemus ajalta 1.9.2023 – 18.9.2023 voidaan käsitellä vasta, kun sovittelujakso on päättynyt ja kaikki mahdolliset sovittelujakson aikana maksettavat tulot ovat tiedossa. Tällöin voi tulla tilanne, jossa soviteltavaksi tulee osa-aikatyön palkka, joka on maksettu vasta työttömyyden päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa hakujaksolla 1.9.2023 – 18.9.2023 soviteltavaksi tulisi osa-aikatyön tulo, joka on maksettu 29.9.2023.

Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, myös esimerkiksi silloin, kun hakujakso on lyhyempi työttömyyden alkaessa tai päättyessä.

Maksujakso

Maksujaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta päivärahaa maksetaan. Maksujakso voi poiketa hakujaksosta, jos esimerkiksi asetetaan omavastuuaika tai jos osa hakujaksosta hylätään.

Hakija on toimittanut hakemuksen hakujaksolta 20.8.2023 – 19.9.2023. Hakijalle on myönnetty ansiopäivärahan estävä etuus 10.9.2023 alkaen, ja etuutta voidaan maksaa vain ajalta 20.8.2023 – 9.9.2023. Maksujakso on tällöin 20.8.2023 – 9.9.2023.

Hakija on jäänyt ensimmäistä kertaa työttömäksi, ja hän on toimittanut ensihakemuksen ajalta 1.9.2023 – 17.9.2023. Hänelle on asetettu viiden arkipäivän omavastuuaika ajalle 1.9.2023 – 7.9.2023. Omavastuuajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Hakijan ansiopäivärahan ensimmäinen maksujakso on tällöin ajalta 8.9.2023 – 17.9.2023.

Lue seuraavaksi