Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Aloitatko syksyllä uuden työn?

Osalla päivärahan hakijoista alkaa uusi työsuhde syksyllä. Osa saattaa myös jatkaa edellisessä työsuhteessa, josta on ollut palkaton lomautukseen rinnasteinen aika. Alle on koottu ohjeita, kuinka hakea päivärahaa työn alkaessa syksyllä.

Kokoaikatyö vai osa-aikatyö?

Kokoaikatyö on työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Osa-aikatyö on työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Osa-aikaisen työsuhteen ajalta voi hakea soviteltua päivärahaa.

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan työsuhteen ajalta (poislukien esimerkiksi lomautustilanteet). Jos aloitat osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea soviteltua päivärahaa myös työsuhteen ajalta. Oikeutta soviteltuun päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos työaikaa on lyhennetty työntekijän omasta aloitteesta tai työnantajan kanssa yhteisestä sopimuksesta.

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös soviteltua päivärahaa hakiessasi!

Ilmoita työn alkamisesta myös TE-toimistoon.

Jos olet epävarma, onko työsuhteesi osa-aikainen vai kokoaikainen, voit varmistaa asian lähettämällä työsopimuksen kassaan. Ilmoita työn alkamisesta myös TE-toimistoon. Suosittelemme pitämään työnhaun voimassa TE-toimistossa, jos olet epävarma työn kokoaikaisuudesta/osa-aikaisuudesta, sillä oikeus päivärahaan voi syntyä vain ajalta, jona työnhaku on ollut voimassa.

Aloitatko yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön?

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea ansiopäivärahaa työsuhteen ja palkanmaksun alkamista edeltävään päivään saakka.

Esimerkki 1: Edellinen ansiopäivärahahakemuksesi on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023

  • aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 9.8.2023, ja myös palkanmaksu alkaa 9.8.2023
  • toimita viimeinen hakemus ajalta 13.7.2023 – 8.8.2023. Hakemuslomake kysyy tällöin syytä tavanomaista lyhyemmälle hakujaksolle, johon vastataan ”yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö”. Hakemuksen voit toimittaa aikaisintaan 8.8.2023. Muista tarkistaa, että hakemuslomakkeella on oikeat hakupäivämäärät!

Esimerkki 2: Edellinen ansiopäivärahahakemus on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023

  • yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö alkaa 9.8.2023, mutta palkanmaksu alkaa jo 1.8.2023
  • toimita viimeinen hakemus ajalta 13.7.2023 – 31.7.2023. Hakemuslomake kysyy tällöin syytä tavanomaista lyhyemmälle hakujaksolle, johon vastataan ”yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö”. Hakemuksen voit toimittaa aikaisintaan 31.7.2023. Muista tarkistaa, että hakemuslomakkeella on oikeat hakupäivämäärät!

Aloitatko osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön?

Jos aloitat osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista samassa rytmissä kuin kesälläkin. Joissakin tapauksissa hakurytmiä voidaan joutua muuttamaan tulevasta palkanmaksurytmistä johtuen. Hakemuksen käsittelijä on tässä tapauksessa sinuun yhteydessä, ja pyytää hakemuksen oikealta ajalta. Osa-aikatyön työsopimus tulee aina toimittaa hakemuksen liitteeksi.

Muista myös ilmoittaa tekemäsi työtunnit hakemuksella. Ohjeita työtuntien ilmoittamiseen löydät kotisivujemme Openetti-ohjeet osiosta, johon pääset alla olevan painikkeen kautta.

Esimerkki 1: Edellinen ansiopäivärahahakemuksesi on ollut ajalta 13.6.2023 – 12.7.2023.

  • aloitat osa-aikatyön 9.8.2023
  • voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti myös työsuhteen alettua. Voit toimittaa seuraava hakemuksesi ajalta 13.7.2023 – 12.8.2023. Hakemuksen voit toimittaa aikaisintaan 12.8.2023. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta ja muista ilmoittaa työtunnit hakemuksella.

Esimerkki 2: Edellinen ansiopäivärahahakemuksesi on ollut ajalta 1.7.2023 – 31.7.2023.

  • aloitat 10 päivää kestävän kokoaikatyön 14.8.2023
  • voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti myös työsuhteen alettua. Toimita seuraava hakemus ajalta 1.8.2023 – 31.8.2023. Hakemuksen voit toimittaa aikaisintaan 31.8.2023. Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus, jos sellainen on laadittu. Jos sijaisuudesta ei ole laadittu työsopimusta, ilmoita sijaisuuden kesto esimerkiksi hakemuksen lisätiedot -kohdassa tai lähettämällä meille viesti Openetissä hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Muista ilmoittaa työtunnit hakemuksella.

Oletko uusi ansiopäivärahan hakija?

Yllä oleva ohjeistus koskee heitä, jotka ovat hakeneet kassasta päivärahaa kesällä ja jotka aloittavat syksyllä työn.

Jos et ole hakenut päivärahaa kesällä, vaan olet uusi ansiopäivärahan hakija ja aloitat esimerkiksi osa-aikatyön syksyllä, voit lukea ohjeita Ansiopäivärahan hakeminen -ohjeesta, kuinka voit edetä. Ohjeisiin pääset allaolevasta painikkeesta.

Lue seuraavaksi