Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä kesän puhelinpalvelussa

Kesällä puhelinpalvelumme voi olla ruuhkautunut. Ennen puhelinpalveluun soittamista kannattaakin lukea nämä useimmin kysytyt kysymykset, jolloin saatat välttyä jonottamiselta puhelinpalveluumme.

Milloin ensimmäinen hakemus lähetetään?

Kesäaikaan ensimmäisen hakemuksen voi poikkeuksellisesti lähettää jo kuuden arkipäivän työttömyyden jälkeen. Jos työsuhteesi on päättynyt esimerkiksi 3.6.2023 ja ensimmäinen työttömyyspäiväsi on 4.6.2023, voit lähettää ensimmäisen hakemuksen jo 12.6.2023. Tällöin hakemuksen tulee olla ajalta 4.6.2022 – 12.6.2022 (kuudelta arkipäivältä).

Jos olet ollut osa-aikatyössä ja hakenut työsuhteen ajalta soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti myös työsuhteen päätyttyä.

Kehotamme tutustumaan kotisivuillamme julkaistuun erilliseen kesäsivustoon, jossa on ohjeita erityisesti päivärahan hakemiseen kesäajalta. Kesäsivuille pääset alla olevasta painikkeesta.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Kaikki tarvittavat liitteet selviävät vasta hakemuksen käsittelemisen yhteydessä, koska hakijoiden tilanteet vaihtelevat paljon. Yleisimmin kuitenkin tarvitaan:

  • työsopimus päättyneestä työsuhteesta, jos työsuhteen tiedot eivät ilmene riittävällä tarkkuudella tulorekisteristä (työsuhteen kesto, sovittu viikkotyöaika, palkkausperusteet, työtehtävä). Jos teet hakujakson aikana osa-aikatyötä, tulee myös kyseisen työn työsopimus toimittaa
  • viikkotuntiselvitys. Tämä tarvitaan, jos työaikasi on vaihdellut (esim. tuntipalkkainen opettaja). Viikkotuntiselvitys tulee toimittaa vähintään työttömyyttä edeltävän 26 työssäoloehdon täyttävän viikon ajalta. Viikkotuntiselvityslomakkeita löytyy kotisivuilta kohdasta Lomakkeet
  • samanaikaisen eläkkeen tai muun etuuden päätös sekä viimeisin ilmoitus etuuden suuruudesta
  • selvityslomake perheen saamasta lasten kotihoidontuesta, jos tuki maksetaan puolisollesi. Selvityslomakkeen löydät kotisivuiltamme kohdasta Lomakkeet.
  • sivutoimiselta yrittäjältä viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös
  • jos teet töitä laskutuspalvelun kautta, toimita palkkiolaskelma hakujaksolla maksetusta palkkiosta
  • viimeksi saamasi palkkalaskelman toimittaminen voi huomattavasti nopeuttaa hakemuksesi käsittelemistä

Voit lukea artikkelistamme(avautuu uuteen ikkunaan), missä muissa tilanteissa palkkalaskelmien toimittaminen
voi nopeuttaa käsittelyä.

Mikä on hakemukseni tilanne?

Voit tarkistaa kotisivujemme etusivulta, minä päivänä saapuneita hakemuksia tällä hetkellä käsittelemme. Valitettavasti emme voi puhelinpalvelussakaan antaa tarkempaa arviota siitä, minä päivänä hakemuksesi käsitellään. Käsittelyaikaan vaikuttaa väistämättä esimerkiksi se, kuinka paljon hakemuksia on saapunut kassaan minäkin päivänä. Puhelinpalvelussa ei myöskään pysty kiirehtimään oman hakemuksensa käsittelemistä.

Voit tarkistaa Openetin kohdasta Hakemusseuranta, mikä on oman hakemuksesi tila (saapunut, odottaa lisäselvitystä, valmis tai arkistoitu).

Mitä lisäselvitystä hakemukseni odottaa?

Lähetetyt lisäselvityspyyntökirjeet näkyvät Openetissä vasta seuraavana arkipäivänä niiden lähettämisestä, joten kannattaa käydä katsomassa Openetissä uudelleen seuraavan aamupäivän aikana, onko lisäselvityspyyntökirjettä saapunut. Jos lisäselvityspyyntöä ei ole saapunut seuraavan arkipäivän aikana, voit kysyä asiasta lähettämällä meille viestin tai soittamalla puhelinpalveluumme.

Milloin jatkohakemus lähetetään?

Ansiopäivärahaa haetaan ensihakemuksen jälkeen joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakurytmissä. Kullekin hakijalle sopiva hakurytmi selviää ensihakemuksen käsittelemisen yhteydessä. Kun ensihakemuksesi on käsitelty, sinulle lähetetään infokirje, jossa kerrotaan jatkossa olevasta hakurytmistä.

Ovatko jäsenmaksuni kunnossa?

Jos kuulut kassaan ammattiliiton kautta (esim. OAJ), työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun. Emme valitettavasti voi kassassa neuvoa liiton jäsenmaksuasioissa. Jos sinulla on kysymyksiä jäsenmaksuistasi, ota suoraan yhteyttä ammattijärjestösi jäsenpalveluun. Tämä koskee myös liiton jäseniä, jotka huolehtivat itse jäsenmaksunsa maksamisesta. Myös ammattiliittojen jäsenpalvelut (esim. OAJ) voivat olla ruuhkautuneita, joten odotathan rauhassa vastausta.

Jos olet Opetus ja tiede -työttömyyskassan yksilöjäsen (etkä kuulu liittoon), voit olla kassaan yhteydessä jäsenmaksuihin liittyvissä kysymyksissä. Valtaosa yksilöjäsenten vuoden 2023 jäsenmaksulaskuista on lähetetty helmi-maaliskuussa 2023. Jos et kuitenkaan ole saanut jäsenmaksulaskua, ole meihin yhteydessä Openetin viestit -toiminnon kautta.

Miksi palkkaa on soviteltu, vaikka työsuhde on päättynyt?

Osa-aikatyöstä (työaika enintään 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta) tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä maksettavat palkat sovitellaan. Myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön lomarahat ja -korvaukset sovitellaan.

Tulot sovitellaan maksupäivän perusteella. Tulot sovitellaan siis sille sovittelujaksolle, jolle osuu palkan maksupäivä. Vaikka työtunnit olisivat jo loppuneet, voidaan työtulo siis sovitella, jos sen maksupäivä osuu sovittelujaksolle. Hakijalle asetettava sovittelujakso tutkitaan hakemuksen käsittelemisen yhteydessä. Sovittelujakson määräytymiseen vaikuttavat useat asiat, joten alla olevat esimerkit koskevat vain kyseisiä tapauksia.

Henkilö on tehnyt 78% työaikaa työsuhteessa, joka päättyy 4.6.2023. Henkilö hakee ansiopäivärahaa 5.6.2023 alkaen. Tässä tapauksessa henkilölle asetettava sovittelujakso on ollut 5.6.2023 – 4.7.2023. Henkilölle maksetaan työsuhteesta viimeiset palkat 15.6.2023 ja 30.6.2023. Kyseiset palkat sovitellaan, koska palkanmaksupäivät osuvat henkilön sovittelujaksolle.

Henkilö on tehnyt kokoaikatyötä työsuhteessa, joka päättyy 3.6.2023. Kokoaikatyön rinnalla hänellä on ollut osa-aikatyö, joka on päättynyt 31.5.2023. Osa-aikatyön viimeinen palkanmaksu on 15.6.2023. Henkilö hakee ansiopäivärahaa 4.6.2023 alkaen ja sovittelujaksoksi on asetettu 1.6.2023 – 30.6.2023. Osa-aikatyön 15.6.2023 maksettava palkka sovitellaan, koska maksupäivä osuu sovittelujaksolle.

Miksi Openetin palkkatiedot eivät ole ajan tasalla?

Kassalla olevat tulorekisteritiedot päivittyvät vasta siinä vaiheessa, kun hakemus toimitetaan kassaan. Tämän vuoksi Openetissä ei välttämättä vielä näy tuoreimpia palkkatietojasi.

Voinko kysyä apua viestillä?

Meille Opetus ja tiede -työttömyyskassaan voi lähettää viestejä tietoturvallisesti Openetin kautta. Vastaamme viesteihin kolmen työpäivän kuluessa.

Tutustu myös muihin meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin alta olevan linkin kautta!

Lue seuraavaksi