Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Milloin tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät?

Ansiopäivärahan hakijat usein miettivät, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan. Etenkin palkkalaskelmien ja työsopimusten osalta jäseniämme saattaa askarruttaa, tarvitseeko niitä toimittaa meille kassaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet selviävät usein vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä, koska tilanteet ovat niin tapauskohtaisia. Tarvittava liite ilmenee usein vasta, kun hakemuksen käsittely on edennyt pidemmälle. Tämän vuoksi on mahdotonta sanoa täysin varmasti, että mitä kaikkia liitteitä tarvitaan ja ovatko esimerkiksi palkkalaskelmat tarpeellisia.

Tarvitseeko kassa enää ollenkaan palkkalaskelmia?

Palkkatietojen osalta meidän työmme työttömyyskassassa on helpottunut, kun saimme käyttöömme tulorekisterin 1.1.2020 alkaen. Tulorekisteristä saamme tietoja 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista.

1.1.2021 alkaen olemme saaneet tulorekisteristä tietoja myös ansiopäivärahaan vaikuttavista etuuksista. Kassa näkee tulorekisterin tulo- ja etuustiedot kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun hakemus on saapunut kassaan.

Tulorekisteritiedot auttavat käsittelyä monessa tilanteessa, mutta aina sieltä ei selviä kaikki käsittelyn kannalta tärkeä tieto. Jos tarvittavat tiedot eivät käy tulorekisteristä ilmi, pyydämme lisätietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltään.

Alla on lueteltu yleisimpiä tilanteita, joissa tulorekisteritietojen lisäksi saatamme tarvita esimerkiksi palkkalaskelman tai palkanlaskijan antamia lisäselvityksiä:

  1. palkka sisältää lomarahaa tai -korvausta, jonka määrää ei ole eritelty tulorekisterissä
  2. palkasta on pidätetty palkatonta poissaoloa
  3. palkka sisältää alennettua sairausajan palkkaa
  4. palkanmaksu sisältää takautuvasti korjattua palkkaa
  5. palkka sisältää jotain muuta tavanomaisesta poikkeavaa, kuten kertakorvausta tai bonusta
  6. tavanomaisen palkan määrä on muuttunut (etenkin, jos haet soviteltua päivärahaa osa-aikatyön ajalta)
  7. uuden osa-aikatyön ensimmäinen palkkalaskelma, jos työsuhteen palkkatiedot eivät näy riittävällä tarkkuudella työsopimukselta (mainittu esimerkiksi vain, että palkka on työehtosopimuksen mukainen)
  8. sinulle on maksettu palkkiota laskutuspalveluyrityksen kautta (nämä palkkiolaskelmat tulee aina toimittaa hakemuksen liitteeksi, jos maksupäivä osuu sovittelujaksolle

Voit halutessasi toimittaa jo valmiiksi hakemuksen liitteeksi palkkalaskelmat, jos jokin yllä mainituista tilanteista koskettaa sinua. Näin hakemuksesi käsitteleminen voi nopeutua huomattavasti. Jos maksettuihin palkkoihin tarvitaan lisäselvityksiä, pyydämme niitä joko sinulta itseltäsi tai palkanlaskijalta.

Entä työsopimus – tarvitseeko sitä toimittaa?

Maksettujen palkkojen yhteydessä näemme myös joitain tietoja työsuhteisiin liittyen. Työsuhdetiedot näkyvät tulorekisterissä kuitenkin hyvin vaihtelevalla tarkkuudella, eikä sieltä näy läheskään aina kaikki tarvittavat tiedot. Kassa tarvitsee tiedot muun muassa työsuhteen kestosta, päättymisen syystä, viikkotyöajasta, työtehtävästä ja palkkausperusteista. Jos nämä eivät käy ilmi tulorekisteristä, joudumme yleensä lähettämään hakijalle lisäselvityspyynnön työsopimuksen toimittamiseksi.

Jos teet osa-aikatyötä, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa aina työsopimus. Alle kaksi viikkoa kestävistä sijaisuuksista ei tarvitse yleensä toimittaa työsopimusta, mikäli sellaista ei ole laadittu. Ilmoita tällöin hakemuksen lisätiedoissa, millä ajalla satunnainen työsuhde on ollut voimassa. Muistathan myös merkata tehdyt työtunnit hakemukselle. Löydät kuvallisia ohjeita hakemuksen täyttämiseen ja työtuntien ilmoittamiseen alla olevan linkin kautta.

Lue seuraavaksi