Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Meiltä kysytään usein osa 1

Usein hakijoita ihmetyttävät samat kysymykset ja usein kysymykset heräävät hakijoilla samaan vuodenaikaan. Asiakaspalvelussamme vastaamme näihin artikkelin kysymyksiin juuri keväisin. Julkaisemme myös jatkossa säännöllisesti artikkelisarjaa meiltä kysytään usein.

Vastauksen mieltäsi askarruttavaan asiaan voit löytää myös kotisivujemme Usein kysyttyjä kysymyksiä(avautuu uuteen ikkunaan).

1.  Mietin irtisanoutuvani, koska (syy). Tuleeko karenssia? Olenko oikeutettuansiopäivärahaan heti, kun työsuhde on päättynyt?

TE-toimisto tutkii hakijan työvoimapoliittiset edellytykset ja päättää mahdollisesti asetettavasta karenssista eli korvauksettomasta määräajasta, jos hakija on eronnut työstään ilman pätevää
syytä. Nämä pätevät syyt työstä eroamiseen on määritelty työttömyysturvalaissa, jonka pohjalta arviointi tehdään. Koska TE-toimisto on se taho, joka päättää asetettavasta karenssista, pyydän sinua olemaan yhteydessä alueesi TE-toimistoon tarkempien tietojen saamiseksi mahdollisesti asetettavasta karenssista. Lisätietoja saat myös TE-toimiston kotisivuilta.

2. Miksi minulle on taas asetettu omavastuuaika? Mikä ihmeen omavastuuaika?

Työttömyysetuutta voidaan maksaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viiden arkipäivän työttömyyttä vastaava aika, jonka tulee täyttyä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tehdessäsi osa-aikatyötä hakujakson ajalla, lasketaan omavastuuaika tuntikertymistä niin, että aika vastaa viittä täyttä täysin työtöntä päivää.

Omavastuuaika asetetaan tullessasi ensimmäistä kertaa ansiopäivärahan hakijaksi sekä tämän jälkeen enintään kerran vuodessa täyttäessäsi 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Kassa seuraa työssäoloehdon uudelleen kertymistä hakemustesi käsittelyn yhteydessä. Kun työssäoloehto täyttyy, asetetaan tarvittaessa omavastuuaika ja tarkistetaan, määritelläänkö samalla päivärahan perusteena oleva palkka uudelleen. Näin omavastuu voi tulla jälleen asetettavaksi, vaikka olisit ollut ansiopäivärahan saajana jatkuvasti.

3. Olen lomautettuna useita jaksoja. Riittääkö, että olen toimittanut lomautusilmoituksen ja laittanut ensimmäiseen hakemukseen tiedon lomautusjaksoista? Tuleeko jokaiselta jaksolta laittaa oma hakemuksensa?

Ansiopäivärahaa on aina haettava kirjallisesti. Ilmoitus työttömyydestä tai lomautuksesta ei yksinään riitä. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen jatkohakemus on täytettävä. Oikeus ansiopäivärahaan ratkaistaan vasta saapuneen hakemuksesi, sen liitteiden ja TE-toimiston lausunnon perusteella. Hae siis jokaiselta lomautusjaksolta jälkikäteen. Työttömyysturvalain nojalla ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Lisäohjeita lomautusajan hakemuksen täyttämiseen löydät kotisivuiltamme kohdasta –> Lomautusjaksolta hakeminen.(avautuu uuteen ikkunaan)

4. Haluan jäädä vuorotteluvapaalle, kuinka toimin?

Jos haluat jäädä vuorotteluvapaalle, selvitä ensin onko vapaa mahdollista kohdallasi. Vuorotteluvapaalle pääsy edellyttää, että teet vakituista kokopäivätyötä ja työaikasi on vähintään 75 % kokoaikatyöstä. Ehtona on myös, että olet tehnyt töitä samalle työnantajalle 13 kuukautta ennen vapaalle jäämistäsi. Myös työhistoriaa pitää olla 20 vuotta. Voit etukäteenselvittää työhistorian pituuden työttömyyskassalta. Pyydä kirjallisesti Openetin kautta työhistorian riittävyyden tarkistamista kassalta. Viestissä tulee mainita syntymäaika, vuorotteluvapaan suunniteltu alkamisajankohta sekä voimassa oleva kotiosoite. Tarkat edellytykset ja rajoitukset vuorotteluvapaalle löydät kassan kotisivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan)

Vuorotteluvapaa on kuitenkin ensisijaisesti sinun ja työnantajasi välinen sopimusasia. Sovi vapaasta työnantajasi kanssa kirjallisesti ja täytä vuorottelusopimus. Lomakkeen löydät TE-toimiston sivuilta. Ota yhteyttä seuraavaksi TE-toimistoon. He tutkivat oikeutesi vuorotteluvapaaseen ja antavat kassalle tästä lausunnon. Toimita tarvittavat liitteet TE-toimistoon.

Kun vuorotteluvapaasi lähestyy, toimita kassalle hakemus koko vuorotteluvapaasi ajalle. Helpoiten haet vuorottelukorvausta Openetin kautta. Liitteeksi tarvitaan kopio vuorottelusopimuksestasi. Saamme palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatietoja 52 viikolta ei lähtökohtaisesti tarvitse liittää hakemukseen. Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa, tarvitaan kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä sekä työ- ja elinkeinotoimiston esteetön lausunto yritystoiminnasta.

Vuorottelukorvausta maksetaan takautuvasti neljän kalenteriviikon tai kuukauden maksujaksoissa. Ensimmäinen maksujakso voi ollayhemmältä tai pidemmältä ajalta riippuen käsittelytilanteesta.

Lue seuraavaksi