Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Lomautus ja lomautukseen rinnastettava tilanne

Lomautus on tilanne, jossa työsuhteen pysyessä muutoin voimassa työnantaja päättää yksipuolisesti lyhentää työaikaasi ja tämän perusteella myös vähentää palkkaasi. Lomautuksen ajalta sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos muut päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Työnhaun voimassaolo TE-toimistossa on edellytys päivärahaoikeudelle myös lomautustilanteessa.

Lomautuksen toteuttaminen

Ansiopäivärahaan voi varsinaisen lomautuksen lisäksi olla oikeus myös silloin, kun kyseessä on lomautukseen rinnastettava tilanne. Lomautukseen rinnastettavat tilanteet ovat opetusalalla sivutoimisilla tuntiopettajilla melko tavallisia johtuen pääosin oppilaitosten toiminta-ajoista. Näitä ovat esimerkiksi opistojen loma-ajat, jolloin työnantajalla ei ole tarjota työtä eikä se maksa palkkaa.

Työsopimukseen tulee sopimusta tehtäessä kirjata opetuksettomat ja palkattomat jaksot, jotka perustuvat oppilaitoksen vakiintuneeseen toimintakauteen. Muussa tapauksessa työnantajan pitää noudattaa normaalia lomautusmenettelyä, jotta kokoaikatyötä tekevällä henkilöllä voisi olla oikeus työttömyysetuuteen työsuhteen aikana.

Joskus lomautusten ohella toteutetaan ns. talkoovapaa- tai säästövapaajärjestelyjä. Näissä työntekijä itse suostuu vapaaseen. Tällaisen talkoovapaan tai säästövapaan ajalta ansiopäivärahaa ei makseta.

Päivärahan maksaminen lomauttamisen tai lomautukseen rinnasteisen tilanteen perusteella edellyttää, että ilmoittaudut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Erilaisia lomautustilanteita

Lomautustilanteissa työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Kalenteriviikolla tarkoitetaan aikaa maanantaista saman viikon sunnuntaihin (esim. päivät tiistaista seuraavan viikon maanantaihin eivät muodosta kalenteriviikkoa). Jotta oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, tulee kalenteriviikon työajan olla enintään 80 % kyseisen työn kokoaikaisesta työajasta. Lomautuksen käytännön toteutus voi olla jokin seuraavista:

  1. Kokoaikainen lomautus, jolloin työnantaja lomauttaa vähintään yhdeksi täydeksi kalenteriviikoksi (ma-su). Kokoaikaisen lomautuksen ajalta voi olla oikeus täyteen ansiopäivärahaan.
  2. Viikoittaisen työajan lyhentäminen eli lyhennetty työviikko. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja lyhentää kokoaikatyössä olevan työntekijän työaikaa yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä kalenteriviikossa. Lomautus ei kutenkaan kestä täyttä kalenteriviikkoa. Tällöin ansiopäiväraha voidaan maksaa täytenä lomautuspäiviltä.
  3. Päivittäisen työajan lyhentäminen eli lyhennetty työpäivä. Tässä tapauksessa työnantaja lyhentää työntekijän päivittäistä työaikaa yhtenä tai useampana päivänä viikossa. Tällöin ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna.

Osa-aikatyöstä on mahdollista lomauttaa vielä aiempaa lyhemmälle työajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna riippumatta siitä, lyhentyykö päivittäinen työaika entisestään vai jääkö pois kokonaisia työpäiviä. Jos lomautus on kokoaikainen, voi olla oikeus täyteen ansiopäivärahaan.

Jos lomautuksen tapa vaihtelee kalenteriviikon sisällä tai viikolle osuu muu sovitteluperuste, päiväraha maksetaan kyseiseltä viikolta aina soviteltuna. Sovitteluperusteeksi lasketaan esimerkiksi osa-aikatyöstä maksettu palkka tai yritystulo.

Jos sinut lomautetaan ollessasi osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osittaisella hoitovapaalla, ole yhteydessä luottamusmieheen tai työttömyyskassaan neuvojen saamiseksi.

Lomautusjaksolta hakeminen

Ilmoittaudu Te-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivävä. Voit myös etukäteen ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Te-toimistoon.

Täytä ansiopäivärahahakemuksesi vähintään kokonaiselta kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin, vaikka olisit lomautettuna esimerkiksi vain yhden päivän. Merkitse kalenteriviikon aikana toteutuneet työtunnit hakemukseen tekopäivälleen.

Täytä viikon aikana tehdyt työtunnit tai muu toiminta hakemuslomakkeessa muokkaamalla Tiedot haettavalta ajalta -osiota. Tässä valitaan ensin hakujakson aikainen toiminta, ja Jatka-painikkeesta pääset täyttämään valitut kohdat kalenteriosioon päiväkohtaisesti. Jos jonkin päivän kohdalta puuttuu valinta, ei hakemusta voi lähettää.

Jos valitset päivän kohdalle olleesi työssä, tulee myös työtunnit syöttää. Työtunnit eivät siten voi olla 00:00. Niinä päivinä, kun työtunteja ei ole ollut, mutta et ole ollut lomautettukaan, voit valita ”työtön”. Jos et halua merkitä ”työtön”, on mahdollista esivalinnassa merkitä x Muu syy, mikä? ja ”vapaalla”. Näin valinta ”vapaalla” ilmestyy kalenteriosioon valittavaksi vaihtoehdoksi.

Ensimmäinen askel on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajaksi. Tämän voit tehdä jo etukäteen ennen lomautuksesi alkua.

Olet lomautettuna kahdessa jaksossa ke 13.1.2021 – pe 15.1.2021 ja ma 18.1.2021 – ti 19.1.2021.

Täytä hakemuksesi ajalle ma 11.1.2021 – su 24.1.2021, vaikka todellisuudessa
haetkin vain lomautuspäiviltäsi ansiopäivärahaa. Lomautusjakson ulkopuolella ma
11.1.2021 – ti 12.1.2021 ja ke 20.1.2021 – pe 24.1.2021 olet ollut työssä,
joten täytä työtunnit tekopäivälleen.

Jos sinulla ei ole viikonloppuisin töitä, teknisesti helpointa on valita päiville, jolloin työtunteja ei ole, ”työtön”. Halutessasi voit kirjata muun syyn ”vapaalla”.

Hae ansiopäivärahaa jälkikäteen viimeistään 3 kuukauden kuluessa. Myös lomautustilanteissa voidaan asettaa omavastuuaika ennen kuin päivärahaoikeus voi alkaa.

Jos alat saada irtisanomisajan palkkaa, tästä on välittömästi ilmoitettava työttömyyskassaan. Työttömyyskassalle on ilmoitettava myös, jos olet jo saanut ansiopäivärahaa lomautuksen perusteella ja lomautus kumoutuu tai muusta syystä saatkin takautuvasti palkan lomautuksen ajalta.