Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Permittering och situationer jämförbara med permittering

Permittering är en situation där arbetsgivaren ensidigt bestämmer att förkorta din arbetstid och utgående från det också minskar din lön, medan anställningsförhållandet är i kraft. Under den tiden som du är permitterad kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om de andra villkoren för utbetalning av dagpenning uppfylls.

Genomförande av permitteringen

Utöver den ovan nämnda permitteringen kan du också ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för en period som kan jämföras med permittering. Situationer som jämställs med permittering är rätt vanliga för pedagogiska branschens timlärare huvudsakligen på grund av läroinrättningarnas verksamhetstider. Dessa inkluderar till exempel inrättningarnas lov, då arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete och inte betalar lön.

I arbetsavtalet ska inkluderas perioder utan undervisning och utan lön, som baseras på läroinrättningens normala verksamhetsperiod. I annat fall ska arbetsgivaren följa normalt permitteringsförfarande, så att personer med heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån under arbetsförhållandet.

Ibland genomförs arrangemang med så kallad talkoledighet eller sparad ledighet vid sidan om permitteringen. Vid de här arrangemangen går den anställda själv med på att ta ledigt. Under talkoledighet eller sparad ledighet utbetalas ingen inkomstrelaterad dagpenning.

Utbetalningen av dagpenning på grund av permittering/situation jämförbara med permittering förutsätter att du anmäler dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den första dagen för permitteringen.

Olika slags permitteringssituationer

Vid permittering granskas arbetstiden per kalenderveckor. Med kalendervecka menas tiden från måndag till söndag under samma vecka (t.ex. dagarna från tisdag till måndag följande vecka är inte en kalendervecka). För att rätt till inkomstrelaterad dagpenning ska uppstå, ska kalenderveckans arbetstid vara högst 80% av hela arbetstiden för detta arbete. Permittering kan i praktiken genomföras på något av följande sätt:

  1. Heltidspermittering innebär en permittering som fortgår minst en hel kalendervecka (mån.–sö.). Under hela permitteringstiden kan man ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  2. Förkortad arbetstid per vecka (förkortad arbetsvecka).Det här avser en situation där arbetsgivaren förkortar arbetstiden för en heltidsanställd med en eller flera hela arbetsdagar per kalendervecka. Permitteringen varar dock inte en hel kalendervecka. I ett sådant fall kan full inkomstrelaterad dagpenning betalas för permitteringsdagarna.
  3. Förkortning av den dagliga arbetstiden (förkortad arbetsdag). I detta fall förkortar arbetsgivaren den dagliga arbetstiden för arbetstagaren med en eller flera dagar per vecka. I det här fallet betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning ut.

Det är också möjligt att permittera från deltidsarbete till ännu kortare arbetstid. Dagpenningen utbetalas som jämkad oberoende av om den dagliga arbetstiden förkortas ännu mer eller om hela arbetsdagar tas bort. Om permitteringen är på heltid kan man ha rätt till full inkomstrelaterad dagpenning.

Om permitteringens form varierar under kalenderveckan eller om någon annan orsak till jämkning uppkommer, utbetalas dagpenningen alltid som jämkad för veckan i fråga. T.ex. lön eller företagsinkomst för deltidsarbete räknas som orsak till jämkning.

Kontakta huvudförtroendemannen eller arbetslöshetskassan för att få råd om du permitteras när du är på deltidspension, delinvalidpension eller partiell vårdledighet.

Att ansöka för permitteringsperioden

Fyll i veckans arbetstimmar, eller annan verksamhet i ansökningsblanketten genom att redigera Information om ansökningsperiod -sektionen. Här väljer man först verksamheten för tiden under ansökningsperioden och genom att klicka på Fortsätt kan du fylla i de valda punkterna i kalendersektionen dagvis. Om det för någon dag fattas ett val av alternativ, kan man inte skicka in ansökan.

För de dagarna du valt ”i arbete”, bör du också fylla i antalet arbetstimmar. Därmed kan arbetstimmarna inte vara 00:00. För de dagar, då du inte haft arbetstimmar, men då du inte heller varit permitterrad, kan du välja ”arbetslös”. Om du inte vill fylla i ”arbetslös”, är det möjligt att i förvalet välja x Annan orsak, vilken? och ”ledig”. På detta vis kommer ”ledig” att vara ett valbart alternativ i kalendersektionen.

Du är permitterad i två perioder: ons 13.1.2021 – fre 15.1.2021 och mån 18.1.2021 – tis 19.1.2021.

Fyll i din ansökan för tiden mån 11.1.2021 – sön 24.1.2021, fastän du i själva verket ansöker om inkomstrelaterad dagpenning endast för dina permitteringsdagar.

Utanför permitteringsperioden har du arbetat mån 11.1.2021 – tis 12.1.2021 och ons 20.1.2021 – fre 24.1.2021, så fyll i arbetstimmarna för dagarna du arbetat. Om du inte arbetar på veckosluten, är det tekniskt enklast, att för dagarna då du inte har arbetstimmar, välja ”arbetslös”. Om du vill kan du fylla i annan orsak ”ledig”.

Sök inkomstrelaterad dagpenning i efterskott senast inom 3 månader. Också i permitteringssituationer åläggs en självrisktid innan rätten till dagpenning börjar.

Om du börjar få lön för uppsägningstiden måste du genast meddela arbetslöshetskassan om det. Du måste också meddela arbetslöshetskassan om du redan har fått inkomstrelaterad dagpenning på grund av permittering och permitteringen upphävs eller om du av någon annan orsak får lön retroaktivt för permitteringstiden.