Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

UKK ulkomaille muutosta

Moni pohtii ulkomaille muuttoa joko väliaikaisesti tai jopa pysyvästi. Mitä vaikutuksia muutolla ulkomaille on työttömyyskassan jäsenyyden kannalta? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin koskien kansainvälisiä tilanteita.

Muutan Alankomaihin. Miten minun tulee toimia kassajäsenyyteni kanssa?

Lähetä meille muutto ulkomaille -lomake verkkosivuiltamme, jolloin voimme neuvoa sinua parhaiten siinä, miten kassajäsenyyden kanssa tulisi toimia.  Lomake löytyy täältä.

Kassajäsenyyden säilyttäminen Suomessa riippuu siitä, mitä teet Alankomaissa.  Jos aloitat työskentelyn Alankomaissa paikalliselle työnantajalle, kuulut Alankomaiden yleisen työttömyysvakuutuksen piiriin. Tässä tapauksessa kassajäsenyyden ylläpidosta Suomessa ei ole varsinaisesti hyötyä.  

Jos lähdet esimerkiksi työskentelemään apurahalla tai opiskelemaan, olisi kassajäsenyys hyvä pitää voimassa Suomessa, koska päätoiminen opiskelu/apurahatyöskentely voi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa (enintään 7 vuotta).  

Muutan saksaan puolisoni töiden perässä. En työskentele itse Saksassa. Pysyykö jäsenyyteni voimassa?

Jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä (esim. päätoiminen opiskelu, alle 3-vuotiaan lapsen hoito) voi oikeus ansiopäivärahaan syntyä vasta, kun poissaolon jälkeen täytät työssäoloehdon uudelleen. Pelkän puolison mukana muuttamisen ei katsota olevan hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta.  

Toisin sanoen, jos olet Saksassa yli 6 kuukautta etkä ole työmarkkinoiden käytettävissä, ei kassajäsenyydestä ole sinulle lähtökohtaisesti hyötyä. Suosittelemme kuitenkin pitämään kassajäsenyyden voimassa, jos et vielä tiedä, ylittyykö 6 kuukauden aika.

Suosittelemme kuitenkin pitämään kassajäsenyyden voimassa, jos et vielä tiedä, ylittyykö 6 kuukauden aika.  

Lähden työhön Ruotsiin ja työnantajani on paikallinen. Mitä teen kassajäsenyyden kanssa? 

Ruotsissa, kuten myös Tanskassa, on samantyyppinen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa.   Liity Ruotsissa paikalliseen työttömyyskassaan, jotta työsi on vakuutettua. Ilmoita lomakkeella meille eroamisestasi, kun olet liittynyt Ruotsissa työttömyyskassaan. Erolomakkeen löydät täältä.(avautuu uuteen ikkunaan)

Jos palaat myöhemmin Suomeen, liitythän uudelleen Opetus ja tiede -työttömyyskassaan kuukauden sisällä Ruotsin vakuutuksen päättymisestä. Suosittelen liittymään kassaan kuitenkin heti Ruotsin vakuutuksen päättymistä seuraavana päivänä. Palatessasi Suomeen EU-/ETA-maasta (+ Sveitsi ja Iso-Britannia), voit liittyä työttömyyskassaan poikkeuksellisesti myös työttömänä. Lisätietoja paluusta Suomeen on kotisivuillamme kohdassa ” Ulkomaan työ ja työttömyysturva”.(avautuu uuteen ikkunaan)

Tarvitsen todistuksen Espanjan työvoimaviranomaista varten työssäolostani Suomessa. Voisitteko lähettää sen minulle?

Espanjan viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää todistuksen vakuutuskausistasi ja  palkkatiedois-tasi Rina-/Eessi-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information) kautta Opetus ja tiede -työttömyyskassasta. Järjestelmä on käytössä EU/ETA-maissa ja sen kautta tiedot siirtyvät sähköisesti maasta toiseen. 

Muutan ulkomaille työskentelemään lähetettynä työntekijänä suomalaiselle työnantajalle. Kannattaako kassajäsenyys pitää voimassa ulkomailla työskentelyn aikana? 

Kun työskentelet ulkomailla suomalaisella työnantajalla lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen Suomen työttömyysvakuutuksen piiriin ja sinun kannattaa jatkaa Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenenä normaalisti.  

Jos jäät työttömäksi Suomeen palattuasi ja haet ansiopäivärahaa, lähetettynä työntekijänä tekemäsi työn palkka voidaan tarvittaessa ottaa huomioon työssäoloehtoosi ja ansiopäivärahasi määrittelyyn, koska palkka on maksettu Suomesta ja siitä on vähennetty työttömyysvakuutusmaksut ym. Suomeen. 

Lähden työhön Indonesiaan noin vuodeksi. Pitääkö minun erota työttömyyskassasta?

Koska siirryt työskentelemään ns. kolmannessa maassa (ei-lähetettynä työntekijänä), sinun kannattaa pitää jäsenyytesi voimassa Opetus ja tiede -työttömyyskassassa.  
 
Kolmannesta maasta palaava henkilö ei voi liittyä työttömänä työttömyyskassaan. Vaikka kolmannessa maassa tehtyä työtä ei voida huomioida työssäoloehtoon, ei sinun katsota olleen poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, jos työsi vastaa työajaltaan ja palkaltaan työssäoloehdon täyttävää työtä. Palkan tulee vastata työntekomaassa maksettavaa palkkaa. 
 
Silloin kun olet työskennellyt Suomessa ennen kolmanteen maahan työhön lähtemistäsi siten, että työssäoloehto on kertynyt kokonaan ennen lähtöäsi tai osin ja palattuasi teet puuttuvan osan, olet kolmannessa maassa työskentelystäsi huolimatta oikeutettu päivärahaan Suomessa, jos työjaksot sijoittuvat 28 kuukauden tarkastelujakson sisään ja työttömyyskassan jäsenyys on ollut koko ajan voimassa. Jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa ennen kolmannessa maassa työskentelyä ja enimmäisaikasi on kesken, sinulla saattaa olla oikeus jäljellä oleviin ansiopäivärahapäiviin muiden edellytysten täyttyessä. 
 
Jos kuitenkin jäisitkin Indonesiaan pidemmäksi ajaksi siten, ettei Suomessa tehty työ enää mahtuisi 28 kuukauden tarkastelujaksolle, sen jälkeen työttömyyskassan jäsenyyttä ei välttämättä kannata jatkaa. Tässä tilanteessa sinulla ei palattuasi olisi enää oikeutta ansiopäivärahaan, koska työssäoloehto ei täyttyisi 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Sinun tulisi tällöin täyttää työssäoloehto uudelleen ennen kuin oikeus ansiopäivärahaan voisi syntyä. Jos kuitenkin olisit päättänyt työttömyyskassan jäsenyytesi Indonesiassa työskentelyn aikana, myös 26 viikon jäsenyysehto tulisi täyttää uudestaan ennen kuin oikeus ansiopäivärahaan voisi syntyä. 

Lue seuraavaksi