Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ulkomaantyö ja työttömyysturva

Ulkomaille siirtymisestä tulee ilmoittaa Opetus ja tiede -työttömyyskassalle ja kysyä neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron osalta.

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan kirjallisesti yhteyttä, joko käyttämällä Openetin viestit-palvelua tai sähköpostilla (yleinen@opetusjatiede.fi). Kuvaa viestissä tilanteesi mahdollisimman kattavasti, ja ilmoita ainakin jäsennumerosi, mihin maahan olet lähdössä tai mistä maasta olet palaamassa, mitä lähdet tekemään ulkomaille, työn tai ulkomailla olon suunniteltu kesto sekä tieto, oletko lähetetty työntekijä vai paikalta palkattu.

Jos lähdet työskentelemään EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin, tulee ennen lähtöä ottaa yhteyttä Opetus ja tiede -työttömyyskassaan ja kysyä tarkempia neuvoja siitä, miten kassan jäsenyyden osalta tulee toimia. Työttömyyskassaan kannattaa olla yhteydessä myös silloin, kun asut edelleen Suomessa, mutta työskentelyvaltio on jokin muu EU-/ETA-maa.

Jos työskentelet suomalaiselle työnantajalle ns. lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Tällöin jäsenyys työttömyyskassassa tulee pitää voimassa koko ulkomailla työskentelyn ajan. Eläketurvakeskukselta on näissä tilanteissa etukäteen haettava todistus (A1).

Ruotsissa ja Tanskassa työskenneltäessä (ei lähetettynä työntekijänä) ansioperusteinen työttömyysturva kertyy vain, jos olet itse liittynyt paikallisen työttömyyskassan jäseneksi. Paikalliseen työttömyyskassaan tulee olla yhteydessä ja pyytää tarkempia neuvoja. Neuvot on hyvä pyytää jo ennen työn alkamista, sillä kassajäsenyyden siirtymisen ajankohdalla voi olla suuri merkitys päivärahaoikeuden syntymiseen.

Muissa EU-/ETA-maissa kuin Ruotsissa ja Tanskassa on yleinen työttömyysvakuutus, joka ei yleensä edellytä työntekijältä erityisiä toimia työskentelyn aikana. Muuna kuin lähetettynä työntekijänä siirryt työskentelymaasi työttömyysvakuutukseen.

Jos olet työskennellyt muussa EU-/ETA-maassa kuin Suomessa ja jäät työttömäksi työnhakijaksi työskentelyvaltioon, oikeutesi ansiopäivärahaan ratkeaa kyseisen valtion lainsäädännön perusteella. Voit kuitenkin tarvittaessa lukea hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia Suomesta. Opetus ja tiede -työttömyyskassa antaa näissä tilanteissa päivärahan maksajaa varten Suomessa hankittuja vakuutus- ja työskentelykausia koskevan todistuksen (entinen U1 -lomake). Tiedot liikkuvat pääsääntöisesti sähköisesti EU- / ETA -maiden viranomaisten välillä RINA -järjestelmän kautta.


Tarkista työntekomaasi viranomaiselta, tarvitsetko todistuksen jo työhön
siirtyessäsi vai vasta mahdollisesti työttömäksi jäädessäsi. Työskentelymaasi
viranomaiset voivat lähettää lomakepyynnön sähköisen RINA-järjestelmän kautta Opetus ja tiede -työttömyyskassalle.

Jos olet työskennellyt muussa maassa kuin EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, ja jäät työttömäksi, päivärahaoikeutesi ratkeaa työskentelymaan lainsäädännön perusteella. Suomessa tekemääsi työtä ei todennäköisesti hyväksytä mahdollisen työttömyysetuutesi perusteeksi. Jos olet kuitenkin ollut lähetetty työntekijä, ota yhteyttä työttömyyskassaan.

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee tai on työskennellyt muussa EU-/ETA-maassa kuin omassa asuinvaltiossaan.

Jos työsuhde on edelleen voimassa, mutta rajatyöntekijä on esimerkiksi lomautettu, tekee osa-aikatyötä tai on tarvittaessa työhön kutsuttava, työttömyyspäivärahan maksaa työskentelymaa. Työnhakijaksi on rekisteröidyttävä työskentelymaassa.

Jos rajatyöntekijä on työskennellyt muussa EU-/ETA-maassa kuin asuinvaltiossaan ja jää kokonaan työttömäksi, maksaa työttömyyspäivärahan asuinvaltio. Tämän takia työntekijän tulee rekisteröityä työnhakijaksi asunvaltiossaan. Työntekijä voi halutessaan rekisteröityä työnhakijaksi myös työskentelyvaltiossaan, mutta työttömyyspäivärahan maksaa pääsääntöisesti asuinvaltion laitos.

Myös rajatyöntekijä voi lukea hyväkseen vakuutuskausia aiemmasta työskentelymaasta, kuten Suomesta.

Henkilön tulee vakuuttaa itsensä pääsääntöisesti työskentelymaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttaminen tapahtuu yleensä sen mukaan, missä työ tosiasiallisesti suoritetaan.

Huomioi, jos työskentelet virkamiehenä EU-/ETA-maassa ulkomaalaiselle työnantajalle Suomesta käsin etätyönä, työ vakuutetaan virkasuhdemaassa. Jos sinulla on virkasuhde yhdessä maassa ja työsuhde toisessa, molempien virka- ja työsuhteiden sosiaalivakuutusmaksut maksetaan virkasuhdemaahan. Tämä koskee myös lyhytaikaista tai osa-aikaista virka-/työsuhdetta. Jos työskentelet ulkomaalaiselle työnantajalle virkamiehenä, ota yhteyttä Opetus ja tiede -työttömyyskassaan, jotta voimme neuvoa tarkemmin, miten jäsenyyden osalta tulee toimia.

Työttömyyskassat eivät kuitenkaan tee vakuuttamispäätöksiä. Työn vakuuttamista hoitaa

 •  Eläketurvakeskus: EU/ETA -maat ja sosiaaliturvasopimusmaat (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada, Kiina, Quebec, USA ja Japani)
 •  Kela: muut maat (esim. Venäjä).

Eli jos teet etätöitä Suomesta ulkomaille, voit hakea vakuuttamispäätöstä Eläketurva-keskukselta tai Kelasta. Jos työ vakuutetaan Suomessa, työstä tulee maksaa sosiaalivakuutusmaksut Suomeen ja työ voi kerryttää työssäoloehtoa Suomessa, jos kaikki muut edellytykset täyttyvät. Jos etätyö on enintään 80% osa-aikatyötä, voit saada myös soviteltua ansiopäivärahaa Suomesta, jos kaikki muut edellytykset täyttyvät.

Sinun kannattaa seurata, että työnantaja hoitaa maksut sovitusti Suomeen, sillä jos saat vakuuttamispäätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, työnantaja on velvollinen maksamaan maksut Suomeen. Kyseessä ei tällöin ole vapaaehtoinen valinta. Työntekijä ei voi suorittaa kaikkia maksuja itse ja esimerkiksi vakuutusmaksuja ei voi maksaa jälkikäteen. Sinun tulee kuulua tällöin myös työttömyyskassaan Suomessa, jotta työ kerryttää työssäoloehtoa.

Vakuuttamispäätöstä kannattaa hakea hyvissä ajoin ja suosittelemme, että olet myös työttömyyskassaan ajoissa yhteydessä, jos suunnittelet etätyön tekemistä ulkomaille.

Voit lukea Suomessa hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia toisesta EU-/ETA-maasta. Jos jäät työttömäksi ennen kuin ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työssäolo- ja jäsenyysehto on kokonaan täyttynyt Suomessa, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU-/ETA-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain työttömyyskassan jäsenyysaikaiset vakuutus- ja työskentelykaudet. Tiedot liikkuvat pääsääntöisesti sähköisesti EU- / ETA -maiden viranomaisten välillä. Opetus ja tiede -työttömyyskassa pyytää tarvittaessa viimeisimmästä työskentelymaastasi vakuutus- ja
työskentelykausitiedot (entinen U1 -lomake) sähköisesti RINA -järjestelmän kautta.

Toisessa EU-/ETA-maassa kertyneen työskentely- ja vakuutusjakson lukeminen ansiopäivärahan työssäoloehtoon Suomessa edellyttää, että

 • olet suomalaisen työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa
 • olet liittynyt työttömyyskassaan kuukauden sisällä edellisen maan vakuutuksen päättymisestä.

Neljän viikon työskentelyä Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos

 • olet työskentelyn aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi tai
 • olet niin sanottu viiden vuoden paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja olet ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa.

Jos olet pohjoismainen viiden vuoden paluumuuttaja, sinulla on kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.

Jos olet viimeksi työskennellyt Suomessa tai olet yllä kuvattu viiden vuoden paluumuuttaja, ansiopäivärahan määrä lasketaan Suomessa saaduista ansioista. Jos olet asunut Suomessa työskennellessäsi muussa EU-/ETA-maassa, ansiopäivärahan määrä lasketaan muussa EU-/ETA-maassa työskentelystä saaduista tuloista.

Jos palaat Suomeen työskenneltyäsi muussa kuin EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä (ns. kolmannet maat), et voi lukea hyväksi toisessa maassa kertyneitä vakuutus- ja työskentelykausia. Saatat olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos normaalille työssäolon tarkastelujaksollesi mahtuu vaadittava määrä työssäoloehtoa kerryttäviä työviikkoja joko Suomessa tai toisessa EU-/ETA-maassa taikka Sveitsissä työskentelystä tai jos ansiopäivärahaoikeutesi on jäänyt kesken, kun olet siirtynyt työhön. Muissa tilanteissa voit saada ansiopäivärahaa vasta sen jälkeen, kun tällaisesta kolmannesta maasta paluun jälkeen täytät uudelleen työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä.

Jos kuitenkin olet työskennellyt suomalaisen työnantajan lähetettynä työntekijänä ulkomailla, työttömyysturvasi osalta toimitaan kuin jos olisit työskennellyt Suomessa.

Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana ollut voi lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU-/ETA-maahan, ja saada työnhakuajalta Suomen lainsäädännön mukaista työttömyyspäivärahaa. Oikeus työnhakumatkaan ansiopäivärahan turvin on vakiintunutta lainsäädäntöä ja käytäntöä. Lisätietoja kohdemaastasi saat TE-toimiston euroneuvojilta.

Ennen lähtöä

 • Ilmoita lähdöstäsi TE-toimistoon. Varmista TE-toimistosta, miten lähtöpäiväsi tulee ilmoittaa. Pyydä TE-toimistoa lähettämään työnhakumatkasta lausunto työttömyyskassalle.
 • Pyydä Opetus ja tiede -työttömyyskassalta hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä lomake työnhakumatkaa varten (lomake U2). Ilmoita työttömyyskassalle todistuksen kirjoittamista varten nimi, mahdollinen aikaisempi sukunimi, henkilötunnus, kohdemaa ja tarkka lähtöpäivä.
 • Pyydä Kelasta todistus terveyspalveluja varten.
 • Kelasta voit pyytää myös lisätietoja sosiaaliturvan säilymisestä työnhakumatkan aikana.
 • Työnhakumatkan aikana haet edelleen etuutta Suomesta, Opetus ja tiede -työttömyyskassasta
 • Etuuden hakeminen on kätevintä tehdä sähköisesti verkkosivujemme kautta Openetistä.

Kohdemaassa

 • Ilmoittaudu työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin lähdit Suomesta.
 • Esitä saamasi U2-lomake kohdemaan viranomaiselle. Lomakkeesta on hyvä ottaa kopioita.
 • Työnhakumatkan aikana on velvollisuus olla työnhakumaan työmarkkinoiden käytettävissä. Esimerkiksi työtarjoukseen on reagoitava, ja työstä kieltäytymisestä voi seurata korvaukseton määräaika aivan kuin kieltäytyisit työstä Suomessa.
 • Opetus ja tiede -työttömyyskassa tarvitsee kohdemaasi työvoimaviranomaiselta tiedon siitä, että olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja että olet työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä ilmoitus tehdään meille ns. U009-asiakirjalla. Tämä asiakirja liikkuu viranomaisten välillä, ja työnhakumaasi viranomaisen pitäisi toimittaa se suoraan meille U2-lomakkeesi tietojen perusteella. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Opetus ja tiede -työttömyyskassaan
 • Hae ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun hakemus on saapunut työttömyyskassaan ja olemme saaneet työnhakumaasi viranomaiselta U009-ilmoituksen.
 • Työnhausta on palattava Suomeen kolmen kuukauden kuluessa. Jos et palaa kolmen kuukauden kuluessa, sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa ennen kuin olet ollut työssä tai koulutuksessa vähintään neljä viikkoa. Kolmen kuukauden aikaraja saa ylittyä vain, jos olet sairauden tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi ollut kyvytön matkustamaan.

Palattuasi

 • Ilmoittaudu välittömästi TE-toimistoon työnhakijaksi.
 • Uudelle työnhakumatkalle voit lähteä, kun olet paluusi jälkeen ollut Suomessa työssä vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon ja sen jälkeen vähintään neljä viikkoa työttömänä. Lähtö edellyttää edelleen TE-toimiston myönteistä kantaa työnhakumatkaan.

Unohditko pyytää lomakkeen etukäteen?

Jos olet ilmoittanut/sopinut työnhakumatkastasi TE-toimistossa ennen lähtöäsi, mutta et ole pyytänyt tai ehtinyt saada U2-lomaketta matkaasi, toimi seuraavasti:

 • Ilmoittaudu työnhakijaksi työnhakumaasi työvoimatoimistossa, ja kerro, että olet tullut sosiaaliturva-asetuksen mukaiselle työnhakumatkalle.
 • Pyydä, että työnhakumaasi työvoimaviranomainen pyytää Suomesta, Opetus ja tiede -työttömyyskassasta, työnhakumatkaasi koskevat tiedot U007-lomakkeella. Anna viranomaiselle täydellinen postiosoitteemme.
 • Lähetä päivärahahakemus edellä kuvatulla tavalla meille Opetus ja tiede -työttömyyskassaan
 • Muilta osin menettele, kuten edellä on kuvattu, paluun määräaika mukaan lukien.

Jollet palaa

Jos saat työtä EU-/ETA-maasta, saatat siirtyä kyseisen maan lainsäädännön piiriin. Tällöin saattaa olla tarpeen siirtää uuden työskentelymaasi vakuutusjärjestelmään tiedot työskentelystäsi ja vakuutuksestasi Opetus ja tiede -työttömyyskassassa. Muista kertoa vakuutuslaitoksellesi, että olet ollut vakuutettu työttömyyden varalta Opetus ja tiede -työttömyyskassassa, Suomessa (Unemployment Fund for Education and Science, Finland). Voit myös esittää saamaasi U2-lomakkeeseen kirjatut yhteystietomme vakuutuslaitokselle.

Ongelmia työnhakumatkan aikana?

Suurin osa työnhakumatkoista sujuu käsityksemme mukaan ongelmitta. Varaudu kuitenkin siihen, että työnhakijaksi ilmoittautuminen voi joskus olla haasteellista. Tämän vuoksi on hyvä ennen työnhakumaahan lähtöä selvittää, missä toimistoissa on ns. Eures-palvelu. Tällaisissa toimistoissa on mm. työnhakumatkalaisten palveluun erikoistuneita neuvojia. EURES-toimistojen yhteystietoja löydät mm. EURES – The European Job Mobility Portal -sivustolta (SOLVIT, https://ec.europa.eu/eures/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)). Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä myös omaan TE-toimistoosi kotimaassa.

Alkuun kannattaa varautua myös siihen, että etuuden maksamiseksi tarvittava tieto saattaa kulkea hitaasti kahden eri valtion viranomaisten välillä. Näin käy etenkin, jos työnhakumaasi työvoimaviranomainen ei halua lähettää ilmoittautumistasi ja työnhakuasi koskevia tietoja sähköpostilla, vaan ainoastaan postitse.