Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Etuuksien määrä muuttuu vuonna 2023

Kela on vahvistanut vuoden 2023 kansaneläkeindeksin pisteluvun, joka vaikuttaa myös peruspäivärahaan ja sitä kautta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Kansaneläkeindeksin perusteella etuuksia korotetaan ensi vuonna 4,2 prosenttia. Peruspäiväraha nousee tämän myötä ensi vuonna 37,21 euroon päivässä.

Lapsikorotuksiin tehdään vuonna 2023 väliaikainen 20% lisäkorotus. Lapsikorotukset nousevat siten, että korotus yhdestä lapsesta nousee 7,01 euroon, kahdesta lapsesta 10,29 euroon ja vähintään kolmesta lapsesta 13,26 euroon päivässä.

Peruspäivärahan tason nousu vaikuttaa myös ansiopäivärahaan, koska ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen ja ansio-osa lasketaan työttömyyttä edeltävistä tuloista. Perusosan muutos vaikuttaa myös ansio-osan laskennassa käytettävään taitekohtaan, joka nousee 3534,95 euroon. Voit lukea lisää ansiopäivärahan määrän laskemisesta kotisivuiltamme kohdasta Ansiopäivärahan määrä.

Ansiopäivärahan määrään vaikuttaa myös TyEL -vähennys, joka vuonna 2023 on 4,40% (4,29% vuonna 2022).


Korotukset tulevat voimaan 1.1.2023.