Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förhöjning av grunddagpenningen år 2023

FPA har bekräftat folkpensionsindexets indextal för år 2023. Enligt folkpensionsindexet höjs förmånerna år 2023 med 4,2%. Detta påverkar förmånerna kassan betalar.

Grunddagpenningen stiger nästa år till 37,21 euro per dag.

En tillfällig ytterligare ökning av barntillägg med 20 % kommer att göras 2023. Barntillägg ökar så att barntillägg för ett barn stiger till 7,01 euro, från två barn till 10,29 euro och från minst tre barn till 13,26 euro.

När grunddagpenningen stiger, påverkar detta också den inkomstrelaterade dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen består av grunddelen och förtjänstdelen. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen och förtjänstdelen räknas ut på basis av inkomsterna innan arbetslösheten. Förändringen i grunddelen påverkar även brytningspunkten som används vid beräkningen av förtjänstdelen. Brytningspunkten stiger till 3534,95 euro.

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen påverkas också av ArPL-avdraget, som stiger till 4,40% år 2023 (4,29 % år 2022).

Du kan läsa mer om beräkning av inkomstrelaterad dagpenning på vår webbplats under Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning(Öppnas i nytt fönster).

Förhöjningen träder i kraft 01.01.2023.