Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vanliga frågor om internationella situationer

Många funderar på att flytta utomlands antingen tillfälligt eller till och med permanent. Vilka är effekterna av att flytta utomlands för medlemskap i en arbetslöshetskassa? Kolla in våra vanliga frågor om internationella situationer.

Jag flyttar till Nederländerna. Vad ska jag göra med mitt kassamedlemskap? 

Skicka oss formuläret för flytt utomlands på vår hemsida, så kan vi ge dig råd om det bästa sättet att hantera ditt kassamedlemskap.  Formuläret hittar du här(Öppnas i nytt fönster).

Ett fortsatt kassamedlemskap i Finland beror på vad du gör i Nederländerna.  Om du börjar arbeta i Nederländerna för en lokal arbetsgivare omfattas du av den allmänna nederländska arbetslöshetsförsäkringen. I så fall är det inte någon verklig nytta med att upprätthålla ett kassamedlemskap i Finland.  

Om du till exempel ska arbeta med ett stipendium eller studera, är det en bra idé att behålla ditt kassamedlemskap i Finland, eftersom heltidsstudier/stipendiearbete kan förlänga granskningsperioden för arbetsvillkoret (högst 7 år).  

Jag flyttar till Tyskland för min makes/makas jobb. Jag arbetar inte själv i Tyskland. Kommer mitt medlemskap att förbli giltigt?  

Om du är borta från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbar orsak (t.ex. heltidsstudier, vård av ett barn under 3 år), kan du inte ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning förrän du uppfyller arbetsvillkoret igen efter frånvaron. Att bara flytta med sin make/maka anses inte vara ett godtagbart skäl till att stå utanför arbetsmarknaden.  

Med andra ord, om du är i Tyskland i mer än 6 månader och inte är tillgänglig för arbetsmarknaden, kommer du i princip inte att dra nytta av ett kassamedlemskap.

Vi rekommenderar dock att du behåller ditt kassamedlemskap, ifall du inte redan vet om sexmånadersperioden kommer att överskridas.  

Jag ska börja jobba i Sverige och min arbetsgivare är lokal. Vad gör jag med ett kassamedlemskap? 

Sverige har, liksom Danmark, ett liknande system med arbetslöshetskassor som Finland.   Gå med i din lokala arbetslöshetskassa i Sverige för att se till att ditt jobb är försäkrat. Informera oss om ditt utträde med formuläret, när du har gått med i en arbetslöshetskassa i Sverige. Formuläret för utträde finns på vår hemsida(Öppnas i nytt fönster).

Om du återvänder till Finland senare, gå med i arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap igen inom en månad efter att din svenska försäkring har upphört. Jag rekommenderar dock att du går med i kassan dagen efter den svenska försäkringens utgång. När du återvänder till Finland från ett EU/EES-land (+ Schweiz och Storbritannien) kan du undantagsvis ansluta dig till arbetslöshetskassan även om du är arbetslös. Mer information om att återvända till Finland finns på vår webbplats ” Internationella situationer(Öppnas i nytt fönster)”.

Jag behöver ett intyg för den spanska arbetsförmedlingen om min anställning i Finland. Kan ni skicka det till mig?  

I förekommande fall kan de spanska myndigheterna begära ett intyg över dina försäkringsperioder och dina löneuppgifter via Rina/Eessi-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) från arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Systemet används i EU/EES-länderna och genom det överförs uppgifterna elektroniskt från ett land till ett annat. 

Jag flyttar utomlands för att arbeta som utstationerad arbetstagare för en finländsk arbetsgivare. Borde jag behålla mitt kassamedlemskap medan jag arbetar utomlands? 

Om du arbetar utomlands för en finsk arbetsgivare som utstationerad arbetstagare, omfattas du fortfarande av den finska arbetslöshetsförsäkringen, och du borde fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap på normalt sätt.  

Om du blir arbetslös efter att du har återvänt till Finland och ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, kan lönen för det arbete du har utfört som utstationerad arbetstagare vid behov beaktas i ditt arbetsvillkor och vid fastställandet av din inkomstrelaterade dagpenning, eftersom lönen har betalats från Finland och arbetslöshetsförsäkringsavgifter osv. har dragits av från den i Finland. 

Jag kommer att arbeta i Indonesien ungefär ett år. Måste jag lämna arbetslöshetskassan? 

Eftersom du kommer att arbeta i ett så kallat tredjeland (men inte som utstationerad arbetstagare) bör du behålla ditt medlemskap i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.  
 
En person som återvänder från ett tredjeland kan inte ansluta sig till en arbetslöshetskassa som arbetslös. Även om arbete som utförs i ett tredjeland inte kan omfattas av arbetsvillkoret anses du inte ha varit frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl om ditt arbete i fråga om arbetstid och lön motsvarar ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Lönen ska motsvara den lön som betalas ut i anställningslandet. 
 
Om du har arbetat i Finland innan du började arbeta i ett tredjeland på ett sådant sätt att arbetsvillkoret har uppfyllts totalt eller delvis före avresan och du efter att du återvänt gör den del som saknas, har du rätt till dagpenning i Finland trots ditt arbete i ett tredjeland, om arbetsperioderna äger rum inom granskningsperioden på 28 månader och medlemskapet i arbetslöshetskassan har varit giltigt hela tiden. Om du har fått inkomstrelaterad dagpenning innan du arbetar i ett tredjeland och din maximitid inte uppnåtts, kan du ha rätt till de återstående inkomstrelaterade dagpenningsdagarna om övriga villkor är uppfyllda. 
 
Men om du skulle stanna i Indonesien under en längre tid så att det arbete som utförts i Finland inte längre kan passa in i granskningsperioden på 28 månader, kanske det inte är värt att fortsätta ditt medlemskap i arbetslöshetskassan efter det. I en sådan situation har du inte längre rätt till inkomstrelaterad dagpenning när du kommer tillbaka, eftersom arbetsvillkoret inte uppfylls under granskningsperioden på 28 månader. I så fall måste du uppfylla arbetsvillkoret på nytt innan du kan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om du emellertid hade sagt upp ditt medlemskap i arbetslöshetskassan medan du arbetade i Indonesien, måste också kravet på 26 veckors medlemskap uppfyllas igen innan du kan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning. 

Lue seuraavaksi