Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Utträdesanmälan

Observera att

  • När du lämnar en fackförening behöver du inte utträda ur arbetslöshetskassan, utan du kan fortsätta som individmedlem i kassan. År 2024 är medlemsavgiften i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap 4,50 €/mån. (54,00 €/år).
  • Trots att det när du blir medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap förutsätts att du arbetar inom vår bransch, kan du också under medlemskapet arbeta i andra branscher. Om du varaktigt lämnar vårt verksamhetsområde, rekommenderar vi att du överväger medlemskap i en arbetslöshetskassa i din bransch.
  • Om du byter arbetslöshetskassa ska du först sända en medlemsansökan till den nya kassan och meddela Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap att du utträder först när du har fått ditt nya medlemskap bekräftat.
  • Om du inleder företagsverksamhet behöver du inte nödvändigtvis utträda ur arbetslöshetskassan omedelbart.
  • Om du flyttar utomlands, kontakta kassan för att ta reda på om det är nödvändigt att fortsätta medlemskapet i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.

Viktig information

När du utträder ur Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap ska medlemsavgifterna betalas fram till utträdesdagen. Om du har varit medlem i kassan via en fackförening får du anvisningar om betalning av medlemsavgiften från din fackförening. Underlåtenhet att betala medlemsavgifter kan leda till uteslutning ur kassan, och förmånerna som kassan betalar kan återkrävas från och med uteslutningsdagen.

Om du har varit medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via din fackförening, meddela även din fackförening om utträdet.

Om du sedan du utträtt ur Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap blir medlem i en annan löntagarkassa inom en månad, räknas din anställningstid och din tid som försäkrad dig till godo för den tid som du varit medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. För detta krävs att du har betalat medlemsavgifterna fram till utträdesdagen. Arbetslöshetsskyddet överförs aldrig i situationer där du har uteslutits ur den gamla kassan på grund av att du har underlåtit att betala medlemsavgift eller förfarit svikligen.

Avskedsanmälan

*” anger obligatoriska fält

Land*

Jag utträder ur Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
Man kan inte utträda retroaktivt ur arbetslöshetskassan, så utträdesdatumet kan tidigast vara datumet för meddelandet.
Undantaget är övergång till en annan arbetslöshetskassa, varvid slutdatumet kan meddelas som dagen före anslutning till den nya kassan. När du går i pension kan du också avsluta ditt medlemskap i arbetslöshetskassan dagen innan du går i pension.
Orsak till utträdet*

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.