Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Jag fortsätter som medlem i kassan

Om du har tillhört Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via en fackförening och du vill utträda ur fackföreningen kan du ändå fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.

Meddela din fackförening skriftligen om ditt utträde och ange samtidigt att du fortsätter som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Betala din medlemsavgift till fackföreningen fram till utträdesdagen. Om du själv betalar din medlemsavgift, be fackföreningen om betalningsinstruktioner och se till att betala så fort som möjligt. Om dina fackliga medlemsavgifter har tagits ut via arbetsgivarinkassering, be löneadministrationen att ta hand om medlemsavgifterna fram till dagen för ditt utträde och sluta ta ut medlemsavgiften via arbetsgivarinkassering efter att medlemskapet har upphört.

När du har sagt upp dig från fackföreningen och betalat medlemsavgifterna till fackföreningen fram till datumet för utträdet, meddela oss med denna blankett om fortsättningen av arbetslöshetskassans medlemskap.

Arbetslöshetskassan tillhandahåller en medlem som inte tillhör en fackförening rådgivning och tjänster enbart i anslutning till arbetslöshetsskydd och alterneringsersättning, och betalar dessa förmåner till de medlemmar som är berättigade till dem. En individmedlem har inte rätt till de förmåner som fackföreningen erbjuder, såsom till exempel en förtroendemans tjänster, föreningens tidning, försäkringar eller intressebevakning.

Meddelande om fortsättning av medlemskapet arbetslöshetskassan

*” anger obligatoriska fält

Land*

Vi rekommenderar att du anger din personliga adress, inte arbetsmail.

Jag vill fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap efter att jag utträtt ur fackföreningen.

DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
Jag var medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via fackföreningen som jag anger nedan*

Betala dina medlemsavgifter till fackföreningen fram till utträdesdagen så att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter utan avbrott.
Det är viktigt att ta hand om avgifterna, eftersom underlåtenhet att betala medlemsavgifter kan leda till uteslutning ur kassan och återkrav av utbetalad förmån.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.